Skip to main content

Blog

Date range
Clear filters
5 filtered results
Category: Info for consumers |
Published

Sự ảnh hưởng của phụ phí ẩn

Các hộ gia đình trên khắp Hoa Kỳ đang bị ảnh hưởng bởi giá chi phí cao. Khi các cá nhân và gia đình dần thích nghi với chi phí cao, nhưng có một số khoản phí mà họ dường như không thể thoát được là phụ phí. CFPB muốn nghe ý kiến của quý vị về sự ảnh hưởng của các khoản phí phụ đến tài chính hàng ngày của quý vị. Dịch vụ ngân hàng, thẻ tín dụng, tình trạng tài chính, phí hoàn thành giao dịch vay thế chấp, thẻ trả trước, phí chuyển tiền

Published

Hướng dẫn về gói viện trợ kích thích kinh tế COVID-19

Phần lớn người Mỹ sẽ bắt đầu được hưởng một số khoản viện trợ tài chính vào tháng 4 thông qua Khoản Viện trợ Tác động Kinh tế (còn được gọi là khoản tiền kích thích kinh tế) ban hành bởi Sở Thuế Vụ (IRS). Chúng tôi đã tiến hành chia nhỏ thành các câu hỏi phổ biến nhất về các khoản viện trợ này.