Skip to main content

Yêu cầu viện trợ thế chấp hoặc hoãn trả nợ

English | Español | 繁體中文 | 简体中文 | 한국어 | Tagalog | اَلْعَرَبِيَّةُ

Để yêu cầu hoãn trả nợ theo Đạo luật CARES, quý vị sẽ cần liên lạc với bên cung cấp dịch vụ cho vay. Để bảo đảm quý vị sẵn sàng cho cuộc trò chuyện đó, chúng tôi có một vài thông tin để giúp quý vị chuẩn bị.

Nội dung này đã được cập nhật bằng Tiếng Anh. Bản dịch sẽ được cập nhật sớm.

Liên lạc với công ty thu nợ của quý vị

Đối với những người sở hữu nhà có vay thế chấp được bảo vệ theo Đạo Luật CARES, quý vị chỉ cần giải thích rằng quý vị đang gặp khó khăn về tài chính liên quan đến đại dịch. Ngay cả đối với tiền vay không được bảo vệ theo Đạo Luật CARES, nói chung các công ty thu nợ thế chấp buộc phải thảo luận với quý vị về các phương án hỗ trợ.

Một số loại tiền vay thế chấp do liên bang hỗ trợ có thời hạn để yêu cầu hoãn trả nợ lần đầu là ngày 31 tháng 12 năm 2020. Những người sở hữu nhà đang gặp khó khăn về tài chính nên yêu cầu hoãn trả nợ ngay lập tức để không bị mất quyền đó.

Hãy chuẩn bị với những câu hỏi mà quý vị muốn hỏi sau đây. Xem trang web của bên cung cấp dịch vụ cho vay trước khi gọi để xem liệu có danh sách thông tin mà quý vị có thể cần hay không hay liệu quý vị có thể đăng ký trực tuyến không.

Chuẩn bị sẵn thông tin về số tài khoản.

Đặt những câu hỏi sau

  • Có các lựa chọn nào để giúp tôi tạm hoãn hay tạm giảm các khoản tiền để trả nợ của mình?
  • Tình trạng của tôi có được điều chỉnh nợ, hoãn trả nợ hay hưởng các lựa chọn khác không?
  • Khi nào anh/chị miễn phí trả chậm đối với tài khoản thế chấp của tôi?
  • Các lựa chọn chi trả vào cuối kỳ hoãn trả nợ của tôi là gì?
  • Tôi có phải chịu lãi suất cho các khoản nợ thế chấp chưa trả trong khi được hoãn trả nợ không?
  • Tôi có những quyền nào nếu không đồng ý với quyết định của công ty?

Bảy điều mà quý vị cần biết về hoãn trả nợ tiền vay thế chấp trong tình trạng khẩn cấp toàn quốc vì đại dịch COVID-19

Hãy ghi chép lại thông tin

Sau khi quý vị đã nhận được quyền hoãn trả nợ hay lựa chọn viện trợ thế chấp khác, hãy yêu cầu bên cung cấp dịch vụ cho vay cung cấp văn bản xác nhận chi tiết thỏa thuận hoãn trả nợ và chắc chắn rằng quý vị hiểu rõ về các điều khoản.

Tư Vấn Viên Về Nhà Ở

Quý vị có thể liên lạc với tư vấn viên về nhà ở được Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (HUD) phê duyệt để thảo luận về quy trình hoãn trả nợ và các phương án của quý vị.

Tìm tư vấn viên về nhà ở

Gửi khiếu nại

Nếu có vấn đề với một sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính cho tiêu dùng, quý vị có thể liên lạc với công ty trước tiên. Các công ty thường có thể giải đáp thắc mắc riêng trong trường hợp của quý vị và cụ thể hơn cho những sản phẩm và dịch vụ do họ cung cấp. Chúng tôi cũng có thể giúp quý vị kết nối với công ty nếu quý vị có khiếu nại. Quý vị có thể gửi tới CFPB bằng hình thức trực tuyến hoặc gọi số (855) 411-2372.

Bắt đầu khiếu nại

Quý vị cần làm gì tiếp theo

Sau khi nhận được hỗ trợ về tiền vay thế chấp, quý vị cần làm một số việc để tiếp tục bảo vệ bản thân và chuẩn bị sẵn sàng khi kết thúc thời gian hoãn trả nợ. Xem các bước cần thực hiện sau khi nhận hỗ trợ về thế chấp.