Skip to main content

Utang sa credit card sa panahon ng coronavirus: Pangkaluwagang pamimilian (relief options) at tips

Para sa maraming mga tao, ang mga credit card ay nag-aalok ng isang mahalagang mapagkukunan kapag nagigipit sa pera, at kung nawalan ka ng kita kamakailan bilang isang resulta ng coronavirus pandemic, ang iyong mga credit card ay maaaring magsilbing isang mahalagang lifeline sa pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan.

Kasabay nito, kung hindi mo nagawa ang iyong mga pagbabayad sa oras, ang utang sa credit card ay maaaring magdagdag ng mabilis at magreresulta sa mga pangmatagalang hamon sa pinansiyal. Maraming mga kumpanya ng credit card, gayunpaman, ang handa na makipag-ugnayan sa mga customer na naapektuhan ng pandemya.

Kung hindi mo magawa ang pagbabayad ng iyong credit card, o sa tingin mo ay hindi mo magagawang makapagbayad kaagad, abisuhan ang iyong credit card company sa lalong madaling panahon.

Narito ang iyong gabay sa pag-unawa sa iyong mga pagpipilian at tamang mga katanungan upang magtanong:

Maraming mga kumpanya ng credit card ang nag-aalok ng ilang form ng pinansiyal na kaluwagan sa mga customer na naapektuhan ng pandemya ng coronavirus.

Upang samantalahin ang alinman sa mga relief programs, kailangan mo munang makipag-ugnay sa iyong provider upang pormal na humiling ng tulong pinansiyal. Gayunpaman, alalahanin na maraming mga kumpanya ang humihiling sa iyo na bisitahin muna ang kanilang mga website o gamitin ang kanilang mga mobile app dahil nakakaranas sila ng mas mahaba kaysa sa normal na mga oras ng paghihintay sa telepono.

Maaaring mag-iba-iba ito batay sa kumpanya, narito ang ilan sa mga karaniwang paraan ng tulong na inaalok ng mga kumpanya:

Pagbababa o pagpapaliban sa iyong buwanang minimum na binabayaran

Maraming mga kumpanya ng credit card ang nag-aalok ng emergency forbearance, na nagbibigay-daan sa iyo upang laktawan o bawasan ang iyong mga binabayaran para sa isang limitadong panahon. Tandaan na kakailanganin mong mabayaran ang anumang nalaktawan o nabawasan na mga bayarin pagkatapos na ang forbearance period ay magwakas. Matapos ang forbearance period, hindi ka hihilinging bayaran kaagad ang alinmang napalampas na mga bayarin, ngunit kakailanganin mong ipagpatuloy ang pagbabauyad nang hindi bababa sa iyong minimum na buwanang bayarin, na maaaring nagbago.

Pagpapawalang bisa o pag-refund ng mga late fees

Kung may nakaligtaan kang bayarin, ang iyong kumpanya ng credit card ay karaniwang maniningil ng late fee. Sa panahon ng pandemya ng coronavirus, gayunpaman, maraming mga kumpanya ang nagpapawalang-bisa o nag-refund ng mga late fees, kung humiling ka ng pinansiyal na kaluwagan dahil sa pandemya.

Pagbawas ng iyong rate ng interes

Ang rate ng interes ng credit card ay ang presyo na babayaran mo sa kumpanya para sa kakayahang humiram ng pera. Ang iyong kumpanya ng credit card ay maaaring pansamantalang bawasan ang rate ng iyong interes kung hihilingin mo ito dahil ikaw ay nahihirapan. Alalahanin na ang rate ng interes ng credit card ay babalik sa normal kapag natapos ang term.

Pagbuo ng isang plano ng paraan ng pagbabayad upang mabayaran ang mga umiiral na balanse

Kung nabawasan ang iyong oras o bahagi (portion) lamang ng iyong bayarin ang mababayaran, maaari mo ring mai-secure ang isang plano sa paraan ng pagbabayad na mas mahusay para sa iyong kasalukuyang sitwasyon.

Ang pagliban ng pagbabayad sa iyong credit card o pagbabayad nito nang huli ay maaaring magresulta ng karagdagang bayarin (fees) o karagdagang interes, ngunit maaari rin itong magkaroon ng negatibong epekto sa iyong credit score. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang makipag-ugnay kaagad sa iyong mga kumpanya ng credit card kung alam mong hindi mo mababayaran ang iyong bayarin.

Narito ang mga mahahalagang hakbang sa paghingi ng kaluwagan (relief).

