Skip to main content

Quý vị đang cân nhắc rút tiền từ tài khoản hưu trí sớm? Các quy tắc của Đạo luật CARES và những điều quý vị nên biết.

Nếu quý vị hiện không có việc làm và cần thu nhập, quý vị có thể cân nhắc rút tiền từ khoản tiết kiệm hưu trí của mình. Thông thường, nếu quý vị rút tiền từ IRA (Tài khoản Hưu trí Cá nhân) truyền thống và tài khoản do chủ lao động cung cấp trước khi quý vị 59 tuổi rưỡi, quý vị phải trả tiền phạt cho việc rút tiền sớm là 10%.

Hơn nữa, những khoản tiền rút từ các kế hoạch do chủ lao động hiện tại của quý vị cung cấp bị giới hạn ở mức cần thiết để đáp ứng một số các khó khăn được phê duyệt, như tránh bị tịch thu nhà, sửa chữa nhà sau thảm họa hoặc chi phí y tế.

Nếu quý vị gặp khó khăn do đại dịch, những thay đổi tạm thời đối với các quy tắc theo Đạo luật CARES có thể giúp quý vị linh hoạt hơn trong việc rút tiền từ các tài khoản hưu trí hoãn thuế trong năm 2020.

Vui lòng lưu ý rằng blog này thảo luận về việc rút tiền từ các chương trình hưu trí—không phải từ các khoản vay theo chương trình hưu trí. Quý vị nên dành thời gian cân nhắc rủi ro và lợi ích giữa việc rút tiền với vay tiền. Tìm hiểu thêm về việc vay tiền từ các tài khoản hưu trí của quý vị .

Những tài khoản hoãn thuế nào bị ảnh hưởng bởi những thay đổi này?

  • quỹ hưu IRA truyền thống (traditional IRA)
  • kế hoạch hưu trí do chủ lao động cung cấp, ví dụ: 401(k) hoặc 403(b) hoặc các loại kế hoạch đóng góp được xác định khác.

Vui lòng lưu ý rằng chủ lao động và nhà tài trợ kế hoạch phải chọn tham gia bằng cách đồng ý tuân theo các quy định của Đạo luật CARES. Nhiều chủ lao động không cung cấp lựa chọn này.

Làm thế nào để tôi đủ điều kiện được miễn trừ?

  • Quý vị, vợ/chồng hoặc người phụ thuộc của quý vị được chẩn đoán mắc bệnh COVID-19 bởi lần xét nghiệm được CDC phê duyệt , HOẶC
  • Quý vị đã trải qua những hậu quả tài chính bất lợi do một số tình trạng liên quan đến COVID-19, chẳng hạn như cách ly, nghỉ việc, giảm giờ làm, công ty đóng cửa hoặc cắt giảm nhân viên, không có khả năng làm việc do phải chăm sóc trẻ em hoặc các yếu tố khác được xác định bởi Bộ Ngân Khố (Department of the Treasury) .

Khoản tiền phân bổ liên quan đến coronavirus là khoản tiền đáp ứng tiêu chuẩn này và được rút từ một kế hoạch hưu trí đủ điều kiện cho cá nhân hội đủ điều kiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 30 tháng 12 năm 2020.

Quý vị có thể rút bao nhiêu tiền mà không bị phạt?

Quý vị được phép rút tới $100.000/người được thực hiện vào năm 2020 để được miễn khoản tiền phạt 10%. Nếu quý vị có hơn $100.000 trong một trong những tài khoản hưu trí này, hãy lưu ý rằng khoản tiền quý vị được phép rút là $100.000 cho mỗi người, chứ không phải trên mỗi tài khoản. Quý vị không thể rút nhiều hơn tổng số $100.000 từ tất cả các tài khoản của mình. Rút tiền từ tài khoản được cung cấp bởi chủ lao động chỉ có thể được thực hiện nếu chủ lao động đồng ý với lựa chọn này theo Đạo luật CARES.

Vui lòng lưu ý rằng Đạo luật CARES loại bỏ khoản khấu lưu tự động 20% được sử dụng như một khoản tiền tạm ứng cho các khoản thuế mà quý vị có thể nợ trong các kế hoạch do chủ lao động cung cấp như kế hoạch 401 (k) của quý vị. Khoản khấu lưu 20% này không phải là một yêu cầu khi quý vị rút tiền mặt hoặc rút tiền từ kế hoạch traditional IRA (IRA truyền thống). Vì vậy, quý vị không nên chi tiêu toàn bộ số tiền đã rút vì quý vị có thể nợ một khoản tiền thuế sau đó.

Quý vị có được nhận số dư đầy đủ không?

