Skip to main content

Blog

Date range
Clear filters
253 filtered results
At the CFPB
Published

تعزيز إمكانية الوصول إلى المعلومات للمستهلكين ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة الإنكليزية (LEP)

إن التغلب على التحديات المالية قد يكون صعباً، وخاصة عندما لا تكون اللغة الإنكليزية هي لغتك الرئيسية. فيما يلي الخطوات التي يتخذها مكتب الحماية المالية للمستهلكين (CFPB) لضمان وصول جميع المستهلكين إلى مواردنا التعليمية المالية.
At the CFPB
Published

Расширение доступа к информации для потребителей с ограниченным знанием английского языка

Решение финансовых проблем может представлять определенные трудности, особенно если английский не ваш родной язык. Далее перечислены меры, которые предпринимает CFPB для обеспечения доступности наших финансовых образовательных ресурсов для всех потребителей.
At the CFPB
Published

Tăng cường khả năng tiếp cận thông tin cho người tiêu dùng có trình độ tiếng Anh hạn chế

Quý vị có thể gặp khó khăn trong quá trình vượt qua các thách thức tài chính, nhất là khi tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính của quý vị. Dưới đây là các bước CFPB đang thực hiện để đảm bảo tất cả người tiêu dùng đều tiếp cận được các nguồn lực hướng dẫn về tài chính của chúng tôi.