Skip to main content
Act fast if you can’t pay your credit cards (in Vietnamese)

Hành động nhanh nếu quý vị không thể thanh toán thẻ tín dụng

Hãy hành động ngay và gọi cho công ty phát hành thẻ tín dụng nếu quý vị cho rằng mình không thể chi trả khoản thanh toán tối thiểu trên thẻ tín dụng.

Nhiều công ty thẻ tín dụng có thể sẵn sàng giúp đỡ nếu quý vị gặp phải tình huống khẩn cấp về tài chính. Quý vị không cần trả trễ khoản thanh toán thì mới được yêu cầu trợ giúp!

Đừng phớt lờ vấn đề

Điều đó chỉ có thể làm cho vấn đề trở nên trầm trọng hơn, chẳng hạn như:

 • Lãi suất cao hơn
 • Mức thanh toán tối thiểu cao hơn
 • Mất đặc quyền tính phí
 • Phí trễ hạn
 • Gây hại đến điểm tín dụng

Sau đây là những gì cần làm

1. Cộng thu nhập và chi phí của quý vị

Tìm cách cắt giảm chi phí. Nếu quý vị không có đủ để chi trả khoản thanh toán tối thiểu, hãy quyết định số tiền quý vị có thể trả.

2. Gọi cho công ty phát hành thẻ tín dụng

Hãy giải thích rõ ràng:

 • Lý do quý vị không thể trả mức tối thiểu
 • Số tiền quý vị có thể trả
 • Thời điểm quý vị có thể bắt đầu lại các khoản thanh toán thông thường

3. Cân nhắc tư vấn tín dụng

Nếu quý vị cần thêm trợ giúp, các tổ chức tư vấn tín dụng phi lợi nhuận có thể hướng dẫn quý vị thêm về cách quản lý tiền của mình.

Trước khi đăng ký tư vấn tín dụng, hãy hỏi xem quý vị có bị tính phí không, mức phí là bao nhiêu và những dịch vụ nào quý vị sẽ nhận được. Hãy đảm bảo cố vấn viên tín dụng dành thời gian tìm hiểu về tình hình tài chính của quý vị và đề nghị giúp quý vị tìm hiểu cách cải thiện tình hình.

Không có cách sửa chữa dễ dàng

Một số công ty xóa nợ hoạt động vì lợi nhuận cho biết họ có thể giúp quý vị trả nợ “với giá vô cùng phải chăng”. Tuy nhiên, những lời hứa này thường không thành sự thật. Hãy cảnh giác với bất kỳ tổ chức xóa nợ nào:

 • Tính phí trước khi giải quyết khoản nợ của quý vị
 • Đảm bảo rằng họ có thể làm cho khoản nợ của quý vị biến mất
 • Yêu cầu quý vị ngừng giao tiếp với bên cho vay hoặc công ty thẻ tín dụng
 • Yêu cầu quý vị ngừng thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc khoản vay