Skip to main content

Tải xuống phiếu tóm tắt thông tin chống lừa đảo mới cho người cao tuổi

Nếu gia đình quý vị có thành viên cao tuổi, quý vị sẽ hiểu rằng tình trạng khẩn cấp y tế quốc gia này đã thay đổi cách thức chúng ta kết nối với nhau. Người cao tuổi bị ảnh hưởng nặng nề hơn do đại dịch vi-rút corona. Và họ thường có nguy cơ lọt vào tầm ngắm của những kẻ lừa đảo hơn. Do đó, đây là thời điểm khó khăn cho người cao tuổi, gia đình của họ và các nhà cung cấp dịch vụ cho người cao tuổi. Nhưng có một số việc quý vị có thể làm ngay bây giờ trong tháng tôn vinh Người Cao Tuổi ở Hoa Kỳ để giúp người cao tuổi tự bảo vệ bản thân trước hành vi lừa đảo, ngay cả khi ở xa.

Phiếu tóm tắt thông tin chống lừa đảo mới

Tải về bản thông báo và phiếu tóm tắt thông tin chống lừa đảo và gửi cho người cao tuổi qua email. Hoặc tận tay trao cho người cao tuổi trong khi vẫn đảm bảo hạn chế tiếp xúc và giữ an toàn. Trong vài năm qua, chúng tôi đã phân phát hơn 4 triệu tấm lót bàn ăn chia sẻ thông tin về các chủ đề bao gồm lừa đảo bằng cách giả mạo từ thiện, lừa đảo ông bà, đánh cắp danh tính và lừa đảo bằng cách mạo danh chính phủ. Hiện nay, chúng tôi đã tạo ra các phiên bản tấm lót bàn ăn bằng cỡ lá thư, hữu ích không chỉ ở trong môi trường ăn theo nhóm. Rất nhiều tổ chức, bao gồm cả các thư viện, tổ chức tài chính và trung tâm người cao tuổi, có thể chia sẻ phiếu tóm tắt thông tin này với khách hàng của họ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha. Phiếu này được làm theo kiểu trò chơi ô chữ giúp trang bị cho mọi người những thông tin quan trọng chống lừa đảo. Và có lẽ chúng tôi đã giúp quý vị tìm được việc gì đó để làm chung với những người thân cao tuổi trong cuộc trò chuyện video tới.

Báo cáo hành vi lừa đảo có thể xảy ra

  • Nếu quý vị nghĩ rằng quý vị hoặc những người thân của mình là nạn nhân của một vụ lừa đảo, hãy báo cáo cho Ủy Ban Thương Mại Liên Bang (Federal Trade Commission) theo địa chỉ https://reportfraud.ftc.gov/ .
  • Báo cáo mọi hành vi phạm tội theo số điện thoại không khẩn cấp của cơ quan thực thi pháp luật. Nếu quý vị nghi ngờ ai đó là nạn nhân của hành vi lạm dụng hoặc lợi dụng tài chính người cao tuổi, hãy báo cáo cho Cơ Quan Dịch Vụ Bảo Vệ Người Lớn (Adult Protective Services). Tìm văn phòng APS tại địa phương của quý vị tại eldercare.acl.gov . Nếu quý vị nghĩ rằng ai đó có thể gặp nguy hiểm, hãy gọi 911.
  • Quý vị cũng có thể báo cáo hành vi lừa đảo và lạm dụng tài chính cho tổng chưởng lý tiểu bang của mình. Hãy truy cập trang web của Hiệp Hội Tổng Chưởng Lý Quốc Gia (National Association of Attorneys General) để biết thông tin liên lạc của tổng chưởng lý tại tiểu bang của quý vị.

Join the conversation. Follow CFPB on X (formerly Twitter) and Facebook .