Skip to main content

Tương lai dành cho Bank of America và Khách hàng của mình

Gần đây, CFPB đã có hành động chống lại Bank of America vì đã vi phạm luật liên bang áp dụng cho các sản phẩm tài chính, bao gồm tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng. Ngân hàng buộc phải thanh toán hơn 100 triệu đô-la cho những khách hàng bị thiệt hại, cộng với khoản tiền phạt 90 triệu đô la được chuyển đến quỹ cứu trợ nạn nhân của CFPB (trang mạng bằng tiếng Anh) và khoản tiền phạt 60 triệu đô-la khác được thanh toán cho Văn Phòng Kiểm Soát Tiền Tệ (Office of the Comptroller of the Currency).

Bank of America là ngân hàng lớn thứ hai của quốc gia, với khoảng 68 triệu tài khoản cá nhân và doanh nghiệp nhỏ. Nếu quý vị là khách hàng của Bank of America, đây là thông tin giúp quý vị hiểu liệu quý vị có thể đã bị tổn hại hay không, những khoản hoàn trả và khoản bồi hoàn nào sẽ được yêu cầu cũng như những điều khác cần theo dõi.

Các khoàn tiền bồi hoàn và tiền bồi hoàn đến từ Bank of America

Những khách hàng đáp ứng với các mô tả bên dưới có khả năng nhận được các khoản thanh toán từ Bank of America. Quý vị không cần phải hành động để nhận tiền. Một số khách hàng đã nhận được khoản thanh toán của họ. Khách hàng cũ sẽ nhận được khoản thanh toán của họ trong thư bưu điện.

Khách hàng có tài khoản ngân hàng bị tính phí quá cao vì không đủ tiền

Trong nhiều năm, Bank of America đã có thông lệ “nhúng kép” (double-dipping) vào các tài khoản tiền gửi không đủ tiền. Điều này có nghĩa là nếu séc hoặc khoản rút tiền khác không được thực hiện vì quý vị không có đủ tiền trong tài khoản của mình, thì ngân hàng có thể đã từ chối giao dịch nhiều lần, tính phí 35 đô-la (được gọi là khoản phí do không đủ tiền (non-sufficient funds, hoặc NSF) mỗi lần.

Hiện tại khách hàng đang ở đâu: Bank of America đã ngừng tính tất cả các khoản phí không đủ tiền vào năm ngoái và hoàn trả hàng chục triệu đô-la phí cho những khách hàng bị hại. Điều này có nghĩa là những người bị tính phí nhiều lần có thể đã được trả lại một số tiền vào tài khoản ngân hàng của họ.

Chuyện gì xảy ra tiếp theo: Bank of America phải chấm dứt tình trạng “nhúng kép” mãi mãi. Ngân hàng cũng phải hoàn trả hơn 80 triệu đô-la đến cho các khách hàng. Nếu quý vị là một trong những khách hàng đó, tiền hoàn lại sẽ được thực hiện trực tiếp vào tài khoản của quý vị. Các khách hàng cũ của Bank of America sẽ nhận được tiền hoàn lại qua thư bưu điện.

Bank of America đang thành lập một trung tâm dịch vụ khách hàng chuyên dụng để xử lý các câu hỏi từ những người đã bị tính phí NSF quá cao. Chuẩn bị sẵn thông tin tài khoản của quý vị, cùng với thông tin chi tiết về việc quý vị bị ảnh hưởng như thế nào, sau đó gọi số miễn phí 1-855-729-1764 để liên hệ với Bộ phận Dịch vụ Khách hàng (bằng tiếng Anh) và thảo luận về tình huống cá nhân của quý vị. Quý vị có thể liên hệ với họ qua e-mail tại địa chỉ NSFinquiry@bofa.com hoặc qua thư bưu điện tại P.O. Box 25118, Tampa, FL 33622-5118.

