Skip to main content

Gửi tiền đến một quốc gia khác

Quý vị đã bao giờ gửi tiền cho gia đình, bạn bè, hoặc người thân ở một quốc gia khác chưa?  Quý vị có dự định gửi tiền ra nước ngoài không?

Chúng tôi là CFPB, một cơ quan mới của chính phủ Liên bang, có nhiệm vụ bảo vệ người tiêu dùng và bảo đảm sự hiệu quả của các sản phẩm và dịch vụ tài chánh cho mọi người ở Hoa Kỳ – ngay cả khi quý vị gửi tiền ra nước ngoài. Chúng tôi muốn quý vị có được những thông tin cần thiết để quyết định tốt nhất cho tài chánh của quý vị và gia đình.

Nếu quý vị nghĩ rằng quý vị có gặp vấn đề gì, xin hãy gọi cho chúng tôi: (855) 411-2372 và bấm 4.

QUYỀN LỢI CỦA QUÝ VỊ

Trong hầu hết các trường hợp, khi quý vị gửi tiền đến một quốc gia khác, luật Liên bang mới sẽ bảo vệ quý vị, quyền lợi của quý vị được bao gồm:

 • Số tiền đó được giao đến đúng người nhận hoặc các doanh nghiệp.
 • Trước khi quý vị trả tiền, và sau khi tiền đã chuyển, sẽ được  biết thông tin về:
 • Hủy bỏ một cuộc chuyển tiền, trong vòng 30 phút sau khi gửi, sẽ không bị tính lệ phí.
 • Nên báo cho công ty biết về những nhầm lẫn trong vòng 180 ngày, để họ điều tra vụ việc.  Công ty sẽ phải kiểm tra vấn đề đó trong vòng 90 ngày, và thông báo kết quả cho quý vị.
 • Hãy liên lạc CFPB nếu quý vị gặp vấn đề khi gửi tiền.

Những vấn đề thường được báo cáo cho CFPB

 • Trước khi, hoặc sau khi quý vị gửi tiền, công ty đã không cho quý vị biết về:
 • Tỷ giá hối đoái, lệ phí, hoặc tổng số tiền gửi ghi trong giấy biên nhận không đúng.
 • Người nhận không lấy được tiền theo ngày đã hứa.
 • Quý vị bị tính tiền sai
 • Người bên kia nhận sai số tiền.
 • Quý vị tin rằng công ty hoặc người mà quý vị gửi tiền đến đã gian lận hoặc lừa gạt.

Nếu quý vị nghĩ rằng mình đã gặp một trong những vấn đề được mô tả trên đây, hoặc bị xâm phạm về những quyền lợi mới do Liên bang quy định, thì xin hãy liên lạc lập tức với công ty. Những trường hợp đó, quý vị có thể được hoàn trả tiền hoặc gửi tiền lại mà không cần trả thêm lệ phí nào. Tiếp theo, hãy gọi cho chúng tôi ở số (855) 411-2372 và bấm 4 để nói Tiếng Việt và chúng tôi sẽ liên lạc với công ty để theo dõi sự việc.

TRƯỚC KHI VÀ SAU KHI

Đây là những ví dụ về loại thông tin mà các công ty bắt buộc phải cho quý vị biết trước khi và sau khi gửi tiền.

Trước khi trả tiền

Trước khi gửi tiền, quý vị sẽ thấy:

 • Số tiền quý vị đã trả
 • Tỷ giá hối đoái (nếu có)
 • Tổng số tiền cho Người Nhận (ví dụ, số tiền sẽ được giao)

Sau khi trả tiền

Sau khi gửi tiền, quý vị sẽ biết:

 • Khi nào người bên kia có thể nhận được tiền
 • Cần phải làm gì khi xảy ra trường hợp sai sót
 • Cách thức gửi đơn khiếu nại.
 • Tỷ giá hối đoái (nếu có).
 • Tổng số tiền cho Người Nhận (ví dụ, số tiền sẽ được giao).
 • Hướng dẫn về quyền được hủy bỏ cuộc chuyển tiền
 • Cách thức nộp đơn khiếu nại, bao gồm thông tin liên lạc CFPB và, trong vài trường hợp, cách liên lạc cơ quan giám sát của Tiểu bang.

SO SÁNH GIÁ

Chúng tôi muốn quý vị có được tất cả những thông tin cần thiết để quyết định công ty nào là tốt nhất cho quý vị.

Trước khi gởi tiền, các công ty phải cho quý vị biết về tỷ giá hối đoái (nếu có), mức thuế được thu bởi nhà cung cấp dịch vụ, các lệ phí nhất định, và số tiền mà người nhận sẽ nhận được.  Vào thởi điểm này, quý vị có thể quyết định không gửi tiền.  Quý vị có thể dùng thông tin này để so sánh số tiền nhận được tại bất cứ công ty nào mà quý vị muốn.  Điều này sẽ bảo đảm là quý vị chọn đúng công ty cho quý vị và gia đình.

Các thông tin bổ sung

Để biết thêm thông tin về cách gửi tiền và quý vị được bảo vệ như thế nào, hãy xem  các câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp sau đây:

 • Chuyển gửi tiền là gì?
 • Những phương pháp bảo vệ mới từ liên bang cho người tiêu dùng khi gửi tiền ra quốc tế là gì?
 • Khi tôi gửi tiền ra nước ngoài, thì tôi có thể biết tiền phí và tỷ giá hối đoái bằng ngôn ngữ của tôi không?

Hãy xem danh sách các câu trả lời đầy đủ cho những câu hỏi thường gặp khi gửi tiền.

Nếu quý vị nghĩ rằng mình đang gặp vấn đề gì, xin hãy gọi cho chúng tôi: (855) 411-2372 và bấm 4.