Skip to main content

Chúng tôi tiếp tục công việc giám sát trong khi vẫn duy trì cam kết bảo vệ người tiêu dùng

Chúng tôi cam kết bảo vệ người tiêu dùng thông qua việc giám sát trong khi làm việc để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho nhân viên kiểm tra từ xa và nhân viên thuộc các tổ chức được giám sát của chúng tôi. Mặc dù xảy ra sự gián đoạn chưa từng có trên toàn quốc do đại dịch vi-rút corona hay COVID-19 gây ra, chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra và các công việc giám sát khác, nhưng hiện tại chúng tôi đang thực hiện những công việc quan trọng đó từ xa. Nhân viên kiểm tra của chúng tôi sẽ tiến hành các hoạt động giám sát từ các nơi làm việc tại nhà bằng cách sử dụng công nghệ và điều chỉnh công việc khi cần thiết. Chúng tôi cũng đang lên kế hoạch cho nhiều sự cố bất ngờ trong trường hợp các mối lo ngại về sức khỏe và an toàn chỉ ra rằng chúng tôi cần tiếp tục tiến hành công tác kiểm tra từ các địa điểm thay thế trong thời gian dài hơn.

Khi chúng tôi thực hiện sứ mệnh bảo vệ người tiêu dùng bằng cách đánh giá việc tuân thủ luật tài chính tiêu dùng của Liên bang và tính phù hợp của các hệ thống quản lý tuân thủ, chúng tôi cũng có tính đến những thách thức mà các tổ chức đang gặp phải. Để đạt được mục đích đó, chúng tôi đang dần điều chỉnh thích nghi với cách chúng tôi tiến hành công việc giám sát của mình thông qua việc giao tiếp thường xuyên với các tổ chức được giám sát của chúng tôi. Khi chúng tôi tiến hành công việc giám sát, chúng tôi sẽ xem xét các trường hợp mà tổ chức được giám sát đang gặp phải và sẽ thận trọng trong việc thực hiện những nỗ lực có thiện chí đã được chứng minh để hỗ trợ người tiêu dùng. Chúng tôi cũng vẫn giữ liên lạc chặt chẽ với các cơ quan trực thuộc quản lý của tiểu bang và Liên Bang khi chúng tôi tiếp tục đảm bảo bảo vệ người tiêu dùng, phối hợp giữa các khu vực pháp lý trong thời gian khó khăn này.

Tìm hiểu thêm thông tin về COVID-19 từ Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (CFPB)

Chúng tôi hiện đang nỗ lực liên tục cập nhật thông tin cho người tiêu dùng trong tình hình tiến triển nhanh chóng này.

Chúng tôi sẽ công bố tất cả các thông tin và blog liên quan đến dịch COVID-19 lên trang tài liệu của chúng tôi. Thông tin nên được coi là chính xác kể từ ngày xuất bản blog.

Xem trang tài liệu về dịch COVID-19 của chúng tôi (bằng tiếng Anh)

Join the conversation. Follow CFPB on X (formerly Twitter) and Facebook .