Skip to main content
Trợ giúp sẵn có cho người thuê
Lệnh cấm của CDC đã kết thúc vào ngày 26 tháng 8 năm 2021, nhưng vẫn còn sự trợ giúp. Xin tiền hỗ trợ để trang trải tiền thuê nhà và các tiện ích ngay hôm nay.

Quý vị cần phải làm gì nếu đang bị đuổi khỏi nhà

Nếu quý vị còn nợ tiền thuê nhà và nhận được thư yêu cầu trả tiền thuê nhà, thư báo đuổi khỏi nhà, hoặc vụ kiện đuổi khỏi nhà, quý vị đã tìm đúng nơi.

Chúng tôi có thể giúp quý vị hiểu về quyền lợi của mình và cách nhận trợ giúp của chính phủ tiểu bang và liên bang.

Chọn tình huống của quý vị để xem mình có thể ứng phó như thế nào

Nếu quý vị muốn ở lại trong nhà của mình, hãy lập kế hoạch để trả tiền thuê nhà.

Nhận trợ giúp về tiền thuê nhà và các tiện ích

Quý vị có thể nộp đơn cho các tổ chức tiểu bang hoặc địa phương để xin tiền hỗ trợ từ liên bang trang trải cho tiền thuê nhà, dịch vụ tiện ích và các chi phí nhà ở khác. Tìm hiểu về tiền hỗ trợ thuê nhà khẩn cấp.

Nói chuyện với chủ nhà của quý vị về việc lập kế hoạch trả nợ

Tìm hiểu xem chủ nhà có muốn thỏa thuận với quý vị không hoặc họ có định nộp đơn kiện đuổi nhà không. Đôi khi, phần khó nhất chỉ là mở lời nói chuyện.

Tìm hiểu về luật bảo vệ của tiểu bang và địa phương.

Vài tiểu bang và khu vực địa phương có luật giúp trì hoãn bị đuổi ra khỏi nhà, trong khi quý vị xin trợ giúp. Xem vài luật tạm thời bảo vệ tránh bị đuổi ra khỏi nhà bên dưới.

Có rất nhiều người thuê nhà đã bỏ cuộc trước khi họ có cơ hội ra tòa. Quý vị đừng để mình lâm vào tình huống đó. Vì quý vị vẫn có thể nhận trợ giúp.

Nói chuyện với luật sư, đừng trì hoãn

Quý vị có thể có đủ điều kiện để nhận trợ giúp pháp lý miễn phí (bằng tiếng Anh). Nếu quý vị là quân nhân, hãy nói chuyện với Văn Phòng Trợ Giúp Pháp Lý (bằng tiếng Anh).

Nhận trợ giúp về tiền thuê nhà và các tiện ích

Quý vị có thể nộp đơn cho các tổ chức tiểu bang hoặc địa phương để xin tiền hỗ trợ từ liên bang trang trải cho tiền thuê nhà, tiện ích và các chi phí về nhà ở khác. Tìm hiểu về tiền hỗ trợ cho thuê khẩn cấp

Tìm hiểu thêm về tòa án.

Quý vị có thể gọi cho thư ký của tòa án và hỏi những câu hỏi sau đây về hồ sơ vụ kiện của mình:

 • Tôi hiểu rằng tôi có quyền nộp cho tòa lời giải thích lý do quý vị không nên bị đuổi ra khỏi nhà. Tôi có bao lâu để nộp hồi đáp kể từ ngày nhận giấy triệu hồi ra tòa?
 • Tôi có ngày ra tòa chưa?
 • Tòa án có cho hòa giải hoặc giới thiệu đến cố vấn viên về nhà ở không?

Gửi câu trả lời

Quý vị có quyền gửi một câu trả lời bằng văn bản giải thích cho tòa án lý do tại sao quý vị không nên bị đuổi ra khỏi nhà. Nếu quý vị chưa có luật sư, quý vị có thể tự mình gửi câu trả lời.

 • Giải thích về tình huống của quý vị và những gì mình đang làm để cố gắng tìm sự trợ giúp.
 • Mô tả những gì chủ nhà của quý vị đã hoặc chưa làm để nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà của liên bang.
 • Nếu quý vị đã nộp đơn xin tiền hỗ trợ thuê nhà và đang chờ quyết định từ một tổ chức địa phương, hãy đưa thông tin đó vào câu trả lời của quý vị.

Thẩm phán có thể trì hoãn hoặc bác bỏ việc đuổi ra khỏi nhà vì quý vị đang cố tìm sự giúp đỡ..

Vào trang web LawHelp.org để tìm hiểu cách nộp hồi đáp cho vụ kiện đuổi ra khỏi nhà trong tiểu bang của quý vị (bằng tiếng Anh)

Nộp đơn xin trợ giúp để trang trải chi phí di chuyển, tiền đặt cọc và lệ phí nộp đơn

Tiền hỗ trợ thuê nhà khẩn cấp không phải để trả tiền nhà còn nợ. Tìm hiểu xem chương trình hỗ trợ thuê nhà tại địa phương của quý vị có giúp cho những người đang tìm một nhà mới hay không.Tìm chương trình trợ cấp tiền thuê nhà tại địa phương của quý vị (bằng tiếng Anh)

Xin thêm thời gian để nhận tiền trợ cấp thuê nhà.

