Skip to main content
Trợ giúp sẵn có cho người thuê
Lệnh cấm của CDC đã kết thúc vào ngày 26 tháng 8 năm 2021, nhưng vẫn còn sự trợ giúp. Xin tiền hỗ trợ để trang trải tiền thuê nhà và các tiện ích ngay hôm nay.

Liên bang có thể trợ giúp trả tiền thuê nhà của quý vị

Các chương trình của tiểu bang và địa phương đang phân phối hàng tỷ đô la tiền hỗ trợ thuê nhà để giúp người thuê nhà có nơi ở trong thời gian diễn ra đại dịch. Tiền hỗ trợ thuê nhà giúp người thuê nhà và chủ nhà có đủ tiền để sinh sống.

Couple looking at a computer

Nếu quý vị là người thuê nhà gặp khó khăn trong việc thanh toán tiền thuê nhà, tiền điện nước hoặc các chi phí nhà ở khác - hoặc nếu quý vị là chủ nhà đang cố gắng chịu khó với người thuê nhà trong tình huống này - quý vị có thể nhận hỗ trợ. Các chương trình của tiểu bang và địa phương đang nhận đơn từ người thuê nhà và chủ nhà để phân phối tiền từ chương trình Hỗ trợ Cho thuê Khẩn cấp (ERA) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ trong cộng đồng của họ.

Nếu quý vị là chủ nhà, quý vị có thể xem tiền hỗ trợ thuê nhà như là sự trợ giúp cho những người thuê nhà.Nhưng hiện tại, hầu hết các chương trình trợ giúp thuê nhà khẩn cấp đều chấp nhận đơn từ chủ nhà. Những nơi người thuê nhà có thể nộp đơn, họ thường cần sự giúp đỡ của quý vị để hoàn tất quy trình thủ tục và thanh toán cho quý vị.

Các câu hỏi và câu trả lời về chương trình hỗ trợ thuê nhà của liên bang


Làm cách nào để đăng ký nhận trợ giúp thuê nhà khẩn cấp?

Quý vị đăng ký thông qua chương trình trợ giúp thuê nhà khẩn cấp (ERA) tại địa phương của quý vị. Các chương trình địa phương sẽ linh hoạt trong cách họ thiết lập các chính sách và thủ tục để phù hợp với nhu cầu của cộng đồng địa phương. Ví dụ, ở một số khu vực, quý vị có thể tự đăng ký hỗ trợ thuê nhà. Ở các khu vực khác, chủ nhà cần nộp đơn đăng ký trước.

Tìm một chương trình hỗ trợ thuê nhà ở tiểu bang, bộ lạc hoặc khu vực địa phương của quý vị

Sử dụng thanh tìm kiếm để tìm các chương trình trong khu vực của quý vị. Nếu quý vị không thể tìm thấy bất kỳ chương trình nào trong khu vực của quý vị, hãy gọi 2-1-1 hoặc cơ quan quản lý nhà ở địa phương của quý vị để được hỗ trợ.


Hỗ trợ thuê nhà khẩn cấp bao gồm những gì?

Chương trình ERA liên bang cho phép các chương trình địa phương trang trải chi phí thuê nhà, điện nước và các tiện ích khác. Chương trình bao gồm tiền điện, khí đốt, dầu nhiên liệu, nước và cống rãnh, và dọn rác. Nếu chủ nhà của quý vị thường trả tiền cho các tiện ích hoặc chi phí năng lượng tại nhà, thì những khoản này được tính là một phần của tiền thuê nhà.

Hỗ trợ thuê nhà cũng có thể bao gồm:

 • Số tiền phạt khi trả chậm trong mức hợp lý (nếu chưa được bao gồm trong tiền nợ thuê nhà hoặc tiền nợ điện nước của quý vị)
 • Dịch vụ Internet đến nhà quý vị
 • Chi phí di chuyển và các khoản phí khác liên quan đến việc thuê nhà (chẳng hạn như tiền đặt cọc, phí đăng ký hoặc phí kiểm tra) cho các gia đình phải chuyển nhà

Một số chương trình cũng có thể cung cấp dịch vụ tư vấn về nhà ở, quản lý hồ sơ, đại diện pháp lý và các dịch vụ ổn định nhà ở khác.