Khách hàng sử dụng thẻ tín dụng được hứa thưởng điểm và thưởng tiền mặt

Bank of America đã quảng cáo các khoản tiền thưởng và phần thưởng cho khách hàng sử dụng thẻ tín dụng, nhưng sau đó không cung cấp chúng cho những người đủ điều kiện. Thay vào đó, tiền thưởng và phần thưởng chỉ dành cho những khách hàng đăng ký trực tuyến, bỏ qua những khách hàng đăng ký qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp. Phần thưởng đăng ký cho một số khách hàng mới cũng bị từ chối.

Hiện tại khách hàng đang ở đâu: Phần thưởng và điểm thưởng đã được ghi có cho nhiều khách hàng bị ảnh hưởng.

Chuyện gì xảy ra tiếp theo: Bank of America phải nêu rõ cá nhân nào đủ điều kiện và không đủ điều kiện nhận các ưu đãi mà họ quảng cáo và xúc tiến. Nếu ngân hàng chưa cung cấp điểm và phần thưởng chính xác, thì ngân hàng phải ghi có chính xác những điểm này vào tài khoản của mọi người.

Khách hàng không ủy quyền mở thẻ tín dụng mới

Kể từ năm 2012, Bank of America đã có chương trình khuyến khích bán hàng cho nhân viên của mình, thưởng cho họ khi họ đạt được mục tiêu mở tài khoản thẻ tín dụng mới. Một số nhân viên đã mở thẻ tín dụng cho những khách hàng chưa bao giờ đăng ký hoặc đồng ý với các tài khoản mới. Do đó, khách hàng có thể phải trả phí hoặc bị thiệt hại cho các báo cáo tín dụng của họ.

Hiện tại khách hàng đang ở đâu: Bank of America đã tạm dừng chương trình khuyến khích bán hàng qua đó khiến nhân viên vi phạm pháp luật. Ngân hàng đã hoàn trả chi phí cho một số khách hàng bị ảnh hưởng.

Chuyện gì xảy ra tiếp theo: Bank of America phải ngừng mở tài khoản trái phép. Ngân hàng cũng phải xóa các mục có thể hiển thị trên báo cáo tín dụng đối với những người đã mở tài khoản mà không có sự cho phép của họ. Ngân hàng được yêu cầu gửi một bản kế hoạch giúp xác định những người tiêu dùng nào bị thiệt hại và giải thích cách ngân hàng sẽ thanh toán hoặc hoàn lại tiền cho họ. Chúng tôi mong đợi bản kế hoạch này hoàn tất trong vòng 30 ngày và sau khi chúng tôi cho phép kế hoạch này được tiến hành, ngân hàng phải hoàn lại tiền trong vòng một năm.

Các bước quý vị có thể thực hiện để giải quyết vấn đề với Bank of America hoặc các công ty tài chính khác

Nói chung, bước đầu tiên của quý vị là cố gắng giải quyết vấn đề của mình trực tiếp với tổ chức tài chính. Đó là bởi vì họ có thể trả lời các câu hỏi về sản phẩm và dịch vụ của chính họ cũng như xem xét tình huống đặc biệt của quý vị.

Nếu vấn đề không được giải quyết, bước tiếp theo quý vị có thể thực hiện là gửi đơn khiếu nại đến CFPB (trang mạng bằng tiếng Anh). Để gửi qua điện thoại, hãy gọi (855) 411-CFPB (2372). Chúng tôi sẽ chuyển đơn khiếu nại của quý vị đến công ty và làm việc để nhận được phản hồi cho quý vị - thường là trong vòng 15 ngày. Hầu hết các công ty trả lời khiếu nại trong vòng 15 ngày.

Nếu quý vị biết các vấn đề vì quý vị là nhân viên hoặc cựu nhân viên của một công ty tài chính, quý vị có thể thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi e-mail đến địa chỉ whistleblower@cfpb.gov. Chúng tôi xem xét mọi bài nội dung được gửi.

Join the conversation. Follow CFPB on X (formerly Twitter) and Facebook .