Skip to main content

Quý vị đang đối mặt với việc bị đuổi ra khỏi nhà? Tìm hiểu xem quý vị có được bảo vệ không

English | Español | 繁體中文 | 한국어 | Tagalog | اَلْعَرَبِيَّةُ

Các chủ nhà đang tạm thời được hoãn trả nợ khoản vay thế chấp bởi chính phủ liên bang trong thời gian đại dịch, phải có trách nhiệm đối với người thuê nhà và không được đuổi họ ra khỏi nhà. Quý vị có thể tìm hiểu xem điều này có áp dụng cho quý vị hay không và sử dụng thông tin để tránh bị đuổi ra khỏi nhà.

Tìm hiểu xem quý vị có đang cư ngụ trong loại nhà ở đủ điều kiện theo lệnh này không

Sử dụng các công cụ dưới đây để tìm hiểu xem tòa nhà của quý vị có khoản vay thế chấp được liên bang bảo đảm không. Quý vị vẫn phải kiểm tra với chủ nhà để tìm hiểu xem họ có được nhận viện trợ thế chấp không.

Nếu quý vị cần thêm trợ giúp để hiểu rõ các lựa chọn của mình, hãy nói chuyện với một chuyên gia địa phương.

Quý vị được bảo vệ như thế nào

Quý vị có thể được bảo vệ khỏi bị đuổi ra khỏi nhà miễn là chủ nhà của quý vị được nhận viện trợ thế chấp (hoãn trả nợ tạm thời) nếu:

  • Quý vị sống trong một tòa nhà có 5 căn trở lên và
  • Tòa nhà có một khoản vay thế chấp được bảo đảm bởi Fannie Mae hoặc Freddie Mac (FHFA), Cơ quan Quản lý Nhà ở Liên bang (FHA), Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) hoặc Cơ quan Cựu chiến binh (VA)

Trong khi chủ nhà của quý vị đang được nhận viện trợ thế chấp thì họ không thể:

  • Đuổi quý vị ra khỏi nhà vì chưa trả tiền thuê nhà hoặc phí trả trễ, hoặc
  • Tính phí trả trễ hoặc các khoản phạt khác nếu trả tiền thuê nhà trễ

Những luật bảo vệ này có hiệu lực đến chừng nào chủ nhà của quý vị còn nhận được viện trợ khoản vay thế chấp. Sau khi viện trợ kết thúc, họ phải thông báo cho quý vị ít nhất 30 ngày nếu họ yêu cầu quý vị rời khỏi nhà.

Nếu khoản vay thế chấp của chủ nhà của quý vị được đảm bảo bởi Fannie Mae hoặc Freddie Mac (FHFA) hoặc Cơ quan Quản lý Nhà ở Liên bang (FHA), chủ nhà của quý vị:

  • Phải cho quý vị biết về các luật bảo vệ ở trên và
  • Họ không thể yêu cầu quý vị hoàn trả tất cả số tiền thuê nhà mà quý vị nợ trong cùng một lần.

Tận dụng sự trợ giúp miễn phí về nhà ở

Nếu quý vị muốn có một chuyên gia giúp đỡ, hãy liên lạc với chương trình tư vấn nhà ở của Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị (HUD).

Gọi số (800) 569-4287hoặc là tìm một cố vấn viên về nhà ở

Tìm hiểu thêm nguồn lực trợ giúp về việc bị đuổi ra khỏi nhà

Ký tên và gửi đơn khai trình của CDC cho chủ nhà của quý vị

Quý vị có thể có quyền được ở lại trong nhà của mình. Quý vị tự quyết định có nên làm theo các bước theo lệnh của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) hay không.

Tìm hiểu xem tiểu bang hoặc chính quyền địa phương của quý vị có tạm ngừng luật đuổi người thuê ra khỏi nhà không

Một số chính quyền địa phương và tiểu bang đã hạn chế việc bị đuổi ra khỏi nhà để ngăn chặn sự lây lan của dịch coronavirus.