Hãy nói chuyện với chương trình địa phương của quý vị để tìm hiểu cách họ có thể giúp đỡ

Chương trình ERA liên bang cho phép các chương trình địa phương hỗ trợ chi phí di chuyển, đặt cọc, đăng ký thuê nhà hoặc phí kiểm tra. Kiểm tra với chương trình địa phương của quý vị để tìm hiểu xem họ có linh hoạt như vậy không.

Chương trình ERA liên bang cho phép các chương trình địa phương hỗ trợ lên đến 18 tháng tiền thuê nhà, bao gồm cả tiền thuê nhà còn nợ, kể từ ngày 13 tháng 3 năm 2020, nếu khoản tiền cho phép.

Nếu quý vị có tiền thuê nhà quá hạn, trước tiên, số tiền hỗ trợ phải được dùng trả tiền thuê nhà mà quý vị nợ. Các chương trình địa phương có thể giúp trả tiền thuê nhà trong tương lai. Ngoài ra, quý vị có thể được trợ giúp về các khoản thanh toán tiền thuê nhà trong tương lai, tối đa 3 tháng trong một lần. Nhưng điều này phụ thuộc vào chương trình địa phương của quý vị.

Hãy hỏi chương trình địa phương của quý vị về tổng số tiền trợ giúp có sẵn cho quý vị.

Có, chương trình địa phương của quý vị có thể cung cấp trợ giúp về chi phí tiện ích hoặc năng lượng. Điều này bao gồm trợ giúp thanh toán cho các hóa đơn tiện ích hoặc năng lượng trong tương lai, ngay cả khi quý vị đang nợ tiền cho các hóa đơn hiện tại hoặc quá hạn.

Các tiện ích và chi phí năng lượng gia đình bao gồm điện, gas, nước và cống rãnh, dọn rác và dầu nhiên liệu. Nếu chủ nhà của quý vị chịu trách nhiệm thanh toán các tiện ích và chi phí năng lượng tại nhà, những khoản này sẽ được xem là tiền thuê nhà.

Các chương trình địa phương được phép hỗ trợ chi phí di chuyển, đặt cọc, phí đăng ký thuê nhà hoặc phí kiểm tra và hóa đơn nhà trọ hoặc khách sạn cho những gia đình phải chuyển ra khỏi nhà của họ.

Các chương trình địa phương cũng được phép sử dụng một số quỹ trợ giúp thuê nhà khẩn cấp để giúp quý vị chi trả các chi phí khác liên quan đến nhà ở, chẳng hạn như tiền phạt khi trả trễ trong mức hợp lý, cũng như chi phí dịch vụ internet khi quý vị học tập từ xa, làm việc từ xa, khám bệnh từ xa và khi nhận các dịch vụ của chính phủ. Để được các nhà cung cấp chi trả, quý vị phải cung cấp hóa đơn thanh toán, biên lai hoặc bằng chứng khác cho thấy quý vị đã trả tiền cho dịch vụ.

Hãy kiểm tra với chương trình địa phương của quý vị để tìm hiểu cách họ có thể giúp đỡ

Check with your local program to find out how they can help

Có, nhưng chỉ đối với tiền thuê nhà và hóa đơn điện nước được tính vào hoặc sau ngày 13 tháng 3 năm 2020, khi tình trạng khẩn cấp quốc gia được công bố.

Quý vị không cần rơi vào hoàn cảnh trả chậm tiền thuê nhà để được hỗ trợ. Một số chương trình cung cấp trợ giúp về tiền thuê nhà trong tương lai. Tuy nhiên, nếu quý vị có tiền thuê nhà quá hạn, số tiền quý vị nhận được phải dùng chi trả tiền thuê nhà mà quý vị đang nợ trước khi có thể được sử dụng để trả tiền thuê nhà trong tương lai.

