Skip to main content

Blog

Date range
Clear filters
5 filtered results
Category: Info for consumers |
Published

Ang hindi inaasahang gastos ng mga lihim na singil

Nararamdaman ng maraming tahanan dito sa Estados Unidos ang mas mataas na presyo ng mga bilihin. Habang maraming mga indibidwal pati pamilya ay nag-aadjust ng kanilang mga budget, may ibang mga singil na wari ay mahirap iwasan – mga lihim na singil. Nais makarinig ang CFPB galing sa inyo kung paano kayo naaapektuhan ng mga lihim na singil.

Published

Pag-aalaga ng iyong credit sa panahon ng pandaigdigang salot ng coronavirus

May mahalagang papel ang iyong mga credit report [kasaysayan ng mga utang] at score [puntos] na ginagampanan sa iyong mga oportunidad pampananalapi sa hinaharap. Dagdagan ang kaalaman sa kung paano mapapangasiwaan at maalagaan ang iyong credit sa panahon ng pandaigdigang salot ng COVID-19 (coronavirus).