Skip to main content

Quý vị được chọn cách nhận tiền trợ cấp thất nghiệp

Nhiều người lao động đã nộp đơn xin trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp do đại dịch vi-rút corona. Nếu quý vị mất việc làm hoặc một phần thu nhập, quý vị có thể nộp đơn xin trợ cấp thông qua chương trình thất nghiệp của tiểu bang, và nếu quý vị hội đủ điều kiện, quý vị được chọn cách nhận được khoản tiền này.

Ở hầu hết các tiểu bang, quý vị có thể nhận tiền bằng thẻ ghi nợ trả trước do tiểu bang phát hành hoặc bằng cách gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản liên minh tín dụng của mình hoặc vào thẻ trả trước hiện có. Ở một số tiểu bang, quý vị cũng có thể nhận ngân phiếu. Trong khi phần lớn người lao động đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp đã nộp đơn xin cấp do tình hình COVID-19, nhiều tiểu bang sẽ cho phép quý vị thay đổi cách nhận trợ cấp.

Cách nhận trợ cấp thất nghiệp

Đây là các cách phổ biến nhất để nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp:

Xem trang web của văn phòng thất nghiệp của tiểu bang vì các lựa chọn và quy trình đăng ký có thể khác nhau, và do tình hình đại dịch vi-rút corona, quý vị khó có thể liên lạc với đại diện dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ thêm.

Gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng hoặc thẻ trả trước của bạn

Tương tự như cách quý vị sử dụng tiền gửi trực tiếp để nhận tiền lương, tiền của quý vị có thể tự động được gửi vào tài khoản ngân phiếu hoặc tiết kiệm hoặc thẻ trả trước mà quý vị đã sở hữu.

Những điều cần biết

 • Tiền trợ cấp chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản liên minh tín dụng của quý vị (tài khoản thanh toán hoặc tiết kiệm) hoặc thẻ trả trước
 • Nhận tiền trợ cấp giống như cách quý vị nhận các khoản tiền khác trong tài khoản
 • Tiền trợ cấp được gửi miễn phí vào tài khoản của quý vị

Những điều cần lưu ý

 • Xem xét kỹ lựa chọn này khi điền mẫu đơn xin trợ cấp thất nghiệp
 • Những người không có tài khoản ngân hàng hoặc thẻ trả trước phải mở một tài khoản để dùng lựa chọn này

Với tiền gửi trực tiếp, quý vị sẽ nhận tiền nhanh chóng và an toàn, đồng thời quý vị có thể quản lý khoản tiền trợ cấp thất nghiệp của mình như các khoản tiền khác trong tài khoản. Điều này cũng giúp loại bỏ rủi ro bị mất hoặc bị lấy cắp ngân phiếu cũng như nhu cầu gửi và rút tiền mặt tại ngân hàng hoặc liên minh tín dụng.

Nếu quý vị muốn sử dụng thẻ trả trước, thì tiền gửi trực tiếp thường là một lựa chọn phù hợp, tuy nhiên quý vị nên kiểm tra trước với nhà cung cấp thẻ để tìm hiểu xem thẻ có đủ điều kiện để nhận tiền gửi trực tiếp không. Nếu quý vị không có tài khoản ngân hàng hoặc liên minh tín dụng hay thẻ trả trước, trước tiên quý vị cần mở tài khoản ngân hàng, nhiều tổ chức tài chính cho phép quý vị mở tài khoản trực tuyến.

Để đăng ký gửi tiền trực tiếp, hãy xem chương trình thất nghiệp của tiểu bang. Mỗi tiểu bang có một quy trình khác nhau, nhưng quý vị có thể tìm kiếm trên trang web hoặc tìm thông tin này khi bạn đăng nhập vào tài khoản của mình. Hãy xem xét kỹ thời điểm đăng ký: thời điểm này có thể là khi quý vị nộp đơn, được phê duyệt hoặc bắt đầu nhận trợ cấp thất nghiệp.

Dù quý vị đang sống ở tiểu bang nào, thì thường cũng đều cần thông tin sau để đăng ký:

 • (Các) tên trên tài khoản
 • Số tài khoản ngân hàng hoặc thẻ trả trước
 • Số định tuyến ngân hàng hoặc thẻ trả trước
 • Loại tài khoản (ngân phiếu hay tiết kiệm). Đối với thẻ trả trước, hãy chọn ‘checking (tài khoản ngân phiếu)’

Thẻ ghi nợ trả trước do tiểu bang phát hành

Hầu hết các tiểu bang hiện đều cho phép quý vị chọn nhận tiền trợ cấp thất nghiệp thông qua thẻ ghi nợ trả trước do tiểu bang phát hành. Tuy nhiên, các tiểu bang không thể yêu cầu quý vị phải nhận trợ cấp thất nghiệp thông qua thẻ ghi nợ trả trước do tiểu bang phát hành, vì vậy hãy lưu ý là quý vị có nhiều lựa chọn.