Có. Nếu hộ gia đình của quý vị đủ điều kiện để nhận trợ giúp thuê nhà khẩn cấp, các chương trình địa phương có thể chi trả chi phí khách sạn hoặc phòng trọ nếu:

 • Quý vị phải chuyển ra khỏi nhà và quý vị không có nhà ở cố định ở nơi khác
 • Quý vị có thể cung cấp hóa đơn thanh toán tiền khách sạn hoặc nhà nghỉ hoặc bằng chứng khác về thời gian lưu trú của quý vị, và
 • Chương trình địa phương của quý vị áp dụng các quy tắc về trợ giúp thuê nhà khẩn cấp này

Nếu chương trình trợ giúp thuê nhà khẩn cấp không thể giúp trang trải các chi phí này, quý vị cũng có thể yêu cầu trợ giúp theo chương trình HUD Emergency Solutions Grant. Vào trang web Benefits.gov để biết thêm thông tin về Emergency Solutions Grant. Quý vị cũng có thể tìm được trợ giúp tại DisasterAssistance.gov .


Tôi có đủ điều kiện để nhận trợ giúp thuê nhà khẩn cấp không?

Để đủ điều kiện được hỗ trợ tiền thuê nhà, quý vị phải có bản thỏa thuận trả tiền thuê nhà hoặc lô nhà di động của mình. Quý vị không nhất thiết phải có hợp đồng thuê nhà đã được ký, và nhà của quý vị có thể là một căn hộ, nhà ở, nhà di động hoặc một nơi khác.

Quý vị cũng phải thỏa 3 điều kiện sau:

 1. Ít nhất một thành viên trong gia đình của quý vị có:
  • Đã được nhận trợ cấp thất nghiệp hoặc phải đủ điều kiện
  • Mất thu nhập
  • Nợ chi phí lớn, HOẶC
  • Gặp khó khăn tài chính khác
 2. Thu nhập hộ gia đình của quý vị dưới một khoản thu nhập nhất định, dựa trên nơi quý vị sống
 3. Ít nhất một thành viên trong gia đình của quý vị đang gặp bất ổn về nhà ở, có nghĩa là họ có nguy cơ trở thành người vô gia cư hoặc sẽ gặp khó khăn trong việc tìm một nơi ở ổn định

Điều kiện nhận trợ giúp được dựa trên tình hình tài chính của hộ gia đình người thuê và nhu cầu nhà ở. Nếu quý vị là chủ nhà, điều kiện nhận trợ giúp được dựa trên nhu cầu của hộ gia đình người thuê nhà của quý vị. Để biết thêm chi tiết, hãy bắt đầu với chương trình hỗ trợ thuê nhà ở tiểu bang, bộ lạc hoặc khu vực địa phương của quý vị.

Các quy định liên bang cho phép các chương trình hỗ trợ thuê nhà tại địa phương trang trải tiền thuê nhà hoặc các tiện ích cho các gia đình có thu nhập thấp. Chương trình này thường áp dụng cho các hộ gia đình thuê nhà có thu nhập không cao hơn 80% Thu nhập Trung bình Khu vực (AMI), có điều chỉnh theo quy mô gia đình. Sử dụng Công cụ Tra cứu Thu nhập Trung bình Khu vực từ Fannie Mae để xem AMI trong khu vực của quý vị.

Các chương trình trợ giúp thuê nhà khẩn cấp tại địa phương phải ưu tiên cho các hộ gia đình thuê nhà có thu nhập dưới 50% AMI và các hộ gia đình có người lao động đã thất nghiệp được 90 ngày hoặc lâu hơn trước khi nộp đơn. Điều này có nghĩa là chương trình địa phương của quý vị có thể đặt giới hạn thu nhập thấp hơn để đảm bảo những hộ gia đình khó khăn nhất nhận được giúp đỡ trước. Chương trình địa phương của quý vị cần cho quý vị biết cách hoạt động của hệ thống ưu tiên đơn xin trợ cấp của họ.

Tiền từ chương trình trợ giúp thuê nhà khẩn cấp chỉ dành cho người thuê nhà. Nhưng tiền từ Quỹ Hỗ Trợ Chủ Sở Hữu Nhà (Homeowner Assistance Fund) được tạo ra dưới Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Hoa Kỳ (American Rescue Plan Act) cũng có thể giúp quý vị. Nếu quý vị đang gặp khó khăn với tư cách là chủ nhà, hãy truy cập Trang trợ giúp cho chủ nhà để tìm hiểu về các lựa chọn nhận trợ giúp của quý vị.


Làm cách nào để chứng minh rằng tôi đủ điều kiện?

Điều kiện nhận trợ giúp được dựa trên tình hình tài chính của hộ gia đình người thuê và nhu cầu nhà ở.

