Skip to main content

Bảo vệ tài chính của quý vị khỏi ảnh hưởng của đại dịch coronavirus

Blog này ban đầu được đăng vào ngày 13 tháng 3 năm 2020 và đã được cập nhật vào ngày 3 tháng 4 năm 2020 để phản ánh thông tin mới.

Quý vị có thể thực hiện các bước để giúp bảo vệ mình hoặc người thân khỏi ảnh hưởng về tài chính do đại dịch coronavirus.

Để có các bản cập nhật mới nhất, hãy vào trang web: Trang Coronavirus của CFPB.

Các bước cần thực hiện nếu quý vị gặp khó khăn trả các hóa đơn hoặc đáp ứng những trách nhiệm về tài chính khác

Nếu quý vị gặp khó khăn và không thể trả các hóa đơn, khoản vay hoặc trả không đúng hạn, thì có nhiều phương án để được trợ giúp quý vị và nên liên lạc sớm với bên cho vay hoặc công ty cung cấp tín dụng vay.

Liên lạc với bên cho vay, bên dịch vụ cho vay và các công ty cung cấp tín dụng vay

Nếu quý vị không thể trả hóa đơn đúng hạn, hãy xem trang web của họ để xem thông tin có thể giúp quý vị không.

CFPB và các cơ quan quản lý tài chính khác đã khuyến khích các tổ chức tài chính hợp tác với khách hàng để đáp ứng nhu cầu trong cộng đồng của họ.

Nếu quý vị không thể trả ngay bây giờ, cần thêm thời gian hoặc muốn thảo luận về các phương án chi trả, hãy liên lạc với bên cho vay và bên dịch vụ cho vay để cho họ biết về tình huống của quý vị. Khi quý vị trả trễ thì sẽ bị ảnh hưởng xấu đến tín dụng của mình lâu dài.

Các công ty cấp thẻ tín dụng và bên cho vay có thể cung cấp cho quý vị một số phương án để giúp quý vị. Điều này có thể bao gồm việc miễn một số khoản phí như ATM, thấu chi và trả trễ, cũng như cho phép quý vị trì hoãn, điều chỉnh hoặc bỏ qua một vài khoản trả góp còn nợ.

Khi liên lạc với bên cho vay, quý vị hãy chuẩn bị giải thích:

  • Tình hình tài chính và việc làm của quý vị
  • Quý vị có khả năng trả bao nhiêu
  • Khi nào quý vị có thể bắt đầu trả góp như thường
  • Hãy chuẩn bị để thảo luận về thu nhập, chi phí và tài sản của bạn

Làm việc với cố vấn viên về nhà ở và tín dụng để hiểu các phương án của quý vị

Các chuyên gia được đào tạo này cung cấp lời khuyên với chi phí thấp hoặc miễn phí và họ sẽ thảo luận về tình huống của quý vị, đánh giá các phương án và thậm chí giúp quý vị thương lượng với bên cho vay và bên dịch vụ cho vay.

  • Cố vấn viến về nhà ở được HUD phê duyệt. Bộ Phát Triển Nhà và Đô Thị Hoa Kỳ (HUD) -đã phê duyệt các cố vấn viên về nhà ở có thể thảo luận với quý vị về các phương án nếu quý vị đang gặp khó khăn chi trả khoản vay thế chấp hoặc thế chấp ngược. Điều này cũng có thể bao gồm tạm hoãn trả nợ hoặc chương trình điều chỉnh tiền trả góp.
  • Cố vấn viên về tín dụng. Các tổ chức cố vấn về tín dụng có tên tuổi thường là các tổ chức phi lợi nhuận có thể tư vấn cho quý vị về tiền bạc, các khoản nợ và giúp quý vị lập ngân sách. Một số cố vấn viên cũng có thể giúp quý vị thương lượng với các công ty cung cấp tín dụng vay. Có một số câu hỏi cụ thể để giúp quý vị tìm một tổ chức cố vấn về tín dụng để chọn.

Lưu ý: Nếu quý vị đang quyết định chọn công ty giải quyết nợ để giải quyết các khoản nợ, thì quý vị nên cẩn thận với mọi công ty hứa sẽ giải quyết nợ với tiền phí trả trước.

Quý vị đang gặp khó khăn trả khoản vay thế chấp?

Nếu quý vị không thể trả khoản vay thế chấp của mình hoặc chỉ có thể trả một phần, hãy liên lạc với bên dịch vụ vay thế chấp.

Quý vị có thể chờ lâu trên điện thoại để nói chuyện với bên dịch vụ cho vay. Các bên dịch vụ cho vay đang nhận nhiều cuộc gọi và cũng có thể bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Hãy xem blog của chúng tôi về các phương án hỗ trợ vay thế chấp để có nội dung chuyên sâu giúp quý vị hiểu các phương án tạm hoãn trả nợ và tránh bị tịch thu tài sản thế chấp (nhà) do đại dịch coronavirus và Đạo luật viện trợ, cứu trợ và an ninh kinh tế do Coronavirus (CARES) vừa được thông qua.

