Skip to main content

Tiếng Việt (Vietnamese)

Cục Bảo vệ Tài Chánh cho Người Tiêu Thụ (CFPB) là một cơ quan mới của chính phủ liên bang được thành lập để bảo đảm sự hiệu quả của những sản phẩm và dịch vụ tài chánh cho mọi người  nhưlà mua nhà, chọn lựa một thẻ tín dụng, gởi tiền cho người thân ở nước ngoài, hoặc khi sử dụng bất cứ loại sản phẩm tài chánh khác.

Chúng tôi giám sát hoạt động của các ngân hàng, liên hiệp tín dụng (credit union), những công ty tài chánh khác và thi hành những quy luật tài chánh để bảo vệ quý vị tránh khỏi các hành vi bất công, dối travà lừa gạt.

Quý vị có gặp rắc rối  về một sản phẩm hoặc dịch vụ tài chánh không? Chúng tôi muốn biết. Sẽ có người nói tiếng Việt trả lời cuộc gọi của quý vị. Chúng tôi sẽ chuyển khiếu nại của quý vị đến công ty và yêu cầu họ hồi đáp cho quý vị. Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại về thẻ tín dụng, hồ sơ vay thế chấp để mua nhà, thẻ tín dụng trả trước (prepaid), gởi tiền ra nước ngoài, hồ sơ tín dụng, tài khoảnhoặc các dịch vụ ngân hàng, thu nợ, vay tiền lương, vay tiền học, vay tiền mua xe, hoặc những loại hồ sơ vay tiền khác củangười tiêu thụ. Xin vui lòng gọi cho CFPB ở số (855) 411-2372 và bấm số 4.

Quý vị có cần thông tin về các đề tài sau đây không?

Thông tin về việc gởi tiền (Sending money to another country) 

Hãy chủ động để tránh bị tịch thu nhà - bản kiểm chứng cho người tiêu thụ  (Take control to avoid foreclosure – a checklist for consumers)

Những quy luật mới của CFPB về nhà thế nợ có ý nghĩa gì đối với các gia đình và chủ nhà  (What the new CFPB mortgage rules mean for families and homeowners)

Những mẹo vặt dành cho người mua nhà: Hãy tận dụng các quy luật mới của CFPB về nợ thế chấp  (Tips for homebuyers: Make the most of the new CFPB mortgage rules) 

"Bản Kiểm chứng để Tận dụng Hồ sơ Vay Tiền nhà Thế nợ" của năm 2014  (The 2014 “Make the most of your mortgage” checklist) 

Sơ lược về các thủ tục của CFPB để tránh bị tịch thu nhà (Summary of the CFPB foreclosure avoidance procedures)