Skip to main content

Điều gì sẽ xảy ra sắp tới với Wells Fargo và khách hàng của họ

Gần đây, CFPB đã khởi kiện Ngân hàng Wells Fargo vì vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng liên bang, áp dụng cho các sản phẩm tài chính, bao gồm các khoản vay mua ô tô, thế chấp và tài khoản ngân hàng. Wells Fargo phải trả hơn $2 tỷ cho những khách hàng bị hại, cộng với khoản tiền phạt $1.7 tỷ được chuyển vào quỹ cứu trợ nạn nhân.

Cứ ba hộ gia đình ở Mỹ thì có một hộ gia đình là khách hàng của Wells Fargo và bị ảnh hưởng bởi văn hóa doanh nghiệp cũng như thông lệ kinh doanh của công ty. Nếu quý vị có tài khoản Wells Fargo, đây là thông tin giúp quý vị biết liệu mình có thể đã bị tổn hại hay không, cách các khoản tiền được phân phối và những điều khác cần phải để ý.

Khách hàng có ba loại tài khoản bị tổn hại

Hơn 16 triệu tài khoản tại Wells Fargo đã phải tuân theo những thông lệ bất hợp pháp của họ, bao gồm các khoản tiền trả được áp dụng sai, bị tịch thu tài sản thế chấp một cách sai trái, các khoản phí và lãi suất không chính xác.

Khách hàng vay mua ô tô

  • Một số người vay khoản vay mua ô tô trả trước cho bảo hiểm GAP (bảo hiểm Bảo Đảm Bảo Vệ Ô tô - Guaranteed Auto Protection), bảo hiểm này sẽ bảo hiểm số tiền còn nợ đối với khoản vay mua ô tô nếu quý vị gặp tai nạn hoặc xe của quý vị bị mất cắp. Wells Fargo đã hành động không công bằng bằng cách không hoàn trả tiền khi khoản vay kết thúc sớm—ví dụ như nếu khoản vay được trả hết trước thời hạn.
  • Khoản tiền trả nợ vay mua ô tô của một số khách hàng không được áp dụng chính xác cho số dư của họ, dẫn đến lãi suất cao hơn, phí trả chậm và thu hồi sai.
  • Một số vụ thu hồi ô tô cũng được quản lý kém, bao gồm cả cách thức bán xe sau đó.

Người vay thế chấp

  • Một số người vay thế chấp đã bị từ chối một cách bất công khi họ yêu cầu sửa đổi khoản vay của mình để tránh bị tịch thu tài sản thế chấp. Họ cũng có thể đã bị tính phí và các chi phí khác không chính xác.
  • Wells Fargo đã báo cáo sai một số khách hàng là đã qua đời, phóng đại phí luật sư có nghĩa là đơn đăng ký bị từ chối thay vì được chấp thuận và dẫn đến hàng ngàn hành động tịch thu nhà sai trái.

Chủ tài khoản ngân hàng

  • Một số khách hàng bị tính phí thấu chi bất ngờ khi mua hàng bằng thẻ ghi nợ và rút tiền tại ATM, ngay cả khi họ có đủ tiền trong tài khoản tại thời điểm giao dịch.
  • Một số khách hàng bị tính phí hàng tháng trong khi lẽ ra họ không nên bị như vậy. Wells Fargo đã quảng cáo không tính phí nếu khách hàng thực hiện “10 giao dịch mua và/hoặc trả bằng thẻ ghi nợ trở lên” trong một tháng, nhưng ngân hàng đã giới hạn các loại thanh toán đủ điều kiện và không tính các giao dịch được trả bằng thẻ ghi nợ được nhập vào những ngày sau đó.
  • Tiền của một số khách hàng đã bị “đóng băng” một cách bất công trong nhiều tuần nếu Wells Fargo nghi ngờ một khoản tiền gửi là gian lận.

Các khoản tiền cho người tiêu dùng bị tổn hại bởi Wells Fargo

Hành động thực thi của CFPB đối với Wells Fargo yêu cầu họ phải trả hơn $2 tỷ cho những khách hàng bị hại trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2022.

Wells Fargo được yêu cầu phải có kế hoạch cho từng vi phạm theo lệnh yêu cầu và chúng tôi sẽ giám sát việc hoàn trả của họ cho khách hàng. Nếu quý vị đủ điều kiện nhận tiền, công ty phải thông báo cho quý vị. Quý vị không cần thực hiện bất kỳ hành động nào để nhận khoản thanh toán của mình. Một số khách hàng đã nhận được khoản thanh toán của họ.

Nếu quý vị tin rằng mình đủ điều kiện nhận được khoản thanh toán nhưng vẫn chưa nhận được, trước tiên quý vị nên liên lạc với Wells Fargo theo số 844-484-5089, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9:00 giờ sáng đến 6:00 giờ chiều, giờ Miền Đông. Nếu điều đó không giải quyết được vấn đề, quý vị có thể gửi khiếu nại cho chúng tôi trực tuyến.

Số tiền thanh toán sẽ khác nhau. Đối với việc thu hồi ô tô, bạn có thể được hoàn trả ít nhất $4,000. Wells Fargo cũng sẽ trả $77.2 triệu cho khoảng 3,200 khách hàng gặp khó khăn khi làm việc với công ty để sửa đổi các khoản tiền trả nợ vay của họ nhằm tránh bị tịch thu nhà.

Cảnh giác với các lừa đảo nhận tiền

Nếu bất kỳ ai tuyên bố rằng họ có thể nhận được tiền bồi thường cho quý vị hoặc yêu cầu quý vị trả trước tiền, đó chính là lừa đảo. Nếu điều này xảy ra với quý vị, vui lòng liên lạc với CFPB ngay lập tức: (855) 411-2372, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, giờ miền đông, từ thứ Hai đến thứ Sáu.

CFPB không bao giờ yêu cầu quý vị phải trả tiền để nhận khoản bồi thường. Chúng tôi không bao giờ yêu cầu thông tin tài khoản hoặc dữ liệu cá nhân của quý vị để gửi cho quý vị một khoản tiền hoặc trước khi quý vị có thể đổi rút tiền từ tấm séc mà chúng tôi đã phát hành.

Phải làm gì nếu quý vị bị Wells Fargo hoặc một công ty tài chính khác đối xử bất công

Nếu quý vị đang gặp vấn đề với một tổ chức tài chính, trước tiên hãy cố gắng giải quyết vấn đề đó trực tiếp với công ty. Nói chung, họ có thể trả lời các câu hỏi dành riêng cho tình huống của quý vị cũng như các sản phẩm và dịch vụ mà họ cung cấp.

Nếu cách đó không giải quyết được vấn đề, quý vị có thể gửi khiếu nại đến CFPB trực tuyến hoặc bằng cách gọi (855) 411-CFPB (2372). Chúng tôi sẽ chuyển đơn khiếu nại của quý vị đến công ty và làm việc để nhận được phản hồi cho quý vị. Hầu hết các công ty trả lời khiếu nại trong vòng 15 ngày.

Và nếu quý vị chứng kiến hành vi sai trái có thể xảy ra với tư cách là nhân viên hoặc cựu nhân viên tại một công ty tài chính, quý vị có thể gửi e-mail đến whistleblower@cfpb.gov. Chúng tôi xem xét mọi đơn gửi đến.

Join the conversation. Follow CFPB on X (formerly Twitter) and Facebook .