Khi quý vị nộp đơn xin trợ giúp thuê nhà khẩn cấp, quý vị sẽ được yêu cầu chứng minh rằng thu nhập của quý vị đạt đủ điều kiện và quý vị đang gặp bất ổn về nhà ở. Nếu quý vị là chủ nhà, điều kiện nhận trợ giúp được dựa trên nhu cầu của hộ gia đình người thuê nhà và quý vị sẽ được yêu cầu chứng minh rằng hộ gia đình người thuê nhà của quý vị đủ điều kiện để nhận hỗ trợ.

Để giúp các gia đình đủ điều kiện nhận được sự hỗ trợ mà họ cần trong thời kỳ đại dịch, các chương trình cần linh hoạt về các loại tài liệu mà họ yêu cầu. Điều này có nghĩa là quý vị có thể cung cấp ảnh kỹ thuật số, bản sao, email hoặc bản tường trình viết tay từ chủ lao động, chủ nhà, nhân viên an sinh xã hội hoặc một chuyên gia quen thuộc với thu nhập hộ gia đình và điều kiện nhận hỗ trợ của quý vị.

Quý vị phải ký một văn bản viết tay tuyên bố rằng thông tin trong đơn đăng ký của quý vị là chính xác và đầy đủ, đồng thời quý vị sẽ sử dụng tiền trợ giúp thuê nhà khẩn cấp để chi trả các khoản tiền theo quy định.

Các chương trình địa phương có các yêu cầu khác nhau. Họ có thể yêu cầu quý vị viết bản khai bằng tay. Hoặc họ có thể yêu cầu quý vị cung cấp thu nhập của mình kèm với các tài liệu khác (ví dụ: tài liệu trợ cấp thất nghiệp, phiếu lương, chứng từ khai thuế, bản sao kê của chủ lao động, v.v.).

Hãy kiểm tra với chương trình địa phương của quý vị để biết chi tiết.

Nếu quý vị khó cung cấp thu nhập hoặc bằng chứng mất việc làm, hoặc nếu quý vị có một hoàn cảnh đặc biệt, các chương trình địa phương có thể cho phép quý vị viết ra bản khai về thu nhập của mình.

 • Nếu hộ gia đình của quý vị không có thu nhập, hoặc nếu nơi làm việc của quý vị đã đóng cửa, có thể khó chứng minh thu nhập hộ gia đình của quý vị.
 • Nếu quý vị bị khuyết tật, không có khả năng tiếp cận công nghệ hoặc có các nhu cầu đặc biệt khác, chương trình địa phương có thể linh hoạt về bằng chứng mà họ yêu cầu.

Nếu họ dựa vào bản khai của quý vị, chương trình quý vị đăng ký cần phải xem xét lại thu nhập hộ gia đình của quý vị ba tháng một lần để đảm bảo rằng quý vị vẫn đủ điều kiện.

 • Các chương trình địa phương cũng có thể dựa vào nhân viên an sinh xã hội hoặc chuyên gia khác, những người biết về tình hình của quý vị để xác nhận rằng thu nhập của quý vị đủ điều kiện để nhận trợ giúp thuê nhà khẩn cấp.
 • Các chương trình phải đảm bảo rằng họ đang tuân thủ các chính sách và quy trình xét duyệt điều kiện của riêng họ.
 • Họ cũng phải có các quy trình hợp lý để ngăn chặn gian lận.

Để chứng minh sự bất ổn về nơi ở, quý vị có thể cần phải ký vào một bản khai viết tay. Quý vị cũng có thể được yêu cầu cung cấp:

 • Một hóa đơn điện nước quá hạn hoặc biên lai tiền thuê nhà quá hạn hoặc thông báo trục xuất
 • Bằng chứng chỉ ra rằng quý vị sống trong điều kiện sống không an toàn hoặc không lành mạnh, hoặc
 • Bằng chứng khác mà chương trình yêu cầu quý vị cung cấp

Các chương trình có thể tạo ra quy tắc riêng để xác định xem quý vị có đang sống trong điều kiện không an toàn hay không lành mạnh và bằng chứng cần cung cấp. Hãy trò chuyện với chương trình địa phương của quý vị để tìm hiểu thêm.