Những điều cần biết

 • Quý vị sẽ nhận được thẻ miễn phí qua đường bưu điện và sau đó cần kích hoạt thẻ
 • Tiền trợ cấp được tự động gửi vào thẻ của quý vị
 • Nhanh hơn và an toàn hơn ngân phiếu
 • Tiền trợ cấp được gửi vào tài khoản của quý vị mà không mất phí

Những điều cần lưu ý

 • Xem xét thông tin thẻ để biết các khoản phí có thể áp dụng
 • Quý vị không thể tự gửi tiền vào thẻ này
 • Tiền trợ cấp sẽ được gửi tiếp vào cùng thẻ

Tương tự như tiền gửi trực tiếp, tiền trợ cấp của quý vị được gửi vào thẻ này và sẽ được gửi tiếp vào cùng thẻ trong mỗi kỳ nhận tiền. Thông thường, thẻ hoạt động như các thẻ ghi nợ trả trước khác mà quý vị có thể đã dùng, ngoại trừ quý vị không thể gửi tiền của mình vào thẻ đó.

Mặc dù những thẻ này do tiểu bang cung cấp nhưng lại do một tổ chức tài chính quản lý, thường là ngân hàng, và logo của ngân hàng đó có thể in trên thẻ. Như vậy, quý vị có thể truy cập vào các công cụ trực tuyến và trên di động của ngân hàng để giúp quý vị quản lý tiền, nhưng hãy lưu ý, quý vị cũng có thể phải trả phí cho một số giao dịch, như rút tiền từ ATM khác hệ thống. Chương trình thất nghiệp của tiểu bang phải cho bạn biết chi phí tính cho thẻ ghi nợ trả trước do tiểu bang phát hành trước khi quý vị chọn nhận trợ cấp qua thẻ này. Quý vị cũng có thể sẽ nhận được thông tin quan trọng về các điều khoản và điều kiện khác khi quý vị nhận thẻ của mình.

Ngân phiếu

Một số tiểu bang cũng cho phép quý vị nhận tiền bằng ngân phiếu. Nếu quý vị thích nhận tiền theo cách này, trước tiên hãy xem trang web về thất nghiệp của tiểu bang để xác nhận quý vị có thể nhận được và biết cách đăng ký.

Những điều cần biết

 • Có thể đổi ngân phiếu thành tiền mặt hoặc gửi tiền vào tài khoản riêng của quý vị

Những điều cần lưu ý

 • Quý vị có thể phải trả phí để đổi tiền mặt từ ngân phiếu nếu quý vị không đổi tại ngân hàng của mình
 • Sau khi gửi tiền vào tài khoản, có thể mất vài ngày mới có sẵn toàn số tiền để quý vị dùng

Hãy nhớ, có thể mất vài ngày ngân phiếu mới tới, vì thế có thể đây không phải lựa chọn tốt nhất nếu quý vị cần tiền ngay. Nếu quý vị có tài khoản ngân hàng hoặc liên minh tín dụng hay thẻ trả trước riêng, quý vị có thể sử dụng ứng dụng ngân hàng di động để chụp ảnh ngân phiếu và gửi tiền từ ngân phiếu này vào các tài khoản cá nhân. Nếu không, quý vị có thể phải đi đến một tổ chức tài chính để đổi tiền mặt hoặc gửi tiền, nhưng hãy lưu ý sẽ có thể mất vài ngày để tất cả số tiền vào tài khoản của quý vị và có sẵn để quý vị dùng.

Hãy đề phòng khả năng lừa đảo tiền trợ cấp thất nghiệp

Trong thời điểm diễn ra các trường hợp khẩn cấp và thiên tai, tỷ lệ hoạt động lừa đảo sẽ tăng. Quý vị cần cảnh giác và đề phòng những kẻ lừa đảo có thể giả danh cơ quan chính phủ để truy cập thông tin cá nhân của quý vị.

Hành vi lừa đảo có thể bao gồm các email, tin nhắn, cuộc gọi điện thoại hoặc tin nhắn trên mạng xã hội giống như đến từ Bộ Lao động Hoa Kỳ hoặc văn phòng thất nghiệp của tiểu bang, yêu cầu quý vị xác minh thông tin cá nhân của mình, bao gồm tên, số An sinh Xã hội hoặc thông tin tài khoản ngân hàng của quý vị. Những kẻ lừa đảo thường yêu cầu quý vị gửi các khoản phí trả trước để xử lý khoản tiền nhận được hoặc đơn xin.

Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) cảnh báo những kẻ lừa đảo cũng có thể thử nộp đơn giả để nhận trợ cấp thất nghiệp bằng thông tin cá nhân của quý vị . Nếu quý vị nghĩ rằng mình là nạn nhân của hành vi lừa đảo nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp, FTC yêu cầu quý vị phải:

Tìm hiểu về cách bảo vệ bản thân khỏi hành vi lừa đảo liên quan đến đại dịch vi-rút corona.

Tìm hiểu thêm thông tin về COVID-19 từ Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (CFPB)

Chúng tôi hiện đang nỗ lực liên tục cập nhật thông tin cho người tiêu dùng trong tình hình tiến triển nhanh chóng này.

Chúng tôi sẽ công bố tất cả các thông tin và blog liên quan đến dịch COVID-19 lên trang tài liệu của chúng tôi. Thông tin nên được coi là chính xác kể từ ngày xuất bản blog.

Xem trang tài liệu về dịch COVID-19 của chúng tôi (bằng tiếng Anh)

Join the conversation. Follow CFPB on X (formerly Twitter) and Facebook .