Skip to main content
Shopping for your auto loan (in Vietnamese)

Tìm khoản vay mua xe của quý vị

Tìm khoản vay mua xe, lãi suất và các điều khoản khác tốt nhất, mặc dù phức tạp nhưng cũng giống như các hình thức mua sắm và so sánh khác. Tìm trước sẽ giúp quý vị sẵn sàng thương lượng khoản vay mua xe và giúp cho quá trình này bớt căng thẳng hơn.

Chuẩn bị trước khi quý vị nộp đơn xin vay mua xe

Quý vị sẽ có lợi thế hơn khi tìm và thương lượng khoản vay mua xe, nếu thực hiện theo các bước bên dưới trước khi nộp đơn xin vay.

Kiểm tra báo cáo tín dụng của quý vị

Thông tin trong báo cáo tín dụng của quý vị quyết định điểm tín dụng. Điểm tín dụng này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định loại tiền vay mua xe nào và quý vị sẽ trả lãi suất bao nhiêu cho khoản vay đó. Sau đây là một số tài liệu có ích:

Quý vị có cần một người đồng ký tên hay không?

Người đồng ký tên là người – chẳng hạn như cha/mẹ, thành viên gia đình, hoặc bạn bè –có nghĩa vụ theo hợp đồng trong việc hoàn trả khoản vay giống như quý vị. Nếu lịch sử tín dụng của quý vị bị hạn chế hoặc cần cải thiện và quý vị có điểm tín dụng thấp (hoặc không có điểm tín dụng), lãi suất của quý vị có thể thấp hơn nhiều, nếu quý vị có một người đồng ký tên có tín dụng tốt hoặc xuất sắc. Đó là do bên cho vay sẽ dựa vào lịch sử và điểm tín dụng của người đồng ký tên đó khi quyết định cho vay.

Nếu quý vị đang suy nghĩ muốn nhờ một người đồng ký tên, quý vị và người đó nên suy nghĩ kỹ về quyết định này. Nếu quý vị không hoàn trả khoản vay, quý vị và người đồng ký tên sẽ phải có trách nhiệm hoàn trả. Người đồng ký tên có trách nhiệm đối với khoản vay mặc dù họ không có quyền sở hữu xe. Ngoài ra, mọi khoản trả góp trễ cũng sẽ ảnh hưởng đến cả hồ sơ và điểm tín dụng của quý vị và người đồng ký tên đó. Luật pháp liên bang cấm bên cho vay yêu cầu quý vị phải có người đồng ký tên nếu quý vị nộp đơn xinvay với tư cách cá nhân và quý vị đủ điều kiện theo các tiêu chuẩn về mức tín nhiệm của bên cho vay. Để biết thêm thông tin về việc đồng ký tên, hãy truy cập consumerfinance.gov/ask-cfpb/why-might-i-need-a-co-signer-in-order-to-get-vehicle-financing-en-811.

Kiểm tra lãi suất vay mua xe hiện hành

Quý vị có thể tìm hiểu lãi suất bằng cách liên lạc với một số ngân hàng, liên hiệp tín dụng, hoặc bên cho vay khác. Quý vị cũng có thể xem trên mạng tại nhiều trang web thương mại có ước tính mức lãi suất cho toàn quốc và theo mã zip của quý vị. Một số trang web thương mại sẽ liên kết quý vị với các bên cho vay và đại lý cụ thể để biết các con số ước tính, do đó quý vị nên cẩn thận khi nhập thông tin cá nhân.

Nên trả tiền đặt cọc

Tiền đặt cọc sẽ giúp giảm tổng số tiền tài trợ vì quý vị chỉ vay ít hơn. Khoản tiền đặt cọc càng lớn, thì tổng chi phí vay càng thấp.

Quý vị nên quyết định xem có nên bán lại chiếc xe hiện tại của mình cho đại lý hay không

Nếu quý vị đã sở hữu một chiếc xe, hãy tìm giá thị trường của nó để xem được bao nhiêu khi bán lại cho đại lý hoặc bán cho tư nhân. Quý vị có thể tra cứu giá ước tính ở các trang web thương mại trực tuyến như Consumer Reports, Edmunds, Kelley Blue Book, J.D. Power và các mục rao vặt trực tuyến. Các tài nguyên này cũng có tại thư viện địa phương. Tìm các xe tương tự đã bán gần đây trong khu vực của quý vị sẽ cho biết được giá thị trường.

Một khi được biết chiếc xe hiện tại của mình trị giá khoảng bao nhiêu, quý vị có thể quyết định có nên bán lại cho đại lý hay bán cho tư nhân. Nếu quý vị bán lại cho một đại lý, thì quý vị và đại lý sẽ quyết định giá để trừ vào tổng số tiền mua xe mới. Nếu quý vị tự bán cho tư nhân, thì quý vị có thể sử dụng số tiền đó làm khoản đặt cọc.

