Skip to main content
Shopping for a mortgage (in Vietnamese)

Tìm kiếm khoản vay thế chấp

Việc tìm kiếm khoản vay thế chấp cần thời gian và năng lương. Nhưng việc đó có thể giúp quý vị tiết kiệm hàng ngàn đô la. Đặt mục tiêu so sánh ít nhất ba khoản vay được cung cấp từ những nhà cho vay khác nhau.

Trên trang này:

Nhận được ít nhất ba thư phê duyệt trước

Internet và báo chí là một nơi tốt để quý vị bắt đầu tìm kiếm những nhà cung cấp khoản vay. Liên lạc với các ngân hàng, hiệp hội tín dụng và các tổ chức có thể chuyên về trường hợp của quý vị—chẳng hạn như những người mua nhà lần đầu, cựu chiến binh, nhân viên dịch vụ công cộng hoặc những người khác.

Hỏi ít nhất ba nhà cho vay khác nhau để được “phê duyệt trước”. Điều này có nghĩa là nhà cung cấp khoản vay sẽ xem xét tình hình tài chính của quý vị, bao gồm cả báo cáo tín dụng của quý vị, và ước tính số tiền quý vị có thể vay cũng như mức lãi suất mà quý vị có thể phải trả.

Phê duyệt trước cho phép quý vị thử từng nhà cung cấp khoản vay để xem loại khoản vay và giá mà họ đưa ra. Khi quý vị nhận được cả ba thư phê duyệt trước trong một thời gian ngắn, điểm tín dụng của quý vị sẽ không bị ảnh hưởng nhiều.

Quý vị sẽ trở lại với những nhà cung cấp khoản vay này khi quý vị đã đưa ra một số quyết định và yêu cầu họ cung cấp các khoản vay.

Tìm kiếm thời hạn cho vay, cấu trúc lãi suất và các chương trình

Thời hạn cho vay: Dài hơn hoặc ngắn hơn

Nói chung, thời hạn cho vay dài hơn sẽ tốn nhiều chi phí hơn trong suốt thời hạn của khoản vay. Nhưng các khoản thanh toán hàng tháng của quý vị thường thấp hơn. Quý vị có thể thương lượng một thời hạn cho vay khác với nhà cho vay của mình, chẳng hạn như 20 năm, 7 năm hoặc thậm chí lâu hơn 30 năm.

Hầu hết người mua nhà chọn khoản vay 30 năm vì các khoản thanh toán có thể thấp.

Các khoản thanh toán thường cao hơn so với các khoản vay 30 năm, nhưng khoản vay của quý vị được trả hết trong 15 năm và tổng chi phí của khoản vay có thể thấp hơn.

Cơ cấu lãi suất cho vay: Lãi suất cố định hoặc lãi suất điều chỉnh

Các khoản vay có lãi suất cố định là phổ biến. Khoản thanh toán ban đầu của quý vị có thể thấp hơn với khoản vay có lãi suất có thể điều chỉnh, nhưng nếu lãi suất tăng, quý vị có thể phải đối mặt với các khoản thanh toán tăng cao.

Lãi suất và khoản thanh toán hàng tháng của quý vị sẽ giữ nguyên trong suốt thời gian vay của quý vị.

Lãi suất của quý vị thường được cố định trong vài năm đầu tiên của khoản vay. Sau khi hết thời hạn cố định, tỷ lệ sẽ điều chỉnh theo định kỳ (các khoảng thời gian đều đặn) dựa trên “chỉ số”. Chỉ số là thước đo lãi suất nói chung và nó phản ánh các xu hướng trong nền kinh tế nói chung. Điều này có nghĩa là số tiền thanh toán của quý vị có thể tăng hoặc giảm. Thông tin chi tiết được bao gồm trong Bảng Ước Tính khoản vay mà quý vị nhận được từ nhà cho vay.