Khi quý vị nộp đơn yêu cầu trợ giúp thuê nhà khẩn cấp, hãy sẵn sàng xuất trình một thỏa thuận được ký bởi quý vị và chủ nhà cho thấy nơi quý vị sinh sống và số tiền thuê nhà của quý vị.

Nếu quý vị không có hợp đồng thuê nhà hoặc hợp đồng cho thuê đã ký, các chương trình địa phương có thể chấp nhận bằng chứng về địa chỉ của quý vị và một bản khai về tiền thuê nhà của quý vị, chẳng hạn như:

 • Bằng chứng cho thấy quý vị đã thanh toán các tiện ích cho ngôi nhà hoặc căn hộ của mình (như hóa đơn tiền nước)
 • Một bản khai từ chủ nhà của quý vị, hoặc
 • Bằng chứng hợp lý khác theo yêu cầu

Quý vị cũng có thể cung cấp khoản thanh toán tiền thuê nhà của mình với:

 • Sao kê ngân hàng
 • Các tờ check
 • Các giấy tờ khác cho thấy các khoản thanh toán tiền thuê nhà định kỳ, hoặc
 • Bằng chứng hợp lý khác theo yêu cầu

Nếu quý vị cung cấp một bản khai viết tay, các chương trình địa phương có thể yêu cầu quý vị xác nhận rằng quý vị không nhận được - và không mong đợi nhận được - sự trợ giúp từ một nguồn khác để trang trải cùng chi phí thuê. Ví dụ: nếu tiền thuê nhà của quý vị được trợ cấp bởi một cơ quan liên bang như Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị (HUD), quý vị không thể nhận trợ giúp từ chương trình địa phương của mình để trang trải phần tiền thuê nhà được liên bang trợ cấp. Nhưng quý vị có thể nhận được sự giúp đỡ để trang trải một phần tiền thuê nhà mà quý vị phải chịu.

Các chương trình địa phương có các yêu cầu khác nhau, vì vậy hãy kiểm tra với chương trình địa phương của quý vị để biết thêm chi tiết.

Nếu quý vị yêu cầu trợ giúp về các dịch vụ tiện ích, hãy sẵn sàng xuất trình hóa đơn thanh toán, biên lai hoặc bằng chứng thanh toán cho công ty cung cấp tiện ích hoặc nhà cung cấp dịch vụ năng lượng gia đình. Tiền hỗ trợ thuê nhà không được sử dụng để trang trải bất kỳ tiện ích và chi phí năng lượng gia đình nào mà chủ nhà của quý vị thường phải trả.


Chương trình địa phương của tôi sẽ gửi tiền hỗ trợ thuê nhà cho tôi hay gửi cho chủ nhà hoặc nhà cung cấp dịch vụ tiện ích của tôi?

Nó phụ thuộc vào cách chương trình địa phương của quý vị hoạt động.

Trong một số trường hợp, chương trình có thể liên hệ với chủ nhà hoặc nhà cung cấp dịch vụ tiện ích của quý vị và yêu cầu họ chấp nhận dùng tiền trợ giúp thuê nhà khẩn cấp để thanh toán số tiền mà quý vị nợ. Nếu họ không đồng ý hoặc nếu họ không trả lời trong vòng bảy ngày (hoặc trong vòng năm ngày, nếu chương trình liên hệ với chủ nhà của quý vị qua điện thoại, tin nhắn hoặc e-mail), chương trình địa phương có thể chuyển tiền cho quý vị. Sau đó, quý vị phải tự sử dụng số tiền đó để trả cho chủ nhà hoặc dịch vụ tiện ích.

Trong các trường hợp khác, chương trình địa phương của quý vị có thể cấp tiền cho quý vị ngay lập tức mà không cần liên hệ với chủ nhà trước. Dù nhận tiền bằng cách nào thì quý vị cũng phải dùng số tiền đó để chi trả cho khoản nợ của quý vị.

Hãy kiểm tra với chương trình địa phương của quý vị để biết thêm chi tiết.

Bắt đầu từ ngày 7 tháng 5 năm 2021, các chủ nhà chấp nhận khoản thanh toán trực tiếp tiền thuê nhà trong tương lai không được phép đuổi quý vị vì không trả tiền thuê nhà trong thời gian quý vị nhận tiền hỗ trợ thuê nhà. Khi các chương trình thanh toán trực tiếp cho chủ nhà để chi trả tiền thuê nhà còn nợ trong quá khứ, họ được hướng dẫn rõ ràng rằng không được đuổi người thuê ra khỏi nhà trong vòng 30 đến 90 ngày sau khoảng thời gian nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà.


