Skip to main content

Lời khuyên giúp quý vị luôn nắm bắt tốt thông tin tài chính của mình trong đại dịch coronavirus

Rất nhiều người đang phải đối phó với khó khăn tài chính nghiêm trọng gây ra bởi đại dịch COVID-19. Nếu quý vị lo lắng về tài chính của mình, nhưng vẫn chưa bị mất thu nhập hoặc phải chi tiêu nhiều hơn, hãy xem xét những điều sau:

Các nhà quản lý liên bang và các tổ chức tiểu bang tương ứng vẫn đang nỗ lực làm việc mỗi ngày để duy trì sự an toàn cho hệ thống tài chính của chúng ta. Nhìn chung, tất cả các khoản tiền gửi ngân hàng lên tới $250.000 được bảo hiểm bởi Federal Deposit Insurance Corporation (Công ty Bảo hiểm Ký thác Liên bang Hoa Kỳ ). Tiền gửi tại tất cả các hiệp hội tín dụng liên bang, và phần lớn các hiệp hội tín dụng điều lệ tiểu bang, cũng được bảo hiểm lên tới $250.000 bởi Quỹ Bảo hiểm Cổ phần Liên hiệp Tín dụng Quốc gia (NCUSIF) . Hãy quản lý tài chính của quý vị như bình thường. Nếu quý vị ở tình thế muốn tăng cường sự thịnh vượng tài chính của bản thân, hãy đọc thêm thông tin bên dưới về cách kiểm soát tài chính. Quý vị sẽ chuẩn bị tốt hơn cho những cú sốc trong tương lai, cho dù nguyên nhân là do đại dịch hay thứ gì khác.

Thanh toán các hóa đơn của quý vị

Có nhiều cách để nhận trợ giúp nếu quý vị đang gặp nhiều khó khăn trong việc thanh toán các hóa đơn của mình do tác động tài chính của COVID-19. Nhưng nếu quý vị vẫn có khả năng thanh toán các hóa đơn của mình, có lẽ tài chính của quý vị vẫn ổn định. Hãy ghi nhớ rằng nếu quý vị quyết định sử dụng chương trình cho phép quý vị tạm dừng hoặc giảm các khoản thanh toán, quý vị vẫn sẽ nợ số tiền quý vị chưa thanh toán sau khi chương trình kết thúc.

Hãy nhớ rằng, nếu quý vị ĐANG gặp khó khăn, quý vị có các lựa chọn.

Nếu quý vị không có khả năng thanh toán các hóa đơn
Vui lòng xem các biện pháp sauĐừng ngần ngại liên hệ với tổ chức cho vay tài chính và chủ nợ của quý vị nếu quý vị không thể xoay sở đủ tiền thanh toán các hóa đơn do đại dịch COVID-19 đã làm quý vị mất thu nhập. CFPB và các cơ quan quản lý tài chính khác đã khuyến khích các tổ chức cho vay làm việc với khách hàng của họ trong khoảng thời gian này.
Nếu quý vị không thể thanh toán khoản vay thế chấp
Đạo luật CARES mới ban hành cho phép chủ sở hữu nhà ở có các khoản vay được liên bang hỗ trợ bị ảnh hưởng bởi đại dịch yêu cầu được trì hoãn thanh toán khoản vay thế chấp của họ trong tối đa 180 ngày. Thời hạn hoãn thanh toán có thể được gia hạn thêm tối đa 180 ngày. Khoản vay thế chấp tư nhân cũng có thể cung cấp các chương trình. Tìm hiểu thêm ở đây.
Nếu quý vị không có khả năng chi trả các khoản vay sinh viên
Đạo luật CARES cũng tự động đình chỉ thanh toán cho các khoản vay nợ sinh viên liên bang đến ngày 30 tháng 9 năm 2020. Để được trợ giúp vay nợ sinh viên không phải là khoản vay liên bang, quý vị nên liên hệ với công ty dịch vụ của mình để xem quý vị có những tùy chọn nào.
Nếu quý vị chưa thanh toán hóa đơn đúng hạn
Hãy xem những lời khuyên này để xử lý khoản nợ - một trải nghiệm căng thẳng ngay cả trong hoàn cảnh bình thường.
Nếu quý vị là người chăm sóc tài chính
Những người đóng vai trò là người chăm sóc tài chính cho người già hoặc người khuyết tật có thể có những lo lắng và thách thức riêng.

Quản lý tiền an toàn

Cho dù quý vị có trải nghiệm sự thành công tài chính hay không, đừng đi tới ATM để rút nhiều tiền mặt hơn số tiền quý vị thường cần dùng . Tiền của quý vị sẽ an toàn hơn trong tài khoản ngân hàng hoặc liên hiệp tín dụng của quý vị. Không giống như việc tích trữ tiền ở nhà, quý vị có thể nhận được sự bảo vệ của liên bang nếu số tiền quý vị ký gửi bị lấy cắp bất hợp pháp và trong trường hợp rất khó có thể xảy ra khi tổ chức tín dụng của quý vị ngừng hoạt động. Quý vị sẽ luôn có thể nhận được tiền mặt khi cần. Các nhân viên bổ sung tiền tại các máy rút tiền và chuyển tiền trên toàn quốc đang nỗ lực làm việc và được coi là những nhân viên dịch vụ thiết yếu .

Kiểm soát tài chính của quý vị

Kiểm soát tài chính thông minh là một trong những cách tốt nhất để quý vị luôn sẵn sàng trước mọi rắc rối có thể xảy ra trong tương lai. Chúng tôi cũng cung cấp nhiều công cụ quản lý bao gồm một số công cụ được thiết kế để giúp quý vị theo dõi chi tiêu, xây dựng ngân sách, trả hết nợ, hoặc suy nghĩ thấu đáo và đưa ra quyết định về phúc lợi tài chính tổng thể của quý vị. Và hãy luôn nhớ quản lý và bảo vệ tín dụng của quý vị.

Tìm hiểu thêm thông tin về COVID-19 từ Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (CFPB)

Chúng tôi hiện đang nỗ lực liên tục cập nhật thông tin cho người tiêu dùng trong tình hình tiến triển nhanh chóng này.

Chúng tôi sẽ công bố tất cả các thông tin và blog liên quan đến dịch COVID-19 lên trang tài liệu của chúng tôi. Thông tin nên được coi là chính xác kể từ ngày xuất bản blog.

Xem trang tài liệu về dịch COVID-19 của chúng tôi (bằng tiếng Anh)

Join the conversation. Follow CFPB on Twitter and Facebook .