Skip to main content

Tăng cường khả năng tiếp cận thông tin cho người tiêu dùng có trình độ tiếng Anh hạn chế

Quý vị có thể cảm thấy lo lắng và sợ hãi khi trải qua thử thách tài chính. Tuy nhiên, quý vị thậm chí còn thấy khó khăn hơn trong trường hợp thông tin tài chính quan trọng không có bằng ngôn ngữ chính của mình.

Tại CFPB, chúng tôi muốn đảm bảo tất cả người tiêu dùng đều tiếp cận được các sản phẩm và dịch vụ tài chính, kể cả những người có trình độ tiếng Anh hạn chế. Nghĩa là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi chính là đảm bảo nguồn lực của mình luôn công bằng, hợp lý, dễ tiếp cận và dễ hiểu.

Chú trọng vào nhu cầu của người tiêu dùng LEP

Kể từ khi CFPB thành lập vào năm 2011, chúng tôi đã tuân thủ Sắc Lệnh 13166, trong đó yêu cầu các cơ quan liên bang cung cấp quyền tiếp cập có ý nghĩa vào thông tin và dịch vụ của họ cho 25 triệu cư dân Hoa Kỳ có trình độ tiếng Anh hạn chế (LEP). Trước đây, chúng tôi đã thực hiện mục tiêu này bằng cách phát hành trực tiếp nguồn lực tới người tiêu dùng bằng 8 ngôn ngữ phổ biến nhất, ngoài tiếng Anh. Vào năm 2022, chúng tôi quyết định kiểm tra xem nguồn lực của mình có đáp ứng hiệu quả nhu cầu của các cộng đồng LEP trong việc giúp họ vượt qua khó khăn tài chính hay không. Trong năm qua, chúng tôi tiến hành:

  • Các nhóm khảo sát dành cho người tiêu dùng bằng tiếng Ả Rập, tiếng Trung, tiếng Haiti Creole, tiếng Hàn, tiếng Tagalog và tiếng Việt để lắng nghe trải nghiệm của mọi người liên quan đến hệ thống tài chính Hoa Kỳ, những vấn đề tài chính phổ biến nhất, cũng như nhận thức về chính phủ Hoa Kỳ và CFPB.
  • Phỏng vấn các tổ chức cung cấp hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp về các vấn đề tài chính cho người tiêu dùng LEP.
  • Kiểm tra khả năng sử dụng các nguồn lực đã dịch của chúng tôi để đảm bảo những nguồn lực này dễ dùng và làm nền tảng cho chiến lược tiếp cận ngôn ngữ dài hạn của mình.

Bài học rút ra

Văn bản trình bày ít dày đặc tăng khả năng đọc hiểu. Những người tham gia nhóm khảo sát ưa thích các trang web thân thiện với thiết bị di động, với văn bản trình bày ít dày đặc hơn và nhiều hình ảnh hoặc biểu tượng hơn. Họ muốn lượng thông tin ít hơn, ngắn gọn dưới dạng đoạn văn ngắn hơn và video ngắn.

Ôn lại kiến thức cơ bản Những người ít quen thuộc hơn với cách thức hoạt động của hệ thống tài chính và ngân hàng Hoa Kỳ cần thêm thông tin giới thiệu về các chủ đề cơ bản. Nếu không có nguồn lực bằng ngôn ngữ chính của mình, mọi người sẽ sử dụng công cụ dịch thuật bên thứ ba không đáng tin cậy, dẫn đến quá trình sử dụng hệ thống tài chính của chúng tôi trở nên phiền hà và khó hiểu hơn.

Ngôn ngữ đơn giản. Nội dung dịch thường có thể khó hiểu vì các từ dùng theo cách quá trang trọng hoặc kỹ thuật, nhất là đối với những người có trình độ đọc viết thấp. Để vượt qua thử thách này, chúng tôi có thể sử dụng phong cách nói và viết phù hợp với văn hóa hơn, chẳng hạn như “Taglish” - kết hợp giữa tiếng Tagalog và tiếng Anh.

So sánh với tiếng Anh. Khi chúng tôi thêm các từ tham chiếu bằng tiếng Anh hoặc từ viết tắt phổ biến vào ngoặc đơn, mọi người có thể tra cứu nghĩa chính xác của thuật ngữ. Ngoài ra, người tiêu dùng đa ngôn ngữ sẽ dễ dàng so sánh được nội dung nếu chúng tôi trình bày bố cục trang web giống hệt nhau giữa các ngôn ngữ.

Cách CFPB đang nỗ lực cung cấp khả năng tiếp cận ngôn ngữ một cách công bằng hơn

Consumerfinance.gov đang cung cấp nội dung và nguồn lực bằng 8 ngôn ngữ ngoài tiếng Anh, bao gồm tiếng Ả Rập, tiếng Trung, tiếng Haiti Creole, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalogtiếng Việt. Mục tiêu dài hạn của chúng tôi là cung cấp cho người tiêu dùng LEP cùng trải nghiệm mà người tiêu dùng nói tiếng Anh của chúng tôi nhận được.

Do đó, chúng tôi đã thiết kế lại và ra mắt các trang đích đến web mới bằng tiếng Ả Rập, tiếng Trung, tiếng Haiti Creole, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Tagalogtiếng Việt, nhằm hỗ trợ mọi người dễ dàng sử dụng công cụ và nguồn lực của CFPB cũng như tìm hiểu thêm về hệ thống tài chính và ngân hàng. Các trang này bao gồm cả thuật ngữ tài chính và từ viết tắt phổ biến.

CFPB tiếp nhận đơn khiếu nại bằng 180 ngôn ngữ khác nhau về sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính. Các trang đích được thiết kế lại nói trên cung cấp giải thích chi tiết hơn về quy trình đó, để người tiêu dùng biết những gì sẽ xảy ra.

Tại CFPB, chúng tôi luôn ưu tiên về lâu dài mục tiêu cải thiện khả năng tiếp cận ngôn ngữ cho người tiêu dùng LEP và những người hỗ trợ họ về các vấn đề tài chính. Đây mới chỉ là bước đầu của chúng tôi. Chúng tôi rất vui mừng được tiếp tục công việc này, qua đó tất cả người tiêu dùng đều có quyền tiếp cận thị trường tài chính công bằng, an toàn và cạnh tranh.

Truy cập các trang web mới được thiết kế lại của chúng tôi và tham gia danh sách gửi thư của chúng tôi để nhận thông báo khi chúng tôi tiếp tục thực hiện công việc này.

Join the conversation. Follow CFPB on Twitter and Facebook .