Chương trình cho vay: Chương trình FHA, VA thông thường hay đặc biệt

Có nhiều chương trình cho vay, và một số chương trình được thiết lập để giúp những người trong một số hoàn cảnh hoặc nhóm nhất định có thể nhận được các khoản vay thế chấp.

Trả trước từ 5% hoặc hơn?

Hỏi về khoản vay đủ điều kiện của Fannie Mae hoặc Freddie Mac, thường được gọi là khoản vay “thông thường”.

Chỉ trả trước một khoản tiền nhỏ?

Hỏi về khoản vay được FHA bảo đảm.

Quân nhân hay cựu chiến binh?

Hỏi về khoản vay được VA bảo đảm.

Mua nhà ở vùng nông thôn?

Hỏi về khoản vay do USDA tài trợ.

Người mua nhà lần đầu có thu nhập thấp hoặc trung bình?

Hỏi về các khoản vay có sẵn thông qua cơ quan tài chính nhà ở của tiểu bang của quý vị.

So sánh các khoản vay được cung cấp

Bây giờ, đã đến lúc bắt đầu quá trình nộp đơn chính thức. Yêu cầu nhà cho vay của quý vị cung cấp các khoản vay phản ánh các lựa chọn của quý vị về loại khoản vay, chương trình và thời hạn. Sau đó, quý vị sẽ có thể so sánh các khoản vay giống nhau.

Đầu tiên, so sánh các phần cơ bản của khoản vay:

 • Thời hạn của khoản vay là gì?
 • Lãi suất là gì? Khoản vay dựa trên số tiền trả trước nào?
 • Số tiền phải trả hàng tháng là bao nhiêu?
 • Đối với các khoản vay có lãi suất có thể điều chỉnh, việc điều chỉnh thanh toán và lãi suất có bị giới hạn không? Khi nào các khoản thanh toán của tôi sẽ trả hết tiền gốc?

Tiếp theo, so sánh các chi tiết còn lại có thể ảnh hưởng đến chi phí của quý vị:

 • Khi nào các khoản thanh toán của tôi sẽ trả hết tiền gốc của tôi?
 • Các khoản thanh toán có thay đổi trong suốt thời hạn của khoản vay không?
 • Thanh toán của tôi có thể cao đến mức nào?
 • Khoản thanh toán của tôi có bao gồm thuế bất động sản và bảo hiểm không? Nếu không, tôi có đủ khả năng để thanh toán những khoản đó riêng không?
 • Những chi phí và lệ phí nào sẽ được thêm vào khoản thanh toán ban đầu của tôi? Đối với khoản thanh toán đang diễn ra của tôi?
 • Tôi có cần phải trả điểm (các khoản phí trả trước làm giảm lãi suất của quý vị) không?
 • Những khoản phí và chi phí nào được bao gồm trong số tiền tôi sẽ vay (điển hình cho khoản vay “không có chi phí khóa sổ”)?
 • Khoản vay được cung cấp bằng văn bản có khớp với những gì tôi được cho biết về khoản vay không?
 • Tôi có thể nhận được thỏa thuận tốt hơn về các dịch vụ thanh toán từ các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau không?
 • Tôi có thể hoàn trả khoản vay sớm hoặc thanh toán nhiều hơn so với lịch trình mà không bị phạt không?

Yêu cầu một thỏa thuận tốt hơn

Khi quý vị thấy các khoản vay được cung cấp từ một số nhà cho vay, hãy hỏi xem họ có thể cung cấp các khoản vay tốt hơn không. Thương lượng là phổ biến, và không có hại gì khi hỏi. Nhà cung cấp khoản vay có thể miễn hoặc giảm một hoặc nhiều khoản phí, hoặc giảm lãi suất hoặc điểm.

Hãy bảo đảm rằng nhà cung cấp khoản vay không giảm một khoản phí trong khi tăng một khoản phí khác hoặc giảm lãi suất của quý vị nhưng tăng điểm của quý vị.