Nếu quý vị đang vay mua xe hiện tại mà quý vị muốn bán lại cho đại lý, thì hãy suy nghĩ kỹ

Nên cẩn thận xem có nên vay thêm nợ mới hay không. Sau đây là một số điểm cần suy nghĩ và các bước:

 • Trước khi đến đại lý, quý vị nên gọi bên cho vay hiện tại để lấy thông tin về tổng số tiền cần phải trả hết nợ hiện tại.
 • Quyết định xem liệu quý vị sẽ trả hết khoản vay hiện tại ngay lúc này, chờ đến khi trả hết khoản vay mua xe cũ trước khi quý vị vay mua một chiếc xe khác, hay vay mua xe mới thêm vào khoản đang vay mua xe cũ.
 • Nếu quý vị đang có số tiền nợ chiếc xe hiện tại nhiều hơn giá trị của nó — được gọi là upside down — thì quý vị bị âm vốn. Nếu quý vị chuyển số dư của khoản vay mua xe hiện tại vào khoản vay mua xe mới, điều này có thể làm cho khoản vay mua xe mới trở nên đắt hơn nhiều. Tổng chi phí vay sẽ cao hơn vì quý vị sẽ vay nhiều hơn giá của chiếc xe mới.
 • Sau khi tìm hiểu giá bán lại cho đại lý xe, nếu số tiền quý vị vẫn còn nợ trên chiếc xe muốn bán lại thấp hơn giá trị của nó, hãy nhớ khi thương lượng quý vị nên xem mình có nhận được giá thị trường cho chiếc xe bán lại và có khả năng trả hết khoản vay mua xe cũ.

Có phải quý vị vẫn nợ tiền chiếc xe muốn bán lại không?

Nếu lúc này quý vị muốn chuyển số dư của khoản vay cũ sang khoản vay mới, quý vị nên hiểu điều này sẽ ảnh hưởng đến tổng chi phí khoản vay mới của quý vị. Hãy xem kỹ tổng chi phí của khoản vay mới bao gồm số tiền đã vay, lãi suất phần trăm hàng năm (APR), mức lãi suất, thời hạn vay (tháng) và khoản trả góp hàng tháng – trước khi quý vị đồng ý với bất kỳ điều khoản nào. Nếu quý vị không chuyển số tiền vẫn còn nợ chiếc xe cũ sang khoản vay mới, và giữ lại chiếc xe hiện tại đồng thời mua một chiếc mới, thì quý vị sẽ có hai khoản vay và hai khoản trả góp hàng tháng cần trả. Cách nào thì quý vị cũng phải tính toán xem nên tiến hành giao dịch và mua xe mới, nếu quý vị vẫn nợ tiền chiếc xe muốn bán lại có phải là việc hợp lý hay không. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập consumerfinance.gov/ask-cfpb/i-owe-more-on-my-current-loan-than-my-current-vehicle-is-worth-what-do-i-need-to-know-if-i-buy-a-new-vehicle-en-779.

Hãy suy nghĩ trước khi mua them những lựa chọn bổ sung

Khi quý vị đến một đại lý bán xe, quý vị sẽ được đề nghị các sản phẩm và dịch vụ bổ sung cho chiếc xe hoặc cho khoản vay. Quý vị nên suy nghĩ trước về những lựa chọn bổ sung này, để quý vị không bị căng thẳng tại đại lý và có sẵn câu trả lời khi được hỏi mua các sản phẩm bổ sung này. Các sản phẩm bổ sung thường gặp gồm có:

Các sản phẩm và dịch vụ này, mà quý vị có thể nhận tài trợ, là không bắt buộc. Nếu muốn mua, quý vị có thể thương lượng giá cả. Nếu quý vị cho rằng mình muốn mua các sản phẩm hoặc dịch vụ này, hãy tìm hiểu. Ví dụ, công ty bảo hiểm xe của quý vị có thể cung cấp bảo hiểm GAP, bảo hiểm tín dụng hoặc các phương án thay thế khác. Nếu quý vị mua các sản phẩm bổ sung tùy chọn bằng khoản vay của mình, số tiền quý vị vay và phải trả sẽ tăng.

Lúc này quý vị đã tìm hiểu xong, quý vị sẽ sẵn sàng thực hiện bước tiếp theo: tìm khoản vay mua xe. Sử dụng bảng tính cho vay mua ô tô tại consumerfinance.gov để theo dõi các điều khoản cho vay và so sánh các lựa chọn của quý vị. Mang bảng tính này đến ngân hàng, liên hiệp tín dụng, bên cho vay khác và đại lý để quý vị có thể so sánh các lựa chọn vay và có được giao dịch tốt nhất cho mình.

