Skip to main content

Biết các quyền và biện pháp bảo vệ của quý vị khi đề cập tới hóa đơn và thu nợ y tế

Việc thanh toán và thu nợ y tế có thể gây tổn thương cho mọi người khi họ đã đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng sức khỏe. Nếu điều này giống tình trạng của quý vị hoặc một người thân yêu, sự trợ giúp đã sẵn sàng. Chúng tôi luôn đứng về phía quý vị để đảm bảo rằng quý vị được đối xử công bằng. Dưới đây là một số bước quý vị có thể thực hiện.

Kiểm tra độ chính xác của hóa đơn

Khi nói đến hóa đơn y tế, quý vị có thể thấy mình bị mắc kẹt giữa các nhà cung cấp dịch vụ y tế và công ty bảo hiểm của quý vị trong một không gian khó hiểu và mơ hồ. Có thể cảm thấy giống như công việc phải làm thanh tra toàn thời gian để hiểu chi phí cho các thủ tục khác nhau và những gì được và không được bảo hiểmtrả. Vấn đề có thể phức tạp hơn nếu quý vị nhận được dịch vụ chăm sóc y tế từ nhiều nhà cung cấp dịch vụ.

Tuy nhiên, có một số điều quý vị có thể làm để cố gắng đảm bảo rằng hóa đơn của quý vị là chính xác và nếu nhân viên thu nợ liên lạc với quý vị, họ sẽ không cố thu thập các hóa đơn không chính xác hoặc vi phạm quyền của quý vị.

  • Tuy nhiên, có một số điều quý vị có thể làm để cố gắng đảm bảo rằng hóa đơn của quý vị là chính xác và nếu nhân viên thu nợ liên lạc với quý vị, họ sẽ không cố thu thập các hóa đơn không chính xác hoặc vi phạm quyền của quý vị.
  • Đảm bảo rằng đó là hóa đơn của quý vị và hiển thị tên chính xác, thông tin bảo hiểm và địa chỉ thanh toán của quý vị.
  • Yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ của quý vị giải thích bằng ngôn ngữ đơn giản cho các mục trên hóa đơn y tế mà quý vị không hiểu.
  • Yêu cầu nhân viên thu nợ xác minh khoản nợ và cung cấp cho quý vị thông tin về người thu nợ và hóa đơn đang thu.

Các biện pháp bảo vệ theo Đạo luật Không Có Bất Ngờ

Đối với các phương pháp điều trị mà quý vị nhận được bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, quý vị có thể được bảo vệ thông qua Đạo Luật Không Có Bất Ngờ. Ví dụ: quý vị sẽ không nhận được các hóa đơn đột xuất cho các dịch vụ khẩn cấp nhận được từ nhà cung cấp dịch vụ hoặc cơ sở chăm sóc sức khỏe mà quý vị không biết là nằm ngoài mạng lưới (trang tiếng Anh) cho đến khi quý vị được lập hóa đơn.

Nếu quý vị không có bảo hiểm y tế hoặc nếu quý vị trả tiền cho dịch vụ chăm sóc mà không sử dụng bảo hiểm y tế của mình, nhà cung cấp dịch vụ của quý vị phải cung cấp cho quý vị ước tính “phí tín chấp” về chi phí chăm sóc của quý vị trước khi quý vị nhận dịch vụ chăm sóc. Sau đó, nếu số tiền được lập hóa đơn cao hơn mức ước tính từ $400 trở lên, quý vị có thể tranh chấp các khoản phí thông qua quy trình giải quyết tranh chấp giữa bệnh nhân và nhà cung cấp dịch vụ (trang tiếng Anh) .

Các lựa chọn hỗ trợ tài chính

Nếu quý vị không đủ khả năng thanh toán, hãy trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế. Các bệnh viện phi lợi nhuận được luật pháp yêu cầu cung cấp các chương trình hỗ trợ tài chính và nhiều nhà cung cấp khác sẵn sàng thu xếp thanh toán. Liên lạc với tiểu bang của quý vị hoặc các dịch vụ xã hội địa phương để xem nếu có thêm trợ giúp.

Biết các giới hạn về việc nhân viên thu nợ liên lạc với quý vị

Nhân viên thu nợ chỉ có thể liên lạc với quý vị về các khoản nợ hợp lệ mà quý vị có. Họ không thể liên lạc với quý vị về khoản nợ không phải của quý vị hoặc quý vị không nợ. Quý vị có quyền yêu cầu nhân viên thu nợ xác minh rằng quý vị nợ và khoản nợ đó là của quý vị.

Nếu hóa đơn y tế là của quý vị, là chính xác và quý vị nợ tiền, thì nhân viên thu nợ có thể liên lạc với quý vị để tìm cách thu nợ. Họ có thể kiện quý vị để thu hồi lại số tiền—và nếu họ thắng kiện, họ có thể cắt tiền lương của quý vị hoặc yêu cầu thế chấp nhà của quý vị. Tuy nhiên, họ phải tuân thủ các luật áp dụng cho việc đòi nợ, như tránh các cuộc gọi quấy rối hoặc lạm dụng, (trang tiếng Anh) và tuân theo các yêu cầu khi họ báo cáo khoản nợ cho các công ty báo cáo người tiêu dùng (trang tiếng Anh). Họ không thể gọi cho quý vị suốt ngày đêm và quý vị có quyền yêu cầu họ ngừng liên lạc với quý vị.

Nếu quý vị lo ngại rằng hoạt động của nhân viên thu nợ vi phạm quyền của quý vị, quý vị có thể thực hiện hành động để thực thi quyền của mình.

