Skip to main content

Tiếng Việt (Vietnamese)

Cục Bảo Vệ Tài Chánh Cho Người Tiêu Dùng (CFPB) là một cơ quan mới của chính phủ liên bang được thành lập để bảo đảm sự hiệu quả của những sản phẩm và dịch vụ tài chánh cho mọi người như mua nhà, chọn lựa một thẻ tín dụng, gửi tiền cho người thân ở nước ngoài, hoặc khi sử dụng bất cứ loại sản phẩm tài chánh khác.

Chúng tôi giám sát hoạt động của các ngân hàng, liên hiệp tín dụng (credit union), những công ty tài chánh khác và thi hành những quy luật tài chánh để bảo vệ quý vị tránh khỏi các hành vi bất công, dối trá và lạm dụng.

Corona vi-rút (Coronavirus)

CFPB đang nỗ lực làm việc nhằm liên tục cập nhật thông tin cho người tiêu dùng trong tình hình tiến triển nhanh chóng này. Thông tin nên được coi là chính xác kể từ ngày xuất bản blog.

Để biết thêm thông tin về các nguồn lực có sẵn giúp người tiêu dùng quản lý tài chính của họ trong thời gian này, vui lòng vào trang web đối phó với Coronavirus của CFPB (bằng tiếng Anh).

Bảo vệ tài chính của quý vị khỏi sự ảnh hưởng của dịch Coronavirus (Protect yourself financially from the impact of the coronavirus)

Cảnh giác với những trò lừa đảo liên quan đến dịch coronavirus (Beware of scams related to the coronavirus)

Bảo vệ tín dụng trong đại dịch Coronavirus (Protecting your credit during the coronavirus pandemic)

Dịch Coronavirus và giải quyết khoản nợ: Các mẹo giúp giảm thiệt hại (Coronavirus and dealing with debt: Tips to help ease the impact)

Lời khuyên dành cho những người chăm sóc tài chính trong đại dịch Coronavirus (Tips for financial caregivers during the coronavirus pandemic)


Quý vị có gặp vấn đề về một sản phẩm hoặc dịch vụ tài chánh nào không? Chúng tôi muốn biết. Sẽ có người nói tiếng Việt trả lời cuộc gọi của quý vị. Chúng tôi sẽ chuyển đơn khiếu nại của quý vị đến công ty và yêu cầu họ hồi đáp cho quý vị. Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại về thẻ tín dụng, hồ sơ vay thế chấp để mua nhà, thẻ tín dụng trả trước (prepaid), gửi tiền ra nước ngoài, hồ sơ tín dụng, tài khoản hoặc các dịch vụ ngân hàng, thu nợ, vay tiền lương, vay tiền học, vay tiền mua xe, hoặc những loại hồ sơ vay tiền khác của người tiêu thụ. Xin vui lòng gọi cho CFPB ở số (855) 411-2372 và bấm số 4.


Quý vị có cần thông tin về các đề tài sau đây không?

Hãy chủ động để tránh bị tịch thu nhà (How to avoid foreclosure)

Danh sách liệt kê cần thiết để mở tài khoản ngân hàng hoặc credit union (Checklist for opening a bank or credit union account)

Chọn lựa các sản phẩm và dịch vụ tài chánh (Selecting financial products and services)

Cách thức trả các hóa đơn (Ways to pay your bills)

Cách nhận tiền lương (Ways to receive your money)

Danh sách liệt kê chuẩn bị cho thiên tai (Your disaster checklist)


Tìm hiểu điểm tín dụng của quý vị (Understand your credit score)

Kiểm tra báo cáo tín dụng của quý vị ít nhất một lần mỗi năm (Check your credit report at least once a year)

Cách tạo dựng lại tín dụng (How to rebuild your credit)

Lên kế hoạch trả hết nợ? (Planning to become debt free?)

Nắm rõ quyền lợi của quý vị khi một đơn vị thu nợ gọi điện (Know your rights when a debt collector calls)

Tìm khoản vay mua xe của quý vị (Shopping for your auto loan)