Tìm khoản vay mua xe

Lúc này quý vị đã sẵn sàng bắt đầu tìm khoản vay. Trước khi đến đại lý, hãy thu thập thông tin cá nhân của quý vị và nên xin phê duyệt trước cho khoản vay.

Tìm hiểu trước khi mua sẽ giúp quý vị sẵn sàng thương lượng khoản vay mua xe và giúp cho quá trình này bớt căng thẳng hơn.

Thu thập thông tin cá nhân của quý vị

Khi quý vị đến ngân hàng, liên hiệp tín dụng, hoặc đại lý, hãy đảm bảo thu thập mọi thông tin quý vị sẽ cần đến. Các bên cho vay sẽ thường yêu cầu thông tin này trong đơn xin vay:

 • Tên
 • Số An Sinh Xã Hội hoặc ITIN
 • Ngày sinh
 • Địa chỉ hiện tại và trước đây và thời gian lưu trú
 • Hãng sở hiện tại và trước đây và thời gian tuyển dụng
 • Nghề nghiệp
 • Các nguồn thu nhập
 • Tổng thu nhập gộp hàng tháng
 • Thông tin tài chính về các tài khoản tín dụng hiện tại, bao gồm các khoản nợ khác

Xin phê duyệt trước cho khoản vay

Khi nhận đề nghị vay được phê duyệt trước hoặc báo giá với số tiền vay tối đa và lãi suất từ một ngân hàng, liên hiệp tín dụng, hoặc bên cho vay khác là một bước khởi đầu đúng đắn. Nếu quý vị mang theo báo giá khoản vay từ một bên cho vay đến đại lý, quý vị có thể có vị thế thương lượng mạnh hơn để có được một giao dịch tốt hơn, cho dù quý vị bám theo đề nghị quý vị mang theo hay quyết định chấp nhận đề nghị tài trợ của đại lý.

Việc phê duyệt trước cũng giúp quý vị không vượt quá ngân sách của mình và cho phép so sánh các lãi suất mà không bị áp lực thời gian khi ở tại đại lý. Sau đó, tại đại lý, quý vị có thể tập trung nhiều vào giá thực tế của chiếc xe và xe muốn bán lại cho đại lý bởi quý vị đã biết rõ các điều khoản vay có thể nhận được. Quý vị vẫn sẽ có cơ hội thương lượng một khoản vay tốt hơn tại đại lý và không sử dụng sự phê duyệt trước của mình.

Nếu đơn của quý vị được phê duyệt trước, bên cho vay sẽ cung cấp cho quý vị giấy tờ để mang đến đại lý. Một khi quý vị sẵn sàng mua, đại lý sẽ thực hiện các dàn xếp cuối cùng với bên cho vay của quý vị.

Hiểu rõ việc tìm một khoản vay ảnh hưởng thế nào đến điểm tín dụng của quý vị

Việc tìm giao dịch tốt nhất cho khoản vay mua xe sẽ có ít hoặc không có ảnh hưởng đến điểm tín dụng của quý vị. Lợi ích của việc tìm khoản vay sẽ cao hơn nhiều so với bất kỳ sự ảnh hưởng nào với tín dụng của quý vị. Trong một số trường hợp, việc đăng ký nhiều khoản vay trong thời gian dài có thể làm giảm điểm tín dụng. Tùy vào mô hình tính điểm tín dụng được dùng, thường thì các yêu cầu hay thắc mắc của các bên cho vay này về điểm tín dụng của quý vị, diễn ra trong khoảng thời gian từ 14 đến 45 ngày sẽ chỉ được tính là một lần yêu cầu thôi. Điều này có nghĩa là việc tìm một khoản vay mua xe trong khoảng thời gian đó sẽ được tính giống như khi nộp đơn xin chomột khoản vay. Quý vị có thể giảm đi ảnh hưởng xấu với điểm tín dụng của mình bằng cách thực hiện tất cả hoạt động tìm hiểu lãi suất trong một khoảng thời gian ngắn.

Nắm rõ các quyền của quý vị

Bên cho vay không được ngăn cản hay từ chối đơn xin vay của quý vị, hoặc đề nghị các giá khác nhau hay các điều khoản và điều kiện vay khác, dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, xuất xứ quốc gia, giới tính, tình trạng hôn nhân, tuổi tác, việc nhận thu nhập trợ cấp công, hoặc có ý thực hiện bất kỳ quyền nào theo Đạo Luật Bảo Vệ Tín Dụng Người Tiêu Dùng.

Quý vị có thể nộp khiếu nại trực tuyến cho Ủy Ban Thương Mại Liên Bang (FTC) tại reportfraud.ftc.gov Hoặc nộp cho Cục Bảo Vệ Tài Chính Người Tiêu Dùng (CFPB) tại consumerfinance.gov/complaint hoặc gọi số miễn cước 1-855-411-CFPB (2372).