Skip to main content

Sự ảnh hưởng của phụ phí ẩn

Khi tìm mua một sản phẩm hoặc dịch vụ, thông thường quý vị phải thận trọng và so sánh giá cả của những lựa chọn của mình. Thật đáng tiếc khi có nhiều công ty ngày càng dùng nhiều loại phí để kiếm thêm từ những khoản phí mà quý vị không thấy trước mắt. Phụ phí có thể là một dạng "phí dịch vụ" làm tăng giá của sản phẩm hoặc dịch vụ, "phí resort" làm tăng phí thống kê của khách sạn và phí ẩn trên hóa đơn điện thoại và truyền hình cáp. Khi các công ty tính phí cao hơn giá trước mắt, sẽ rất khó hoặc không thể so sánh các sản phẩm/dịch vụ dựa trên chi phí thực tế.

Nhiều người Mỹ cũng gặp phải những khoản phụ phí trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng do CFPB giám sát, và họ sẽ dần quen với các khoản phí trong trải nghiệm hàng ngày với các sản phẩm và dịch vụ tài chính. Các khoản phí mang nhiều hình thức khác nhau, bao gồm phí phạt trả trễ, thấu chi, hoàn trả, sử dụng ATM ngoại mạng, chuyển tiền, không hoạt động, v.v. Trong nhiều trường hợp, các khoản phí đều ẩn và có thể khiến một người không hiểu rõ mục đích. Khi nói đến phí thấu chi, một tách cà phê có thể tốn từ $3 thành $35. Khi một người cần giúp đỡ, họ thậm chí có thể bị tính phí để nói chuyện với một người thật. Và một số công ty tính phí, khi quý vị trả hóa đơn qua điện thoại hoặc bằng các phương thức khác.

Các khoản phụ phí tốn hàng chục tỷ đô la ngân sách của người Mỹ một năm và khi thị trường trở nên phụ thuộc vào các khoản phụ phí này sẽ khiến cho các gia đình khó nhận ra lợi ích của sự cạnh tranh.

Phụ phí phổ biến

Dưới đây là một số ví dụ về phí được mô tả khi chúng tôi yêu cầu cung cấp thông tin.

Phí phạt vì không có đủ tiền

Phí đăng ký tài khoản ngân hàng thường được quảng cáo là phí duy trì tài khoản, có thể dao động đáng kể giữa các ngân hàng khác nhau. Tuy nhiên, phần lớn doanh thu của các khoản phí mà các ngân hàng thu được là từ các tài khoản tiền gửi bị phạt thấu chi hoặc do không có đủ tiền để chi trả cho một giao dịch. Trong năm 2019, doanh thu ngân hàng từ phí thấu chi và phí phạt vì không đủ tiền đã vượt qua $15 tỷ với chi phí trung bình của mỗi lần phạt từ $30 đến $35.

Phí trả trễ

Phí trả trễ là mức phạt nếu không trả hóa đơn trước hạn và có thể là nguồn doanh thu chính của các công ty. Trong số $23.6 tỷ phí mà các công ty phát hành thẻ vào năm 2019, có $14 tỷ từ phí trả trễ.

Phí trả hóa đơn của quý vị

Các ngân hàng thường tính phí nhận tiền trả hóa đơn của quý vị, chẳng hạn như khả năng chuyển khoản tiền trả, thực hiện giao dịch ngoài nước hoặc thậm chí trả hóa đơn trực tuyến. Các khoản phí đó đôi khi được gọi là “phí tiện lợi.”

Thẻ trả trước

Đối với những người không có tài khoản ngân hàng, thẻ trả trước là cách được nhận các dịch vụ tài chính cơ bản. Mặc dù một người có thể chọn thẻ dựa trên cấu trúc phí hàng tháng, nhưng họ thường thấy các khoản phí bổ sung và khoản phí chưa nói đến khi sử dụng thẻ một cách cơ bản.

Phí hoàn thành giao dịch vay thế chấp và phí mua nhà

Sở hữu một ngôi nhà từ trước đến nay là một trong những cách tốt nhất để tạo dựng của cải. Tuy nhiên, các khoản phí liên quan đến việc hoàn thành giao dịch vay thế chấp mua nhà, chẳng hạn như chuẩn bị tài liệu hoặc bảo hiểm chủ quyền nhà, có thể là một rào cản đáng kể đối với các gia đình đang muốn mua nhà hoặc tái vay thế chấp và có thể giảm tiền vốn mua nhà của hộ gia đình.

Hãy chia sẻ kinh nghiệm của quý vị

Để giúp chúng tôi hiểu phụ phí có ảnh hưởng đến tài chính của mọi người, CFPB đang tìm kiếm thông tin từ các bên liên quan trên thị trường, bao gồm các cá nhân, chủ doanh nghiệp nhỏ, học giả và quan chức chính phủ.

Chúng tôi muốn nghe về trải nghiệm của quý vị về các khoản phụ phí, bao gồm:

  • Phí cho những thứ quý vị tin rằng đã được trả theo giá cơ bản của một sản phẩm hoặc dịch vụ
  • Phí phát sinh bất ngờ của một sản phẩm hoặc dịch vụ
  • Phí dịch vụ quý vị có ý định chọn có vẻ quá cao
  • Các khoản phí không rõ mục đích

Chúng tôi hoan nghênh những câu chuyện và thông tin chi tiết của quý vị, vì chúng tôi muốn đạt được sứ mệnh đảm bảo sự công bằng, minh bạch và cạnh tranh trên thị trường cho vay và dịch vụ ngân hàng cho tất cả mọi người.

Chia sẻ kinh nghiệm của quý vị bằng cách truy cập vào trang bình luận công khai trên Federal Register .

Join the conversation. Follow CFPB on X (formerly Twitter) and Facebook .