Xem thêm về các quyền và biện pháp bảo vệ thu hồi nợ của quý vị (trang tiếng Anh)

Đẩy lùi việc báo cáo tín dụng cưỡng chế

Nhân viên thu nợ không được phép báo cáo hóa đơn y tế cho các công ty báo cáo tín dụng mà không cố gắng thu nợ từ quý vị trước. Nhân viên thu nợ có thể hy vọng quý vị sẽ đơn giản thanh toán hóa đơn mà không tranh chấp. Thay vào đó, quý vị có quyền tranh chấp thông tin.

Xem cách tranh chấp về lỗi trên báo cáo tín dụng của quý vị (trang tiếng Anh)

Tránh những kẻ lừa đảo

Không trả tiền cho người hoặc dịch vụ nào hứa hẹn sẽ giữ các hóa đơn y tế ngoài báo cáo tín dụng của quý vị hoặc bảo vệ quý vị khỏi các chi phí y tế ngoài mạng lưới không mong muốn. Tránh xa những người muốn tính phí trả trước cho quý vị để giải quyết tình trạng nợ và tín dụng của quý vị. Nhân viên tư vấn tín dụng có uy tín rõ ràng về các dịch vụ và phí của họ và tránh gây áp lực cho quý vị.

Nộp đơn khiếu nại

Nếu quý vị có thắc mắc về Đạo Luật Không Có Bất Ngờ hoặc tin rằng luật này không được tuân thủ, quý vị có thể liên lạc với Bộ Phận Trợ Giúp Không Có Bất Ngờ của Trung Tâm Dịch Vụ Medicare & Medicaid theo số (800) 985-3059 từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối theo Giờ Miền Đông (Eastern Time, ET), bảy ngày một tuần, để gửi thắc mắc hoặc khiếu nại. Quý vị cũng có thể gửi đơn khiếu nại trực tuyến đến Trung Tâm Dịch Vụ Medicare & Medicaid (trang tiếng Anh) .

Đối với các vấn đề về sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính tiêu dùng, bao gồm thu nợ y tế và báo cáo tín dụng, quý vị có thể gửi khiếu nại đến Cục Bảo Vệ Tài Chính Người Tiêu Dùng (Consumer Financial Protection Bureau, CFPB) (trang tiếng Anh).

Chúng tôi đang xử lý nợ y tế bằng cách nào

Chúng tôi đặt các vấn đề xung quanh việc thanh toán và thu nợ y tế làm trọng tâm trong công việc của mình, kể từ báo cáo nghiên cứu của chúng tôi hồi năm 2014 (trang tiếng Anh) . Nghiên cứu của chúng tôi và báo cáo cho thấy rằng các hóa đơn y tế trên báo cáo tín dụng ít dự đoán về khả năng trả nợ trong tương lai hơn so với các nghĩa vụ tín dụng truyền thống. Hóa đơn y tế được đưa vào báo cáo tín dụng có thể dẫn đến giảm khả năng tiếp cận tín dụng, tăng nguy cơ phá sản, tránh chăm sóc y tế và khó đảm bảo việc làm, ngay cả khi bản thân hóa đơn không chính xác hoặc bị nhầm lẫn.

Giải quyết các lo ngại về thanh toán và thu nợ y tế là một trọng tâm đặc biệt của chúng tôi khi đất nước trải qua đại dịch COVID-19.

Vào Tháng 1, chúng tôi đã phát hành bản tin nhắc nhở nhân viên thu nợ và các công ty báo cáo tín dụng về các nghĩa vụ pháp lý của họ (trang tiếng Anh) theo Đạo Luật Thực Hành Thu Hồi Nợ Công Bằng và Đạo Luật Báo Cáo Tín Dụng Công Bằng đối với các hóa đơn tuân theo Đạo Luật Không Có Bất Ngờ, nhằm bảo vệ người tiêu dùng khỏi một số hóa đơn y tế không mong muốn.

Vào Tháng 3, chúng tôi đã công bố báo cáo về nợ y tế ở Hoa Kỳ (trang tiếng Anh) cho thấy hồ sơ tín dụng của người tiêu dùng chứa tổng cộng $88 tỷ trong các hóa đơn y tế được báo cáo (tính đến Tháng 6 năm 2021). Hóa đơn y tế là mục thu nợ phổ biến nhất trên báo cáo tín dụng của mọi người và hiển thị trên 43 triệu báo cáo tín dụng. Khoảng 1/5 hộ gia đình báo cáo rằng họ có hóa đơn y tế chưa thanh toán. Hơn nữa, báo cáo thanh toán y tế, thu nợ và báo cáo tín dụng rất phức tạp, khó hiểu và thường xuất hiện sai sót. Bệnh nhân và gia đình của họ thường phải vật lộn để sửa chữa những sai sót này.

Ngay sau khi phát hành báo cáo, Equifax, Experian và TransUnion đã đưa ra bản tuyên bố chung (trang tiếng Anh) để thông báo rằng họ sẽ thay đổi cách báo cáo các hóa đơn y tế trên báo cáo tín dụng. Bắt đầu từ Ngày 1 tháng 7 năm 2022, các hóa đơn y tế đã thanh toán sẽ không còn được đưa vào báo cáo tín dụng do ba công ty đó phát hành. Sẽ chỉ báo cáo các hóa đơn chưa thanh toán nếu chúng vẫn chưa được thanh toán trong ít nhất 12 tháng. Ngoài ra, các công ty đã thông báo rằng bắt đầu từ tháng 7 năm 2023, các công ty sẽ không tính cả thông tin được cung cấp cho họ để nhận hóa đơn y tế với số tiền từ $500 trở xuống.

Chúng tôi đang tiếp tục phân tích tác động của thông báo này.

Join the conversation. Follow CFPB on X (formerly Twitter) and Facebook .