Các hoàn cảnh nơi ở đặc biệt

Tìm hiểu xem chương trình trợ giúp thuê nhà khẩn cấp có áp dụng cho tình huống đặc biệt của quý vị hay không.

Chúng tôi không quan tâm quý vị đã sống trong căn nhà cho thuê hiện tại của mình trong bao lâu. Nếu quý vị đáp ứng đủ yêu cầu, chương trình trợ giúp thuê nhà khẩn cấp có thể giúp quý vị thanh toán chi phí nhà ở mà quý vị không thể tự trả được do hậu quả của đại dịch COVID-19.

Nếu thu nhập của quý vị đã thay đổi, quý vị có thể đạt đủ điều kiện để được thuê nhà với giá thấp hơn. Hoặc quý vị có thể đủ điều kiện để được miễn trừ vì hoàn cảnh khó khăn cho phép quý vị không trả một hoặc nhiều đợt tiền thuê nhà. Hãy yêu cầu được "xác nhận lại thu nhập" thông qua Cơ quan Nhà ở Công cộng (PHA) hoặc chủ nhà của quý vị. Hãy làm bước này càng sớm càng tốt. Sự thay đổi về tiền thuê nhà có thể được áp dụng cho khoản tiền thuê còn nợ.

Nếu quý vị nhận được tiền trợ cấp thuê nhà của liên bang, chẳng hạn như Phiếu Lựa chọn Nhà ở, Hỗ trợ Cho thuê Dựa trên Dự án, hoặc Nhà ở Công cộng, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện để được nhận hỗ trợ về tiền thuê nhà hoặc các tiện ích mà quý vị chịu trách nhiệm chi trả.

Nếu quý vị sống trong một ngôi nhà manufactured hoặc mobile home, quý vị có thể nhận trợ giúp thuê nhà. Quý vị cũng có thể nhận được trợ giúp thuê nhà đối với khu đất mà ngôi nhà của quý vị đang nằm trên, ngay cả khi quý vị sở hữu ngôi nhà manufactured của mình. Giống như những người thuê nhà khác, quý vị cũng có thể có đủ điều kiện để được trợ giúp về các tiện ích hoặc các chi phí khác liên quan đến nhà ở.

Thành viên Bộ lạc sống bên ngoài vùng đất của Bộ lạc có thể nhận được quỹ trợ giúp cho thuê khẩn cấp từ Bộ lạc hoặc Đơn vị Nhà ở được Chỉ định cho Bộ lạc (TDHE) của họ, miễn là quý vị chưa nhận được hỗ trợ từ Bộ lạc hoặc TDHE khác, hoặc từ chính quyền tiểu bang hoặc địa phương.

Các thành viên không thuộc Bộ lạc sống trên vùng đất của Bộ lạc có thể nhận được trợ giúp cho thuê khẩn cấp từ Bộ lạc hoặc Tổ chức Nhà ở được Chỉ định của Bộ lạc (TDHE), miễn là quý vị chưa nhận được sự hỗ trợ từ Bộ lạc hoặc TDHE khác, hoặc từ chính quyền tiểu bang hoặc địa phương.

Quý vị có thể nhận trợ giúp thuê nhà khẩn cấp ngay cả khi quý vị có thỏa thuận “thuê mua” với chủ nhà, miễn là:

 • Quý vị chưa ký hoặc đồng ký một khoản tiền vay thế chấp cho ngôi nhà mà quý vị đang thuê để mua khi hết hạn thuê
 • Quý vị chưa thực hiện quyền chọn mua ngôi nhà

Hỗ trợ thuê nhà cũng có thể được sử dụng để trang trải phí neo đậu.

Các câu hỏi và câu trả lời ở trên dựa trên Các câu hỏi thường gặp đã được sửa đổi của Bộ Ngân khố về trợ giúp thuê nhà khẩn cấp (ERA ).. Các yêu cầu của chương trình có thể khác nhau ở cấp địa phương. Khi có thắc mắc, hãy trò chuyện với chương trình địa phương của quý vị.