Skip to main content

Blog

Category
Date range
21 filtered results
Category: Info for consumers |
Published

Mga nakakatulong na tools kapag hindi mo kayang bayaran ang iyong mga bills

Kung nahihirapan kang bayaran ang iyong mga bills, mayroon kaming tools na makakatulong sa iyong suriin ang iyong kalagayang pampinansyal at gumawa ng mahihirap na desisyon tungkol sa kung aling mga bills ang uunahin habang hinaharap mo ang mga epektong pampinansyal ng coronavirus.

Published

Isang gabay sa tulong sa pangkabuhayan para sa COVID-19

Karamihan sa mga mamamayang Amerikano ay magsisimulang makakita ng ilang pampinansyal na kaginhawaan sa Abril sa pamamagitan ng mga Economic Impact Payment (Mga Kabayaran dahil sa Epekto sa Kabuhayan) na tinatawag ding mga stimulus payment (kabayarang tulong ng gobyerno) na inilalabas ng Internal Revenue Service (IRS). Gumawa kami upang isa-isahin ang pinakakaraniwang katanungan tungkol sa mga kabayarang ito.

Published

Pag-aalaga ng iyong credit sa panahon ng pandaigdigang salot ng coronavirus

May mahalagang papel ang iyong mga credit report [kasaysayan ng mga utang] at score [puntos] na ginagampanan sa iyong mga oportunidad pampananalapi sa hinaharap. Dagdagan ang kaalaman sa kung paano mapapangasiwaan at maalagaan ang iyong credit sa panahon ng pandaigdigang salot ng COVID-19 (coronavirus).