Nếu quý vị đang thuê từ một chủ nhà có thế khoản vay thế chấp được liên bang bảo đảm, Đạo luật CARES quy định tạm hoãn hoặc lệnh cấm trục xuất. Đọc thêm trong phần người thuê nhà của blog hỗ trợ khoản vay thế chấp của chúng tôi.

Quý vị đang gặp khó khăn khi trả tiền vay dành cho sinh viên?

Nếu quý vị có khoản vay dành cho sinh viên, sẽ có các phương án dành cho quý vị.

Nếu khoản vay của quý vị được Chính phủ liên bang quản lý, khoản tiền trả góp của quý vị được tạm hoãn mà không tính lãi cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2020.

Đối với các khoản vay khác dành cho sinh viên (chẳng hạn như khoản vay dành cho sinh viên của liên bang được bên cho vay thương mại hoặc trường đại học của quý vị, hoặc khoản vay dành cho sinh viên của tư nhân do ngân hàng, hiệp hội tín dụng, trường học hoặc tổ chức tư nhân khác quản lý) hãy liên lạc với bên dịch vụ cho vay dành sinh viên để tìm hiểu thêm về các phương án dành cho quý vị.

Quý vị đang gặp khó khăn trả tiền vay mua ô tô?

Nếu quý vị không thể trả góp cho thẻ tín dụng , hãy nói chuyện với công ty cung cấp thẻ tín dụng và cho họ biết quý vị không có khả năng trả. Quý vị có thể nhận được hỗ trợ.

Quý vị cũng có thể hợp tác với cố vấn viên về tín dụng. Các tổ chức cố vấn về tín dụng có tên tuổi thường là các tổ chức phi lợi nhuận có thể tư vấn cho quý vị về tiền bạc và các khoản nợ và giúp quý vị lập ngân sách. Một số cố vấn viên cũng có thể giúp quý vị thương lượng với các công ty cung cấp tín dụng vay. Có một số câu hỏi cụ thể để giúp quý vị tìm một tổ chức cố vấn về tín dụng để chọn.

Quý vị đang gặp khó khăn trả tiền vay mua ô tô?

Bên cho vay của quý vị có thể có các phương án để giúp đỡ. Những mẹo của chúng tôi gồm có đổi ngày trả tiền của quý vị, xin chương trình trả góp và gia hạn để trả góp.

Cách làm việc với ngân hàng hoặc công đoàn tín dụng của quý vị

Với nhiều ở nhà để giúp giảm thiểu tỷ lệ lây lan coronavirus, ngân hàng trực tuyến cho phép quý vị giao dịch về tài chính ngay tại nhà. Đây là một số mẹo dành cho những người mới sử dụng ngân hàng trực tuyến hoặc di động.

Thông thường, tất cả các khoản tiền gửi ngân hàng lên đến $250,000 được Cơ Quan Quản Lý Tài Sản (Federal Deposit Insurance Corporation) bảo đảm . Các khoản tiền gửi tại tất cả các công đoàn tín dụng liên bang và phần lớn các tổ chức tín dụng do tiểu bang quản lý cũng đượcQuỹ Bảo Hiểm Cổ Phần Liên Hiệp Tín Dụng Quốc Gia (National Credit Union Share Insurance Fund - NCUSIF) bảo đảm tối đa $250,000 . Có thêm thông tin từ Jelena McWilliams, chủ tịch của FDIC.

Cách làm việc với công ty thu nợ

Nếu quý vị hiện đang có một khoản nợ bị đưa vào thu nợ, quý vị có thể làm việc với bên thu nợ để xác định một chương trình trả nợ thực tế.

Cục có cung cấp một số nguồn lực để quý vị liên lạc và thương lượng với các công ty đòi nợ, đặc biệt là khi chúng ta đối phó với ảnh hưởng của đại dịch coronavirus.

Cách kiểm soát các báo cáo tín dụng

Nếu quý vị đang làm việc với các bên cho vay và các công ty cung cấp tín dụng vay khác về các chương trình hỗ trợ trả góp hoặc tạm hoãn trả nợ, hãy thường xuyên kiểm tra các báo cáo tín dụng của quý vị để đảm bảo sự chính xác của các báo cáo về khoản vay bị trễ hạn trả. Báo cáo tín dụng và điểm số của quý vị đóng một vai trò quan trọng về tài chính trong tương lai.

Chúng tôi có thêm thông tin về cách bảo vệ tín dụng của quý vị không bị đại dịch coronavirus làm ảnh hưởng, gồm có thông tin mới về Đạo luật CARES.

Phải làm gì nếu quý vị bị mất thu nhập

Chính quyền tiểu bang và địa phương có các chương trình khác nhau để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng về tài chính do đại dịch coronavirus.

Quý vị có thể xem chính sách thất nghiệp của tiểu bang   để xác định các phương án hiện tại của các chương trình phúc lợi. Đạo luật CARES vừa được thông qua cho phép các tiểu bang áp dụng chương trình phúc lợi cho người làm nghề tự do và làm hợp đồng thời vụ  và cho thêm $600 mỗi tuần cũng như kéo dài thêm 13 tuần nữa. Sở y tế công cộng của tiểu bang quý vị cũng có thể có thêm thông tin.

