Skip to main content

Blog

Category
Date range
123 filtered results
Category: Info for consumers |
Published

A guide to COVID-19 economic stimulus relief

The majority of Americans will start to see some financial relief in April through Economic Impact Payments (also referred to as stimulus payments) being issued by the Internal Revenue Service (IRS). We’ve worked to break down the most common questions about these payments.

Category: Info for consumers |
Published

Ang kahalagahan ng patas at pantay na pag-access sa kredito para sa mga minorya at negosyo na pag-aari ng kababaihan

Ang Bureau ay may pananagutan sa pagtugon sa diskriminasyon sa pagpapahiram, kasama na ang pagpapahiram sa mga kababaihan- at mga negosyo na pagmamay-ari ng minorya, na nag-aplay para sa utang sa panahon ng pandemya ng COVID-19 sa ilalim ng CARES Act.