Nếu quý vị rút tiền từ một tài khoản cung cấp bởi chủ lao động và quý vị là nhân viên còn khá mới với công việc tại đó và không được coi là có quyền hưởng toàn bộ lợi ích hưu trí, phần tiền được đóng góp bởi chủ lao động của quý vị có thể không có sẵn cho quý vị. Ngay cả khi quý vị có quyền được hưởng toàn bộ khoản tiền, chủ lao động có thể không cho phép quý vị rút khoản đó trong tài khoản này. Hãy nhớ rằng, quý vị không thể rút nhiều hơn tổng số $100.000.

Sẽ mất bao lâu để quý vị nhận được số tiền đã rút từ tài khoản của mình?

Bất kể số tiền quý vị có thể rút, quý vị nên biết rằng rút tiền từ tài khoản hưu trí không đơn giản như chuyển tiền từ khoản tiết kiệm sang tài khoản checking. Quá trình này có thể mất vài tuần. Nếu quý vị cần tiền phải chi tiêu gấp, hãy dự trù ít nhất hai tuần trong trường hợp giấy tờ bị trì hoãn hoặc bị mất. Nhiều công ty đang cố gắng cung cấp hỗ trợ khách hàng qua điện thoại hoặc trực tuyến, và khả năng xử lý các giao dịch của họ cũng có thể bị hạn chế. Hãy nói chuyện với nhà cung cấp hoặc quản trị viên kế hoạch của quý vị về các bước và yêu cầu họ cho thời gian ước tính.

Liệu rút tiền từ tài khoản hưu trí của tôi có tốt hơn là để cho tài khoản phát triển không?

Quý vị có thể đang rút tiền từ một quỹ đã mất giá trị trong đại dịch COVID-19. Khi quý vị rút tiền từ một danh mục đầu tư vào thị trường “tiềm năng thấp”, quý vị đang giới hạn khả năng tăng trưởng và lấy lại giá trị của danh mục đầu tư đó khi thị trường hồi phục. Khoản tiền rút ra $100.000 ngày hôm nay, với tốc độ tăng trưởng 5%, sẽ tăng lên khoảng $160.000 trong 10 năm khi không có bất kỳ khoản đóng góp thêm nào.

Những hậu quả về thuế có thể xảy ra và cách để đối phó với chúng

Có những hậu quả về thuế có thể xảy ra và có các cách khác nhau để đối phó với chúng. Mặc dù Đạo luật bảo vệ quý vị khỏi hình phạt rút tiền sớm là 10%, nhưng Đạo luật không miễn trừ tiền thuế cho số tiền được rút ra. Số tiền này sẽ được thêm vào thu nhập hàng năm của quý vị và được tính là thuế thu nhập hàng năm. Nếu quý vị không yêu cầu có một tỷ lệ phần trăm dành riêng ra cho tiền thuế khi rút tiền, quý vị có thể sẽ phải nợ rất nhiều khi nộp thuế năm 2020. Đạo luật CARES phân bổ gánh nặng thuế trong khoảng thời gian lên tới ba năm thuế, trừ khi quý vị chọn không phân bổ và cho phép quý vị đóng góp lại một số hoặc tất cả số tiền quý vị đã rút trong năm thứ ba. Quý vị có thể phải thuê một chuyên gia thuế để giúp quý vị khai thuế. Tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện để được trợ giúp khai thuế miễn phí không .

Hãy coi chừng hành vi gian lận

Lưu ý rằng quý vị có thể là mục tiêu của những kẻ lừa đảo sẽ hứa sẽ lấy lại những khoản tiền quý vị đã mất trong tài khoản hoặc cung cấp lợi nhuận đặc biệt trong những thời gian này. Họ có thể tuyên bố rằng không có rủi ro và quý vị sẽ nhận lợi nhuận cao. Những lời đề nghị đó có khả năng là hành vi lừa đảo. Đừng để những kẻ lừa đảo ăn cắp tiền quý vị làm việc vất vả mới kiếm được và tiền tiết kiệm của quý vị trong nhiều năm qua. Luôn kiểm tra lý lịch của bất kỳ chuyên gia đầu tư nào để đảm bảo quý vị không phải đối phó với kẻ lừa đảo bằng cách sử dụng thông tin miễn phí được cung cấp bởi Ủy ban Giao dịch Chứng khoán (Securities and Exchange Commission) .

Tìm hiểu thêm thông tin về COVID-19 từ Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (CFPB)

Chúng tôi hiện đang nỗ lực liên tục cập nhật thông tin cho người tiêu dùng trong tình hình tiến triển nhanh chóng này.

Chúng tôi sẽ công bố tất cả các thông tin và blog liên quan đến dịch COVID-19 lên trang tài liệu của chúng tôi. Thông tin nên được coi là chính xác kể từ ngày xuất bản blog.

Xem trang tài liệu về dịch COVID-19 của chúng tôi (bằng tiếng Anh)

Join the conversation. Follow CFPB on X (formerly Twitter) and Facebook .