Skip to main content
How to avoid foreclosure (in Vietnamese)

Cách tránh bị tịch thu tài sản thế chấp

Điều quan trọng nhất quý vị có thể làm khi gặp khó khăn trong việc thanh toán thế chấp là kiểm soát tình hình. Trong hầu hết các trường hợp, điều tồi tệ nhất quý vị có thể làm là không làm gì cả. Kiểm soát có nghĩa là thực hiện 4 bước sau:

1. Gọi hoặc nhận cuộc gọi để được trợ giúp

Kiểm soát bằng cách nhận cuộc gọi từ bên dịch vụ thế chấp. Tốt hơn nữa, hãy gọi cho bên dịch vụ thế chấp ngay khi quý vị biết mình không thể thực hiện khoản thanh toán hàng tháng. Số điện thoại có trên hóa đơn hàng tháng. Cho bên dịch vụ biết lý do quý vị không thể thực hiện khoản thanh toán hàng tháng và yêu cầu bên dịch vụ trợ giúp để tránh bị tịch thu tài sản thế chấp.

2. Nhờ chuyên gia trợ giúp miễn phí

Bên dịch vụ có thể giúp đỡ nếu quý vị gặp rắc rối với các khoản thanh toán tiền vay. Nếu quý vị không thể nhận được những gì mình cần từ bên dịch vụ, hãy nhờ chuyên gia thuộc các cơ quan tư vấn về nhà cửa gần quý vị trợ giúp. Cố vấn viên có thể lập kế hoạch phù hợp và hỗ trợ quý vị làm việc với công ty thế chấp. Hãy truy cập trang consumerfinance.gov/mortgagehelp hoặc gọi theo số (800) 569-4287 và nhập mã ZIP của quý vị để tìm cố vấn viên về nhà cửa được HUD phê duyệt.

3. Ngăn chặn hành vi lừa đảo

Kẻ lừa đảo cố gắng lợi dụng chủ nhà đang gặp rắc rối bằng cách tính rất nhiều tiền—thậm chí hàng ngàn đô la—khi hứa giúp đỡ một cách sai sự thật. Quý vị không cần phải trả tiền cho bất cứ ai để giúp tránh bị tịch thu tài sản thế chấp. Quý vị nhận được sự trợ giúp cần thiết miễn phí từ bên dịch vụ hoặc thông qua cơ quan tư vấn về nhà cửa được HUD phê duyệt.

4. Nộp đơn xin trợ giúp

Bên cho vay phải liên lạc với quý vị, cung cấp cho quý vị thông tin chính xác và cho quý vị biết về các phương án giảm thiểu tổn thất mà quý vị có thể đủ điều kiện. Giảm thiểu thiệt hại đề cập đến những cách mà bên dịch vụ có thể làm việc với quý vị để tránh bị tịch thu tài sản thế chấp. Nếu quý vị gửi sớm đơn xin trợ giúp hoàn chỉnh cho bên dịch vụ thế chấp của mình, bên dịch vụ thế chấp phải cho quý vị biết các lựa chọn mà quý vị có để giữ lại hoặc rời khỏi ngôi nhà của mình (nếu hợp lý hơn).

Cố vấn viên về nhà cửa có nhiều kinh nghiệm giúp mọi người tránh bị tịch thu nhà. Họ có thể hỗ trợ quý vị thực hiện các bước phức tạp để nắm được các lựa chọn và đăng ký trợ giúp.

Bên dịch vụ thế chấp không thể đưa ra thông báo đầu tiên hoặc nộp đơn yêu cầu tịch thu tài sản thế chấp cho đến khi quý vị chưa trả khoản thanh toán hơn 120 ngày. Ngoài ra, khi quý vị gửi sớm đơn xin trợ giúp hoàn chỉnh để được hỗ trợ thế chấp, bên dịch vụ thế chấp không thể bắt đầu tịch thu tài sản thế chấp trong quá trình quý vị được đánh giá hoặc nếu quý vị đang tuân thủ yêu cầu sửa đổi khoản vay. Vì vậy, hãy hoàn thành đơn xin và đừng trì hoãn. Quý vị hoàn thành đơn càng sớm thì càng được bảo vệ.

Cách phát hiện hành vi lừa đảo tịch thu tài sản thế chấp

Khi tịch thu tài sản thế chấp, kẻ lừa đảo có thể nói với quý vị rằng họ sẽ cứu quý vị khỏi bị tịch thu nhà, trong khi họ thực sự chỉ lấy tiền của quý vị.

Chú ý đến các dấu hiệu cảnh báo lừa đảo sau:

  • Quý vị cần trả trước để được giúp đỡ.
  • Công ty đảm bảo rằng họ sẽ thay đổi các điều khoản thế chấp của quý vị.
  • Công ty đảm bảo quý vị sẽ không bị mất nhà.
  • Quý vị cần ký tên sang tên căn nhà của mình hoặc ký các tài liệu khác mà quý vị không hiểu.
  • Quý vị được hướng dẫn gửi khoản thanh toán cho người khác không phải là công ty hoặc bên dịch vụ thế chấp.
  • Công ty đề nghị thực hiện “kiểm toán điều tra”.
  • Quý vị được yêu cầu ngừng thanh toán khoản vay thế chấp.
  • Công ty cho biết họ có liên kết với chính phủ hoặc sử dụng logo trông gần giống với con dấu của chính phủ.

Gửi khiếu nại về sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính

Mỗi tuần, chúng tôi gửi hơn 10.000 khiếu nại về sản phẩm và dịch vụ tài chính để các công ty trà lời. Nếu cơ quan khác có thể hỗ trợ tốt hơn, chúng tôi sẽ gửi cho họ và thông báo cho quý vị biết. Hầu hết các công ty trả lời trong vòng 15 ngày.

  • Trực tuyến (bằng tiếng Anh)
  • Hoặc qua điện thoại theo số (855) 411-2372 để được trợ giúp bằng tiếng Anh và 180 ngôn ngữ khác. Các cuộc gọi thường được trả lời trong vòng chưa đầy 1 phút. Khiếu nại của quý vị sẽ được dịch sang tiếng Anh và gửi đến công ty để trả lời. Công ty thường trả lời bằng tiếng Anh, nhưng quý vị có thể gọi cho chúng tôi để nghe thông dịch lại phần trả lời.