Skip to main content

Lời khuyên dành cho những người chăm sóc tài chính trong đại dịch Coronavirus

Bất chấp những sự gián đoạn trên toàn quốc gây ra bởi dịch Coronavirus, hay COVID-19, chúng tôi vẫn tiếp tục công việc hàng ngày để giúp đỡ người lớn tuổi và gia đình của họ. Những người đóng vai trò chăm sóc tài chính cho người lớn tuổi hoặc người khuyết tật có thể có những lo lắng và khó khăn riêng. Người lớn tuổi có nguy cơ mắc bệnh lý nghiêm trọng cao hơn do COVID-19 và do đó có nhiều khả năng sẽ bị cô lập, điều này cũng có thể gây ra những hậu quả về tài chính. Chúng tôi luôn có những thông tin và nguồn lực mới nhất (bằng tiếng Anh) để trợ giúp quý vị bảo vệ và quản lý tài chính của những người quý vị đang chăm sóc, ngay cả khi quý vị đang không có ở cạnh bên họ.

Ngay cả trong những thời điểm thuận lợi nhất, một người nào đó có thể lợi dụng người lớn tuổi. Người này có thể là gia đình, bạn bè, hàng xóm, người chăm sóc, người được ủy thác, doanh nghiệp và những người khác. Họ có thể lấy tiền khi không được phép, không trả tiền họ nợ, tính phí dịch vụ quá cao hoặc đơn thuần là không làm những nhiệm vụ họ được trả công. Đây là những ví dụ về việc bóc lột tài chính hoặc lạm dụng tài chính của người lớn tuổi. Trong thời kỳ khó khăn này, việc bóc lột tài chính của người lớn tuổi có thể càng phổ biến hơn. Những kẻ lừa đảo, được xác định và không được xác định bởi đối tượng mục tiêu của chúng, thường tập trung vào người lớn tuổi vì họ có thể có nhiều tài sản hoặc thu nhập thường xuyên dưới dạng trợ cấp hưu trí hoặc tiền tiết kiệm và bởi vì họ thường lịch sự và không nghi ngờ.

Hỗ trợ dành cho người chăm sóc tài chính

Nếu quý vị không thể ở cùng với người mà quý vị giúp quản lý tài chính, do các phương pháp phòng chống vi-rút như hạn chế giao tiếp và cách ly, sau đây là những lời khuyên dành cho quý vị:

  • Các cuộc gọi điện thoại và trò chuyện qua video có thể giúp người già và gia đình của họ liên lạc với nhau trong giai đoạn này khi các viên chức y tế khuyến khích hạn chế tiếp xúc gần. Liên lạc và hỏi liệu người thân của quý vị có cảm thấy lo lắng về tiền bạc hoặc đề cập đến hoạt động bất thường hay không.
  • Người lớn tuổi, cũng như các thành viên gia đình của họ, nên biết về các loại lừa đảo phổ biến, cũng như cách phòng ngừa và cách báo cáo những kẻ lừa đảo. Bản hướng dẫn Money Smart for Older Adults Resource (Nguồn lực Tài chính Tinh tế cho Người lớn tuổi) (bằng tiếng Anh) có thể hữu ích cho quý vị.
  • Tìm hiểu thêm về những gì quý vị có thể và không thể làm bằng cách đọc những tài liệu hướng dẫn Quản lý Tiền bạc của người khác (bằng tiếng Anh) của chúng tôi. Những tài liệu hướng dẫn này giúp quý vị hiểu về vai trò của bản thân khi là người chăm sóc tài chính, còn được gọi là người được ủy thác tài chính. Mỗi tài liệu hướng dẫn giải thích trách nhiệm của quý vị, cách phát hiện hành động bóc lột tài chính và cách tránh các mưu đồ bất lương.
  • Nếu người thân của quý vị đang sinh sống tại nhà dưỡng lão hoặc trung tâm chăm sóc y tế nội trú, quý vị có thể đọc Bảo vệ người ở nội trú tránh bị bóc lột tài chính (bằng tiếng Anh), đây là bản hướng dẫn của chúng tôi dành cho trung tâm chăm sóc y tế nội trú và nhà dưỡng lão, bản hướng dẫn có thể giúp quý vị xác định các dấu hiệu cảnh báo về hành động bóc lột tài chính.

CFPB đang nỗ lực làm việc nhằm liên tục cập nhật thông tin cho người tiêu dùng trong tình hình tiến triển nhanh chóng này. Thông tin nên được coi là chính xác kể từ ngày xuất bản blog.

Xem tất cả các bản phát hành mới nhất của chúng tôi về đại dịch Coronavirus (bằng tiếng Anh)

Để biết thêm thông tin về cách đối phó của chính phủ, vui lòng truy cập trang web đối phó COVID-19 của toàn chính phủ (bằng tiếng Anh).

Join the conversation. Follow CFPB on X (formerly Twitter) and Facebook .