Skip to main content

Gặp trở ngại khi gửi tiền đến quốc gia khác?

Quý vị đến đúng chỗ rồi. Chúng tôi là Cục Bảo Vệ Tài Chính Người Tiêu Dùng (Consumer Financial Protection Bureau, CFPB), một cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ quyết tâm đảm bảo quý vị được các ngân hàng, bên cho vay và các tổ chức tài chính khác đối xử một cách công bằng. Chúng tôi quản lý các công ty cung cấp dịch vụ chuyển tiền.

Trên trang này:

Biết phải làm gì đầu tiên

Nếu quý vị gặp vấn đề với việc chuyển tiền, hãy liên hệ ngay với công ty.

Trong một số trường hợp, quý vị có thể nhận được tiền hoàn lại hoặc gửi lại giao dịch chuyển khoản mà không mất thêm phí.

Hủy giao dịch chuyển tiền

Thông thường, quý vị có thể hủy giao dịch chuyển tiền quốc tế trong vòng 30 phút sau khi gửi. Có một ngoại lệ: khi người nhận tiền đã nhận tiền hoặc tiền đã được gửi vào tài khoản của họ. Quý vị không phải trả phí cho việc hủy bỏ.

Khi quý vị liên hệ với công ty, hãy chuẩn bị sẵn sàng thông tin của quý vị

 • Tên, địa chỉ, số điện thoại và số tài khoản hoặc số giao dịch của quý vị
 • Điều gì đã xảy ra—rõ ràng và chính xác nhất có thể
 • Những gì quý vị cần để khắc phục vấn đề
 • Tài liệu hoặc ảnh chụp màn hình cho thấy những gì đã xảy ra
 • Luôn ghi nhớ
  • Không bao giờ đăng dữ liệu cá nhân của quý vị lên mạng xã hội hoặc các trang đánh giá
  • Tránh ngôn ngữ giận dữ, mỉa mai hoặc đe dọa
  • Ghi chú khi quý vị thực hiện—quý vị đã nói chuyện với ai, khi nào và họ đã nói gì

Quý vị có quyền điều tra các vấn đề

Quý vị có thể báo cáo sự cố với giao dịch chuyển khoản trong vòng 180 ngày kể từ ngày chuyển tiền, theo ngày ghi trên biên nhận của quý vị. Công ty phải xem xét vấn đề đó trong vòng 90 ngày kể từ khi quý vị thông báo cho họ và phải báo cáo kết quả cho quý vị. Trong một số trường hợp, quý vị có thể được hoàn lại tiền hoặc gửi lại khoản chuyển khoản.

Tìm hiểu cách CFPB có thể trợ giúp

Gửi khiếu nại về việc chuyển tiền

Nếu quý vị đã cố gắng liên hệ với công ty và vấn đề của quý vị vẫn chưa được giải quyết, quý vị có thể gửi khiếu nại với CFPB. Hãy cho chúng tôi biết về vấn đề của quý vị—chúng tôi sẽ chuyển tiếp vấn đề đó đến công ty và làm việc với họ để nhận được phản hồi cho quý vị, thường trong vòng 15 ngày.

Thông tin quý vị nhận được trước và sau khi thanh toán

Khi quý vị gửi tiền đến một quốc gia khác, luật liên bang thường được áp dụng. Dưới đây là ví dụ về thông tin mà hầu hết các nhà cung cấp phải cung cấp cho quý vị trước và sau khi quý vị gửi tiền.

Ảnh chụp màn hình biên lai chuyển tiền quốc tế được cung cấp trước khi hoàn thành giao dịch. Biên lai hiển thị số tiền chuyển khoản, phí chuyển khoản, thuế chuyển khoản, tổng chi phí. Đồng thời, biên lai hiển thị tỷ giá hối đoái. Ngoài ra, biên lai hiển thị số tiền chuyển khoản và các khoản phí khác cũng như tổng số tiền gửi đến người nhận. Người nhận có thể nhận được số tiền ít hơn do ngân hàng của người nhận tính phí và thuế nước ngoài.

Trước khi gửi tiền, quý vị thường thấy:

 • Tổng chi phí chuyển nhượng bao gồm thuế, phí
 • Tỷ giá hối đoái, nếu có
 • Tổng số tiền dự kiến sẽ được chuyển đến người nhận, tuy nhiên, hãy nhớ rằng người nhận tiền có thể bị ngân hàng tính phí hoặc phải chịu thuế của quốc gia họ
 • Vì quý vị nhận được thông tin này trước khi gửi tiền nên quý vị có thể tham khảo và so sánh chi phí với các công ty khác.
Ảnh chụp màn hình biên lai chuyển tiền quốc tế được cung cấp sau khi hoàn thành giao dịch. Biên lai hiển thị ngày nhận tiền, số tiền chuyển khoản, phí chuyển khoản, thuế chuyển khoản và tổng chi phí. Đồng thời, biên lai hiển thị tỷ giá hối đoái. Ngoài ra, biên lai hiển thị số tiền chuyển khoản và các khoản phí khác cũng như tổng số tiền gửi đến người nhận. Người nhận có thể nhận được số tiền ít hơn do ngân hàng của người nhận tính phí và thuế nước ngoài. Thêm vào đó biên lai hiển thị quyền tranh chấp khi có sai sót, quyền hủy được hoàn trả tiền đầy đủ, số điện thoại và trang web để liên hệ khi có thắc mắc hoặc khiếu nại.

Sau khi gửi tiền, quý vị thường thấy:

 • Tổng chi phí chuyển giao—trên biên nhận mẫu, chi phí này được dán nhãn "TOTAL" (TỔNG)
 • Tỷ giá hối đoái, nếu có
 • Tổng số tiền dự kiến sẽ được chuyển đến người nhận—trên biên nhận mẫu, số tiền này được dán nhãn "TOTAL TO RECIPIENT" (TỔNG CHO NGƯỜI NHẬN)
 • Khi nào có tiền
 • Phải làm gì trong trường hợp bị sai sót
 • Hướng dẫn thực hiện quyền hủy chuyển khoản
 • Cách gửi câu hỏi hoặc khiếu nại về công ty, bao gồm thông tin về cách liên hệ với CFPB và cơ quan tiểu bang quản lý công ty