Skip to main content

Blog

Date range
Clear filters
22 filtered results
Published

Isinasaalang-alang ang maagang pag-withdraw [pagkuha] ng pamg-retirement? Mga patakaran ng CARES Act at ang dapat mong malaman.

Pansamantalang binabago ng CARES Act ang mga patakaran para sa pag-withdraw mula sa iyong mga account pang-retirement. Alamin ang higit pa tungkol sa kung paano ka maaaring maapektuhan ng mga pagbabagong ito at kung ang pag-withdraw mula sa iyong mga account pang-retirement ay makabubuti para sa iyo.

Published

Mayroon kang mga pagpipilian para sa kung paano matanggap ang iyong mga benepisyo sa kawalan ng trabaho

Kung nag-apply ka para sa mga benepisyo sa kawalan ng trabaho sa pamamagitan ng iyong state, maraming mga paraan na maaari mong matanggap ang iyong mga kabayaran. Ang paggawa ng isang maykaalamang desisyon tungkol sa mga pagpipiliang ito ay makakatulong sa iyo na masulit ang iyong pera.

Category: Info for consumers |
Published

Ang kahalagahan ng patas at pantay na pag-access sa kredito para sa mga minorya at negosyo na pag-aari ng kababaihan

Ang Bureau ay may pananagutan sa pagtugon sa diskriminasyon sa pagpapahiram, kasama na ang pagpapahiram sa mga kababaihan- at mga negosyo na pagmamay-ari ng minorya, na nag-aplay para sa utang sa panahon ng pandemya ng COVID-19 sa ilalim ng CARES Act.

Published

Ano ang dapat mong malaman kung pinag-iisipan mong gamitin ang equity ng bahay para tugunan ang mga gastusin sa panahon ng pandemyang coronavirus

Nagsagawa ng mga hakbang ang Bureau para gawing mas madali sa mga consumer, na may kagyat na pangangailangang pananalapi dahil sa pandemyang coronavirus, na mas mabilis na maabot ang mortgage credit [pagutang]. Kung pinag-iisipan mong gamitin ang equity ng bahay ngayon, mahalagang maunawaan mo kung ano ang kahulugan nito para sa iyo at tingnan ang lahat ng pagpipilian mo para matukoy ang pinakamagandang hakbang para sa pananalapi mo ngayon, at sa hinaharap.

Category: Info for consumers |
Published

Mga nakakatulong na tools kapag hindi mo kayang bayaran ang iyong mga bills

Kung nahihirapan kang bayaran ang iyong mga bills, mayroon kaming tools na makakatulong sa iyong suriin ang iyong kalagayang pampinansyal at gumawa ng mahihirap na desisyon tungkol sa kung aling mga bills ang uunahin habang hinaharap mo ang mga epektong pampinansyal ng coronavirus.

Published

Isang gabay sa tulong sa pangkabuhayan para sa COVID-19

Karamihan sa mga mamamayang Amerikano ay magsisimulang makakita ng ilang pampinansyal na kaginhawaan sa Abril sa pamamagitan ng mga Economic Impact Payment (Mga Kabayaran dahil sa Epekto sa Kabuhayan) na tinatawag ding mga stimulus payment (kabayarang tulong ng gobyerno) na inilalabas ng Internal Revenue Service (IRS). Gumawa kami upang isa-isahin ang pinakakaraniwang katanungan tungkol sa mga kabayarang ito.

Published

Pag-aalaga ng iyong credit sa panahon ng pandaigdigang salot ng coronavirus

May mahalagang papel ang iyong mga credit report [kasaysayan ng mga utang] at score [puntos] na ginagampanan sa iyong mga oportunidad pampananalapi sa hinaharap. Dagdagan ang kaalaman sa kung paano mapapangasiwaan at maalagaan ang iyong credit sa panahon ng pandaigdigang salot ng COVID-19 (coronavirus).