1.  Sabihin sa kanila na naapektuhan ka ng coronavirus pandemic

Una at pinakamahalaga, tiyaking sabihin sa kanila na naapektuhan ang iyong kakayahang pinansyal ng pandemya ng coronavirus at nangangailangan ng tulong.

Karamihan sa mga kumpanya ng credit card ay kasalukuyang nag-aalok ng mga programa kung nawalan ka ng kita dahil sa pandemya. Maging handa na magbigay ng dokumentasyon tungkol sa iyong kasalukuyang sitwasyon.

2.  Magtanong ng mga katanungan tungkol sa mga credit card relief packages na kanilang inaalok

Habang ang iyong kumpanya ng credit card ay maaaring mag-alok ng isa o higit pang mga pagpipilian, magkaroon ng isang listahan ng mga katanungan na ihanda nang maaga. Nais mong tiyakin na lubos kang komportable sa mga termino bago ka sumang-ayon sa mga pagpipiliang ito.

 • Narito ang mga pangunahing katanungan upang itanong:
 • Kung hindi ko magawang makapagbayad bilang isang resulta ng pandemya ng coronavirus, mayroon ka bang programang pampinansyal?
 • Mayroon bang mga bayarin na nauugnay sa mga pagpipiliang ito?
 • Kung magagawa kong mapagpaliban o ibababa ang aking buwanang bayarin, magpapatuloy ba ang pag-accrue ng interes sa panahon ng relief na ito?
 • Gaano katagal magtatagal ang relief period at kailan ko kakailanganing simulang bayaran ang aking bayarin?
 • Ano ang mangyayari kung ang aking sitwasyong pampinansyal ay hindi nagbago sa sandaling matapos ang relief period? Mayroon bang pagpipilian upang masuri muli?
 • Anong impormasyon ang maiulat sa mga ahensya sa pag-uulat ng kredito?

Tandaan: na ang kamakailan lamang na naipasa sa Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act ay naglalagay ng mga espesyal na requirement sa mga kumpanya na nag-uulat ng iyong impormasyon sa pagbabayad sa mga credit reporting agencies kung nagbibigay sila ng kaluwagan sa pagbabayad dahil sa pandemya ng coronavirus.

 • Mawawalan ba ako ng kakayahang magbayad ng anuman sa aking card kung magpalista ako o humiling ng kaluwagan?

3.  Kumuha ng isang nakasulat na kopya (written copy) ng iyong kasunduan

Kung pipiliin mong sumulong nang may pagpipilian sa pinansiyal na lunas, mahalagang maunawaan ang mga termino ng kasunduan bago sumang-ayon sa anuman. Kapag natanggap mo ang isang relief option, tiyaking kumuha ng kopya ng kasulatan patungkol sa iyong kasunduan.

Sa loob ng relief period, tiyaking tingnan ang iyong statement sa bawat buwan para sa anumang mga pagkakamali o kawastuhan, at kung may makita ka, siguraduhing bumalik sa kasunduan upang maaari mong pagtatalo.

Kung hindi mo magawa ang iyong mga pagbabayad, ikaw ay maaaring nahaharap sa maraming mahihirap na desisyon sa pananalapi, ngunit sa kabila ng mahihirap na sandali, maraming mga magagandang rules of thumb o mga paraan na makatutulong sa iyo na manatiling maingat sa utang ng credit card na mayroon ka, kaya ikaw ay makakabawi nang mas mabilis.

Magbayad nang hindi bababa sa iyong minimum payment kung posible

Maaaring ito ay isang mahirap na gabay kung nawalan ka ng iyong pinagkakakitaan at kailangan mong unahin ang iyong mga bayarin. Bagaman may mga pagkakataon kung saan nakakakuha ka ng tulong pinansyal mula sa iyong mga kumpanya ng credit card, ang iyong interes ay patuloy na naipon. Sa pagkakataong ito, ang pagbabayad ng minimum payment sa takdang oras ay makatutulong na mapagaan ang pasanin sa susunod.

Bigyang-pansin ang iyong bill at maghanap ng mga error

Kung sa palagay mo ay nagkaroon ng pagkakamali sa statement ng iyong credit card, magpadala ng billing error notice sa kumpanya ng iyong credit card na naghahayag sa di nagtugmang singilin.

