Skip to main content

Blog

Date range
Clear filters
114 filtered results
Published

Isinasaalang-alang ang maagang pag-withdraw [pagkuha] ng pamg-retirement? Mga patakaran ng CARES Act at ang dapat mong malaman.

Pansamantalang binabago ng CARES Act ang mga patakaran para sa pag-withdraw mula sa iyong mga account pang-retirement . Alamin ang higit pa tungkol sa kung paano ka maaaring maapektuhan ng mga pagbabagong ito at kung ang pag-withdraw mula sa iyong mga account pang-retirement ay makabubuti para sa iyo.
Published

은퇴자금의 조기 인출을 고민하고 계신가요? 코로나19 구제법안(CARES Act) 규정 및 알아야 할 사항

코로나바이러스 지원, 구제, 경제안전법(CARES Act)에 따라 은퇴자금 계좌의 인출 규정이 일시적으로 변경되었습니다. 이러한 변동이 귀하에게 어떤 영향을 미치는지, 그리고 은퇴자금 계좌에서 자금을 인출하는 것이 이득인지 아닌지에 대해 더 자세히 알아보세요.
Info for consumers
Published

كيف تتجنب عمليات الإحتيال باسم الحكومة بسبب فيروس كورونا

يتابع الكثير منا بإهتمام كبيرًا الإرشادات الصادرة عن الحكومات الاتحادية وحكومات الولايات والحكومات المحلية خلال هذه الحالة من الطوارئ الصحية الخاصة بفيروس كورونا المستجد. مع الأسف, المحتالين أيضاً يتابعون تلك بإهتمام كذلك. حتى إن بعضهم يوهمك بالانتماء إلى الحكومة - لمجرد الاحتيال عليك والاستيلاء على أموالٍ منك. فإليك ثلاث طرق يمكنك من خلالها حماية نفسك وغيرك من مثل هؤلاء المحتالين.
Published

Cách phòng tránh hành vi lừa đảo mạo danh chính phủ trong đại dịch COVID-19

Cục Bảo Vệ Tài Chính Người Tiêu Dùng (CFPB) và Ủy Ban Giao Dịch Liên Bang (FTC) hiện đang chia sẻ ba cách quý vị có thể sử dụng để bảo vệ bản thân và những người khác khỏi những trò gian lận mạo danh chính phủ.
Info for consumers
Published

Mga tips [payo] para sa mga tagapag-alaga pampananalapi sa panahon ng pandaigdigang salot ng coronavirus

Ang mga scammer [mandaraya], na kapwa kilala at hindi kilala ng kanilang mga pinatatamaan, ay kadalasang nakatuon ang atensyon sa mga matatanda dahil maaaring mayroon silang mga arian o regular na kita sa anyo ng mga benepisyo sa pagreretiro o mga naipong pera at dahil kadalasan sila ay magalang at mapagtiwala.
Published

코로나바이러스 팬데믹 기간 동안 재정적 보호자를 위한 팁

사기꾼들은 목표 대상을 지인이든 아니든 고령층으로 설정하는 경우가 많은데, 이는 고령층이 많은 자산을 보유하고 있거나, 은퇴 연금이나 저축 등의 형태로 고정 소득이 있으며, 친절하고 다른 사람을 잘 믿는 경향이 있기 때문입니다.