Skip to main content
Trợ giúp sẵn có cho người thuê
Lệnh cấm của CDC đã kết thúc vào ngày 26 tháng 8 năm 2021, nhưng vẫn còn sự trợ giúp. Xin tiền hỗ trợ để trang trải tiền thuê nhà và các tiện ích ngay hôm nay.

Tìm hiểu về quyền của người thuê nhà và quyền thu nợ

Người thuê nhà có các quyền từ địa phương, tiểu bang và liên bang trong thời gian xảy ra đại dịch. Những điều này có thể giúp quý vị được ở lại trong nhà của mình.

Tìm hiểu xem tiểu bang hoặc chính quyền địa phương có tạm ngừng đuổi ra khỏi nhà không

Một số chính quyền địa phương và tiểu bang đã hạn chế đuổi người thuê ra khỏi nhà để ngăn chặn sự lây lan của dịch coronavirus.

Vào trang web Eviction Lab để xem liệu của tiểu bang hoặc chính quyền địa phương của quý vị có tạm ngừng luật đuổi khỏi nhà không

Quý vị có thể đủ điều kiện để được trợ giúp pháp lý miễn phí

Nhiều chủ nhà được luật sư đại diện trước tòa án. Quý vị cũng có thể nhận được trợ giúp pháp lý và có thể đủ điều kiện để nhận trợ giúp pháp lý miễn phí.

Tìm một luật sư thông qua hiệp hội luật sư địa phương hoặc văn phòng trợ giúp pháp lý.

Quyền của quý vị theo Đạo luật Thực hành Đòi Nợ Công bằng (FDCPA)

Nếu quý vị đang nợ chủ nhà hoặc công ty dịch vụ tiện ích và có người đang đòi nợ, người đó có thể là người đòi nợ. Có thể một luật sư hoặc công ty luật đang đại diện cho chủ nhà của quý vị hoặc có thể một cơ quan thu nợ đang muốn thu khoản tiền thuê nhà mà quý vị còn nợ. Nếu vậy, luật sư, công ty luật hoặc một công ty có thể là người đòi nợ theo luật liên bang.

Luật liên bang quy định rằng những người đòi nợ không được sử dụng các cách thức gian dối hoặc không công bằng để đòi nợ. Điều này có nghĩa là nếu một người đòi nợ quấy rối quý vị, đưa ra những tuyên bố sai lệch hoặc hiểu lầm về quyền liên quan đến việc bị đuổi khỏi nhà hoặc nói những lời nói gây hiểu lầm để thu tiền thuê nhà thì họ đang vi phạm luật liên bang.

Thông báo về các luật bảo vệ không bị đuổi khỏi nhà

Trong khoảng thời gian từ ngày 3 tháng 5 đến ngày 31 tháng 7 năm 2021, một nhân viên thu nợ muốn đuổi quý vị khỏi nhà vì quý vị còn nợ tiền thuê nhà, cần phải cung cấp cho quý vị thông báo về lệnh cấm đuổi ra khỏi nhà của CDC. Nhân

Notice about eviction protections

Trong khoảng thời gian từ ngày 3 tháng 5 đến ngày 31 tháng 7 năm 2021, một nhân viên thu nợ muốn đuổi quý vị khỏi nhà vì quý vị còn nợ tiền thuê nhà, cần phải cung cấp cho quý vị thông báo về lệnh cấm đuổi ra khỏi nhà của CDC. Nhân viên thu nợ buộc phải cung cấp cho quý vị thông báo này vào cùng ngày mà họ đã thông báo đuổi khỏi nhà hoặc nộp đơn đuổi quý vị khỏi nhà, nếu Lệnh cấm của CDC có thể áp dụng vào trường hợp của quý vị.

Nếu quý vị không nhận được thông báo này, hãy nói chuyện với luật sư đại diện cho quý vị trong vụ kiện đuổi khỏi nhà. Quý vị cũng có thể nộp đơn khiếu nại hoặc gọi (855) 411-2372 để báo cáo những người đòi nợ vi phạm luật liên bang.

Tìm một luật sư thông qua hiệp hội luật sư địa phương hoặc văn phòng trợ giúp pháp lý.


Báo cáo về người chủ nhà xấu

Các quyền của quý vị với tư cách là người thuê nhà thường được nêu rõ trong hợp đồng cho thuê nhà của quý vị và trong luật của tiểu bang hoặc địa phương. Hãy vào trang web LegalFAQ.org để tìm hiểu về quyền của người thuê nhà ở tiểu bang của quý vị.

Chủ nhà của quý vị không thể:

Hãy nói chuyện với luật sư, liên lạc với hiệp hội luật sư hoặc trợ giúp pháp lý tại địa phương của quý vị

Nếu quý vị sống trong nhà ở được trợ cấp, hãy báo cáo người chủ nhà xấu cho Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị (HUD)


Được ở lại nhà vì là nạn nhân sống sót sau bạo hành gia đình

Luật liên bang có thể bảo vệ quý vị không bị đuổi khỏi nhà, mất trợ cấp nhà ở hoặc bị từ chối đơn xin nhà ở vì quý vị là nạn nhân của nạn bạo hành gia đình, bạo hành khi hẹn hò, tấn công tình dục hoặc hành vi rình rập. Tuy nhiên, luật liên bang sẽ không cản chủ nhà đuổi những kẻ bạo hành quý vị ngay cả trong đại dịch.

Tìm hiểu thêm về quyền lợi của người thuê nhà cho nạn nhân bị bạo hành gia đình


Báo cáo phân biệt đối xử về nhà ở

Nói chung, chủ nhà không thể

  • quấy rối tình dục với người thuê nhà
  • Từ chối cho quý vị thuê nhà
  • Đuổi quý vị khỏi nhà hoặc
  • Thay đổi hoặc đặt ra các quy định khác trên bản hợp đồng thuê của quý vị

vì chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia (nguồn gốc hoặc tổ tiên), tôn giáo, giới tính (bao gồm khuynh hướng tính dục và bản dạng giới), tình trạng gia đình (mang thai và gia đình có con) hoặc khuyết tật.

Nếu quý vị hoặc chủ nhà của mình đang nhận hỗ trợ tài chính từ liên bang về nhà ở, quý vị cũng được bảo vệ khỏi sự phân biệt đối xử về nhà ở dựa trên độ tuổi.

Tìm Hiểu Các Quyền Công Bằng về Nhà Ở Của Quý Vị Khi Bị Đuổi Khỏi Nhà