Skip to main content
Trợ giúp sẵn có cho người thuê
Lệnh cấm của CDC đã kết thúc vào ngày 26 tháng 8 năm 2021, nhưng vẫn còn sự trợ giúp. Xin tiền hỗ trợ để trang trải tiền thuê nhà và các tiện ích ngay hôm nay.

Quý vị cần phải làm gì nếu đang bị đuổi khỏi nhà

English | Español | 繁體中文 | 한국어 | Tagalog | اَلْعَرَبِيَّةُ

Nếu quý vị nhận thư yêu cầu trả tiền thuê nhà, thông báo đuổi khỏi nhà hoặc một vụ kiện đuổi khỏi nhà, thì đây là tài liệu có thể giúp quý vị.

Chúng tôi có thể giúp quý vị hiểu các quyền lợi của mình và những bước cần thực hiện tiếp theo.

Chọn tình huống của quý vị để xem mình có thể ứng phó như thế nào

Nếu quý vị muốn ở lại trong nhà của mình, hãy lập kế hoạch để trả tiền thuê nhà.

Nhận trợ giúp về tiền thuê nhà và các tiện ích

Quý vị có thể nộp đơn cho các tổ chức tiểu bang hoặc địa phương để xin tiền hỗ trợ từ liên bang trang trải cho tiền thuê nhà, dịch vụ tiện ích và các chi phí nhà ở khác. Tìm hiểu về tiền hỗ trợ thuê nhà khẩn cấp.

Nói chuyện với chủ nhà của quý vị về việc lập kế hoạch trả nợ

Tìm hiểu xem chủ nhà có muốn thỏa thuận với quý vị không hoặc họ có định nộp đơn kiện đuổi nhà không. Đôi khi, phần khó nhất chỉ là mở lời nói chuyện.

Nhiều người thuê nhà đã bỏ cuộc trước khi họ có cơ hội ra tòa. Quý vị không cần phải là một trong số đó. Hiện có trợ giúp

Nói chuyện với luật sư, đừng trì hoãn

Quý vị có thể đủ điều kiện nhận trợ giúp pháp lý miễn phí . Nếu quý vị là quân nhân, hãy nói chuyện với Văn phòng hỗ trợ pháp lý .

Nhận trợ giúp về tiền thuê nhà và các tiện ích

Quý vị có thể nộp đơn cho các tổ chức tiểu bang hoặc địa phương để xin tiền hỗ trợ từ liên bang trang trải cho tiền thuê nhà, tiện ích và các chi phí về nhà ở khác. Tìm hiểu về tiền hỗ trợ cho thuê khẩn cấp

Tìm hiểu thêm từ tòa án

Quý vị có thể gọi cho thư ký tòa án và hỏi những câu hỏi sau về trường hợp của mình:

  • Tôi hiểu rằng tôi có quyền gửi một câu trả lời bằng văn bản giải thích cho tòa án lý do tại sao tôi không nên bị đuổi ra khỏi nhà. Thời hạn để tôi gửi thư trả lời là gì?
  • Có ngày ra tòa chưa?
  • Tôi có thể xin thêm thời gian để nộp đơn nhận tiền hỗ trợ thuê không?
  • Tòa án có thể giúp tôi thỏa thuận với chủ nhà không? Tòa án có cho hòa giải hay nhân viên tư vấn về nhà ở không?

Gửi câu trả lời

Quý vị có quyền gửi một câu trả lời bằng văn bản giải thích cho tòa án lý do tại sao quý vị không nên bị đuổi ra khỏi nhà. Nếu quý vị chưa có luật sư, quý vị có thể tự mình gửi câu trả lời.

  • Giải thích về tình huống của quý vị và những gì mình đang làm để cố gắng tìm sự trợ giúp.
  • Mô tả những gì chủ nhà của quý vị đã hoặc chưa làm để nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà của liên bang.
  • Nếu quý vị đã nộp đơn xin tiền hỗ trợ thuê nhà và đang chờ quyết định từ một tổ chức địa phương, hãy đưa thông tin đó vào câu trả lời của quý vị.

Thẩm phán có thể trì hoãn hoặc bác bỏ việc đuổi ra khỏi nhà vì quý vị đang cố tìm sự giúp đỡ..

Vào trang web LawHelp.org để tìm hiểu cách gửi Câu trả lời cho vụ kiện đuổi ra khỏi nhà ở tiểu bang của quý vị

Nộp đơn xin trợ giúp để trang trải chi phí di chuyển, tiền đặt cọc và lệ phí nộp đơn

Tiền hỗ trợ thuê nhà khẩn cấp không phải để trả tiền nhà còn nợ. Tìm hiểu xem chương trình hỗ trợ thuê nhà tại địa phương của quý vị có giúp cho những người đang tìm một nhà mới hay không. Tìm chương trình hỗ trợ cho thuê tại địa phương của bạn .

Tìm hiểu về các luật bảo vệ từ tiểu bang hoặc địa phương

Một số tiểu bang và khu vực địa phương có lệnh cấm đuổi khỏi nhà để tạm ngừng bị đuổi khỏi nhà. Sử dụng công cụ này để tìm hiểu về các lệnh cấm đuổi khỏi nhà của tiểu bang và địa phương

Nếu quý vị không được bảo vệ bởi lệnh cấm, hãy hỏi những câu hỏi sau:

  • Khi nào tòa án sẽ thực hiện lệnh đuổi khỏi nhà?
  • Có cách nào để ngăn chặn việc bị đuổi khỏi nhà nếu quý vị trả cho chủ nhà (hoặc tòa án) tiền thuê nhà còn nợ? .

Hỗ trợ về pháp lý

Nếu chủ nhà hăm dọa đuổi quý vị ra khỏi nhà hoặc quý vị cần giúp đỡ để hiểu thêm về các quyền lợi của mình, hãy nói chuyện với luật sư. Quý vị có thể đủ điều kiện để được giúp đỡ về pháp lý miễn phí dựa trên thu nhập của quý vị.

Trợ giúp khác về tình trạng bị đuổi khỏi nhà

Tận dụng những trợ giúp miễn phí về nhà ở

Nhân viên tư vấn về nhà ở có thể giúp quý vị tìm các nguồn lực trong khu vực của quý vị và lập kế hoạch.

Nếu quý vị muốn có một chuyên gia giúp đỡ, hãy liên lạc với chương trình tư vấn nhà ở của Bộ Phát triển Đô thị và Nhà ở (HUD).

Gọi số800-569-4287 hoặc tìm một nhân viên tư vấn về nhà ở

Hãy biết quyền lợi của quý vị

Quý vị có thể có các quyền bổ sung như sau:

● Quyền đòi nợ

● Quyền báo cáo chủ nhà xấu

● Ở lại trong nhà vì là nạn nhân sống sót sau bạo hành gia đình

● Quyền báo cáo bị phân biệt đối xử về nhà ở

Tìm hiểu về quyền của người thuê nhà và quyền thu nợ