Người lớn tuổi có thể bị ảnh hưởng bởi coronavirus và các thủ tục cách ly theo những cách khác với công chúng. Có thể có các phúc lợi của chính phủ dành cho người lớn tuổi cần trợ giúp về tài chính. Vào trang web benefitscheckup.org  để biết thêm thông tin và xem quý vị có đủ điều kiện nhận bất kỳ sự trợ giúp nào của tiểu bang hoặc địa phương không.

Hãy cẩn thận với những hành vi lừa đảo

Những kẻ lừa đảo tìm kiếm cơ hội để lợi dụng những người dễ bị tổn thương, đặc biệt là trong thời gian khẩn cấp hoặc thảm họa/thiên tai. Cẩn thận với email, tin nhắn hoặc bài đăng trên mạng xã hội có thể bán sản phẩm giả hoặc thông tin về các ca nhiễm coronavirus mới bùng phát.

Bấm vào đây để biết thêm thông tin về trò lừa đảo về đại dịch coronavirus.

Ủy Ban Thương Mại Liên Bang (Federal Trade Commission) có những mẹo để bảo vệ quý vị tránh những trò lừa đảo có liên quan đến đại dịch coronavirus . FTC và Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (Food and Drug Administration) cũng đã cảnh báo người tiêu dùng đề phòng người bán các sản phẩm không được phê duyệt và dán nhãn giả , tuyên bố rằng họ có thể điều trị hoặc ngừa coronavirus.

Tìm hiểu thêm về cách ngăn chặn, nhận ra và báo cáo gian lận và lừa đảo.

Bảo vệ người lớn tuổi

Những kẻ lừa đảo thường nhắm vào những người lớn tuổi vì họ có thể có nhiều tài sản hơn hoặc thu nhập thường xuyên dưới dạng trợ cấp hưu trí hoặc tiết kiệm và vì họ thường lịch sự và đáng tin cậy hơn những người trong các độ tuổi khác. Vì người lớn tuổi có nguy cơ  nhiễm bệnh nặng cao nên họ có thể tự cô lập mình.

Cô lập tiếp xúc đang là một vấn đề của người lớn tuổi và có thể dẫn đến một loạt vấn đề khác gồm cả khả năng bị lừa đảo cao do nhu cầu cần phải kết nối với những người khác. Vấn đề này có thể phát triển khi chúng ta đang ứng phó với đại dịch như hạn chế tiếp và cách ly. Các cuộc gọi điện thoại và nói chuyện qua video có thể giúp người lớn tuổi và gia đình của họ kết nối trong thời gian mà các viên chức y tế khuyến khích hạn chế tiếp xúc.

Người lớn tuổi cũng như các thành viên trong gia đình họ nên nhận thức được các loại lừa đảo phổ biến, cũng như cách ngăn chặn và báo cáo. Bản Hướng dẫn về cách quản lý tiền hiệu quả cho người lớn tuổi của chúng tôi có thể giúp quý vị.

Quý vị cần trợ giúp hoặc có khiếu nại?

Nếu quý vị gặp vấn đề với sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính, hãy thử liên lạc với công ty cung cấp sản phẩm/dịch vụ đó trước. Các công ty thường có thể trả lời các câu hỏi dành riêng cho tình huống của quý vị và cụ thể hơn đối với các sản phẩm và dịch vụ mà họ cung cấp. Chúng tôi cũng có thể giúp quý vị kết nối với công ty nếu quý vị có khiếu nại.

Chúng tôi giúp người tiêu dùng kết nối với các công ty tài chính để hiểu vấn đề, sửa lỗi và nhận phản hồi trực tiếp về vấn đề. Khi quý vị gửi đơn khiếu nại, chúng tôi sẽ cố gắng tìm câu trả lời cho quý vị — hầu hết các công ty sẽ trả lời khiếu nại trong vòng 15 ngày.

Quý vị có thể gửi đơn khiếu nại trên mạng. Công ty có thể liên lạc trực tiếp với quý vị để xác nhận thông tin được cung cấp trong đơn khiếu nại của quý vị trước khi phản hồi. Trong một số trường hợp, công ty sẽ cho quý vị biết phản hồi của họ đang được tiến hành và sẽ đưa ra phản hồi cuối trong vòng 60 ngày.

Ghi chú của người biên tập: Blog này ban đầu được đăng vào ngày 13 tháng 3 năm 2020 và đã được cập nhật để phản ánh thông tin mới.

Tìm thêm thông tin về COVID-19 từ CFPB

Chúng tôi đang nỗ lực liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho người tiêu dùng trong tình hình đầy biến động này.

Chúng tôi sẽ công bố tất cả các thông tin và blog liên quan đến COVID-19 trên trang thông tin của chúng tôi. Thông tin được xem là chính xác kể từ ngày xuất bản blog.

Xem trang thông tin COVID-19 của chúng tôi

Join the conversation. Follow CFPB on X (formerly Twitter) and Facebook .