Sa ilalim ng normal na mga kalagayan, ang kumpanya ng credit card ay may 30 araw upang kumpirmahin ang pagtanggap ng iyong paunawa pati na rin ang dalawang kumpletong cycles ng pagsingil - ngunit hindi hihigit sa 90 araw - upang siyasatin at tumugon sa iyo.

Gayunpaman, bilang isang resulta ng pandemya ng coronavirus, maraming mga nagbibigay ng card ang nahaharap sa mga hamon sa pagpapatakbo. Nangangahulugan ito na, sa ilang mga pagkakataon, maaari mong mapansin na ang iyong kumpanya ng credit card ay tumatagal nang mahigit sa 90 araw upang makumpleto ang pag-imbestiga sa error sa billing.

Kamakailan ay naglabas ng pahayag ang Bureau na nagpapaalam sa mga creditors ng flexible na pangangasiwa at paraan ng pagpapatupad ng Bureau tungkol sa maximum na oras upang maglabas ng resolusyon tungkol sa billing error, kung ang kumpanya ng credit card ay maipapakita ang good faith sa pagsisikap nitong makuha ang kinakailangang impormasyon at gumawa ng isang pagpapasiya nang mabilis hangga't maaari, at sumusunod sa lahat ng iba pang mga requirements na nakabinbin na resolusyon ng error.

Hindi mahalaga kung gaano katagal ang pagsisiyasat ng error sa pagsingil, ang kumpanya ng credit card ay hindi maaaring gumawa ng alinman sa mga sumusunod habang sinisiyasat ang error sa pagsingil:

 • Hilingin sa iyo na bayaran ang halaga na pinagtatalunan
 • Iulat na ang halagang pinagtatalunan ay "hindi bayad" sa mga ahensya sa pag-uulat ng credit (credit reporting agencies)
 • Isara ang iyong account dahil lamang naghain ka ng isang billing error notice na may mabuting motibo

Palagiang i-check o suriin ang iyong credit reports

Maaari mong i-check o suriin ang iyong credit reports nang libre, isang beses sa isang taon. Gayunpaman, ang tatlong pangunahing ahensya ng pag-uulat ng credit - Experian, TransUnion at Equifax - ay kasalukuyang pinapayagan ang mga mamimili na suriin o i-check ang kanilang mga ulat nang lingguhan nang libre .

Kung nag-sign-up ka para sa isang credit card relief package at natutugunan ang mga terms ng relief package, tulad ng pagbabayad ng lower minimum payment, dapat iulat ng kumpanya sa mga ahensya sa pag-uulat ng credit na ikaw ay "current" sa account. Gayunpaman, kung ikaw ay nahuli na sa pagbabayad ng iyong bayarin sa oras na nakatanggap ka ng relief, hindi kinakailangan na iulat ng tagapagpahiram na ikaw ay "current" sa account.

At, kung nakakita ka ng isang pagkakamali, marapat na ito ay maisaayos, ito ang pagkakataon kung saan makatutulong ang pagkakaroon ng kopya ng kasulatan ng iyong kasunduan.

Alamin kung paano protektahan ang iyong kredito sa panahon ng COVID-19

Alamin ang iyong mga karapatan sa pagkolekta ng utang

Kung mayroon kang pagkakautang sa koleksyon o ang isang maniningil ay sinusubukang makipag-ugnay sa iyo, maaari nitong gawin na mas stressfull ang sitwasyon.

Mahalagang patunayan ang kanilang pagkakakilanlan upang matiyak na ito ay isang lehitimong kolektor, ngunit mayroon ka ring mga karapatan at ang mga kolektor ay maaaring makipagkasundo sa iyo sa isang makatotohanang plano o paraan sa pagbabayad.

Dagdagan ang nalalaman tungkol sa iyong mga karapatan sa pagkolekta ng utang, kabilang ang kung paano makipag-ugnayan at makipag-ayos sa mga kumpanya ng koleksyon

Hanapin ang higit pang impormasyon tungkol sa COVID-19 mula sa CFPB

Gumagawa kami upang patuloy na i-update ang impormasyon para sa mga mamimili sa panahon ng mabilis na nagbabagong sitwasyong ito.

Ilalathala naming ang lahat ng impormasyon at blog nauugnay sa COVID-19 sa aming resource page (pahina ng mapagkukunan ng impormasyon at suporta). Dapat na ituring na tumpak ang impormasyon sa petsa ng paglalathala ng blog.

Tingnan ang aming resource page para sa COVID-19 (sa Ingles)

Join the conversation. Follow CFPB on X (formerly Twitter) and Facebook .