Xin thẩm phán hoặc thư ký của tòa tạm ngưng thi hành lệnh đuổi khỏi nhà trong khi đang xét duyệt đơn xin tiền trợ cấp thuê nhà khẩn cấp.

Tìm hiểu về các luật bảo vệ tại địa phương hoặc tiểu bang.

Vài tiểu bang và khu vực địa phương có luật giúp trì hoãn việc bị đuổi ra khỏi nhà, trong khi quý vị nhận trợ giúp. Xem vài luật tạm thời bảo vệ tránh bị đuổi ra khỏi nhà bên dưới.

Hỗ trợ về pháp lý

Nếu chủ nhà hăm dọa đuổi quý vị ra khỏi nhà hoặc quý vị cần giúp đỡ để hiểu thêm về các quyền lợi của mình, hãy nói chuyện với luật sư. Quý vị có thể đủ điều kiện để được giúp đỡ về pháp lý miễn phí dựa trên thu nhập của quý vị.

Các tiểu bang có luật tạm thời bảo vệ tránh bị đuổi ra khỏi nhà

Danh sách bên dưới cho thấy các tiểu bang đang có các luật bảo vệ và ngày các luật này sẽ hết hạn. Trong một số tiểu bang, quý vị có thể được bảo vệ không bị đuổi ra khỏi nhà trong khi đơn xin tiền trợ cấp thuê nhà khẩn cấp của liên bang đang xét duyêt. Ở các tiểu bang khác, quý vị có thể tạm ngưng lệnh đuổi ra khỏi nhà bằng cách điền tờ khai trình có tuyên thệ cho tiểu bang hoặc đang có kế hoạch trả nợ với chủ nhà của quý vị.

Cố vấn viên nhà ở, trợ lý pháp lý và các tổ chức xã hội và nhân sinh tại địa phương có thể giải thích cho quý vị về cách thức bảo vệ tránh bị đuổi ra khỏi nhà.

Vài tiểu bang yêu cầu quý vị nộp đơn xin tiền trợ cấp thuê nhà của liên bang để đủ điều kiện được bảo vệ. Quý vị có thể dùng Rental Assistance Finder của quốc gia để tìm chương trình tại địa phương và bắt đầu điền đơn xin tiền trợ cấp thuê nhà (bằng tiếng Anh).

Các tiểu bang có luật bảo vệ tránh bị đuổi ra khỏi nhà và các ngày hết hạn

 • California (bằng tiếng Anh): Đến ngày 31 tháng 3 năm 2022
 • District of Columbia (bằng tiếng Anh): Đến ngày 1 tháng 1 năm 2022
 • Massachusetts (bằng tiếng Anh): Không có ngày hết hạn cho các luật bảo vệ
 • Michigan (bằng tiếng Anh): Không có ngày hết hạn cho các luật bảo vệ
 • Minnesota (bằng tiếng Anh): Đến ngày 1 tháng 6 năm 2022
 • Nevada (bằng tiếng Anh): Đến ngày 5 tháng 6 năm 2023
 • New Jersey (bằng tiếng Anh): Đến ngày 31 tháng 12 năm 2021
 • New Mexico (bằng tiếng Anh): Không có ngày hết hạn cho các luật bảo vệ
 • New York (bằng tiếng Anh): Đến ngày 15 tháng 1 năm 2022
 • Texas (bằng tiếng Anh): Đến ngày 1 tháng 12 năm 2021
 • Virginia (bằng tiếng Anh): Đến ngày 30 tháng 6 năm 2022
 • Washington (bằng tiếng Anh): Đến ngày 31 tháng 10 năm 2021

Trợ giúp khác về tình trạng bị đuổi khỏi nhà

Tận dụng những trợ giúp miễn phí về nhà ở

Nhân viên tư vấn về nhà ở có thể giúp quý vị tìm các nguồn lực trong khu vực của quý vị và lập kế hoạch.

Nếu quý vị muốn có một chuyên gia giúp đỡ, hãy liên lạc với chương trình tư vấn nhà ở của Bộ Phát triển Đô thị và Nhà ở (HUD).

Gọi số800-569-4287 hoặc tìm cố vấn viên về nhà ở tại địa phương (bằng tiếng Anh)

Hãy biết quyền lợi của quý vị

Quý vị có thể có các quyền bổ sung như sau:

 • Quyền đòi nợ
 • Quyền báo cáo chủ nhà xấu
 • Quyền báo cáo bị phân biệt đối xử về nhà ở
 • Quyền được ở lại trong nhà vì là nạn nhân sống sót của bạo hành gia đình

Tìm hiểu về quyền của người thuê nhà và quyền thu nợ