Skip to main content

Hỗ trợ chủ nhà và người thuê nhà trong tình trạng khẩn cấp quốc gia do đại dịch coronavirus

Tìm sự trợ giúp cho hoàn cảnh của quý vị

Hãy làm theo các bước nếu quý vị đang hoãn trả nợ tạm thời

Tìm hiểu những việc cần làm dù quý vị mới vào giai đoạn hoãn trả nợ tạm thời, cần thêm thời gian hoặc sẵn sàng ngừng hoãn trả nợ.

Trợ giúp khi quý vị bị mất nhà

Nếu đại dịch COVID-19 đã làm cho quý vị bị mất nhà vì bị tịch thu tài sản thế chấp, quý vị không đơn độc. Hãy tìm trợ giúp để dọn vào nơi ở mới và kiểm soát các yếu tố khác về tình hình tài chính của quý vị.

Hãy xem các bước cần làm

Nơi khác có thể trợ giúp quý vị

Nếu quý vị cần trợ giúp khi làm việc với bên cung cấp dịch vụ hoặc tìm hiểu về các phương án cho mình, quý vị có thể liên lạc với chuyên gia để giúp cho tình huống cụ thể của mình. Lưu ý: Các nguồn lực hợp pháp sẽ không tính phí trả trước cho các dịch vụ của họ.

Cố vấn viên về nhà ở

Bộ Phát Triển Nhà và Đô Thị Hoa Kỳ (HUD) -đã phê duyệt các cố vấn viên về nhà ở có thể thảo luận với quý vị về các phương án nếu quý vị đang gặp khó khăn chi trả khoản vay thế chấp hoặc thế chấp ngược.

Quý vị cần giúp đỡ về những điều cơ bản?

Tìm hiểu cách đọc bản sao kê vay thế chấp hàng tháng của quý vị hoặc hiểu các điều khoản vay thế chấp chính, như hoãn trả tiền vay thế chấp tạm thời.

Luật sư

Nếu quý vị cần luật sư, sẽ có các nguồn lực hỗ trợ qua đoàn luật sư địa phương, trợ giúp pháp lý, hoặc nếu quý vị là quân nhân, văn phòng hỗ trợ pháp lý tại địa phương của quý vị .

Cố vấn viên về tín dụng.

Các tổ chức cố vấn về tín dụng có tên tuổi thường là các tổ chức phi lợi nhuận có thể tư vấn cho quý vị về tiền bạc và các khoản nợ và giúp quý vị lập ngân sách. Một số cố vấn viên cũng có thể giúp quý vị thương lượng với các công ty cung cấp tín dụng vay.

Tránh lừa đảo và người xấu

Hãy cẩn thận với những trò lừa đảo liên quan đến coronavirus

Xem thêm thông tin về các trò lừa đảo liên quan đến coronavirus

Tìm hiểu về những bước quý vị có thể làm, nếu quý vị tin rằng mình là nạn nhân của một vụ lừa đảo tịch thu nhà (tài sản thế chấp)

Gửi khiếu nại

Nếu quý vị gặp vấn đề với các sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính, hãy liên lạc với công ty cung cấp sản phẩm/dịch vụ đó trước. Các công ty thường có thể trả lời các câu hỏi dành riêng cho tình huống của quý vị và cụ thể hơn với các sản phẩm và dịch vụ mà họ cung cấp. Chúng tôi cũng có thể giúp quý vị kết nối với công ty nếu quý vị có khiếu nại. Quý vị có thể gửi đến CFPB trực tuyến hoặc gọi số điện thoại (855) 411-2372.

Dành cho chủ nhà: Bắt đầu khiếu nại

Dành cho người thuê: Xem thêm về cách nộp đơn khiếu nại về sự phân biệt đối xử hoặc về chủ nhà

Phân biệt đối xử về nhà ở

Hai luật liên bang cấm phân biệt đối xử về nhà ở. Các luật bảo vệ có phần khác nhau tùy thuộc vào việc quý vị sở hữu nhà hay thuê nhà.

Nếu quý vị sở hữu nhà của mình, công ty cho vay và công ty cung cấp dịch vụ không được phân biệt đối xử với quý vị về các quy trình dịch vụ vay thế chấp - chẳng hạn như hoãn trả nợ tạm thời và điều chỉnh khoản vay dựa theo chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tình trạng hôn nhân, tuổi tác, tình trạng gia đình, tình trạng khuyết tật, dù quý vị có nhận tiền từ một chương trình trợ cấp công hoặc quý vị có đang thực hiện các quyền của mình theo một số luật bảo vệ người tiêu dùng hay không. Nếu quý vị tin rằng công ty cho vay hoặc công ty cung cấp dịch vụ vay thế chấp đã phân biệt đối xử với mình, quý vị thường có thể nộp đơn khiếu nại với CFPB hoặc nộp đơn khiếu nại về nhà ở công bằng với HUD . Quý vị có thể tìm thêm thông tin về quy trình cho vay công bằng và các luật bảo vệ chống lại sự phân biệt đối xử trên các trang web của CFPBHUD .

Nếu quý vị đang thuê một ngôi nhà hoặc chung cư, chủ nhà của quý vị không được phép thay đổi hoặc đặt ra các điều khoản và điều kiện khác trên hợp đồng - hoặc chấm dứt việc cho quý vị thuê nhà dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, giới tính, tình trạng gia đình hoặc tình trạng khuyết tật của quý vị. Nếu quý vị tin rằng quyền của mình đã bị vi phạm, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại về nhà ở công bằng với HUD .

Trang được sửa đổi lần cuối: ngày 9 tháng 11 năm 2021