Skip to main content
Trợ giúp sẵn có cho người thuê
Lệnh cấm của CDC đã kết thúc vào ngày 26 tháng 8 năm 2021, nhưng vẫn còn sự trợ giúp. Xin tiền hỗ trợ để trang trải tiền thuê nhà và các tiện ích ngay hôm nay.

Bắt đầu nói chuyện về các thỏa thuận chi trả

Bị đuổi ra khỏi nhà có thể tốn kém và tạo khó khăn cho cả người thuê và chủ nhà. Ngoài việc nộp đơn xin hỗ trợ tiền thuê nhà khẩn cấp, người thuê nhà và chủ nhà sẽ có lợi hơn khi nói chuyện với nhau về các kế hoạch trả nợ.

Quý vị đã đăng ký để được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà chưa?

Ngay bây giờ, các chương trình của tiểu bang và địa phương đang phân phối hàng tỷ đô la từ chính phủ liên bang để giúp trang trải chi phí nhà ở.

Chủ nhà có thể bắt đầu quá trình này trong nhiều lĩnh vực

Hiện có nhiều chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà đang nhận đơn xin cho cả chủ nhà và người thuê nhà. Những nơi người thuê nhà có thể nộp đơn, họ thường cần sự giúp đỡ của chủ nhà để hoàn thành thủ tục đăng ký.

Quý vị sẽ có cơ hội cao để nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà, khi hợp tác với nhau.

Tìm một chương trình tiền hỗ trợ thuê nhà tại tiểu bang, bộ lạc hoặc khu vực địa phương của quý vị.

Tìm hiểu về điều kiện tham gia và loại chi phí được nhận hỗ trợ

Xem lại tất cả các lựa chọn của quý vị.

Những người thuê nhà nên nghĩ đến khả năng chi trả của mình mỗi tháng một cách thực tế. Đừng phóng đại quá mức — mối quan hệ của quý vị được tạo dựng với niềm tin.

Những người chủ nhà nên nghĩ đến các thỏa thuận trả nợ có thể giúp quý vị tránh được quá trình đuổi ra khỏi nhà dài và tốn kém.

Nếu quý vị không thể thỏa thuận, hãy viết tất cả các chi tiết thành văn bản để đảm bảo rằng cả hai bên đều hiểu rõ. Bằng cách này, quý vị có thể tham khảo duy nhất một tài liệu. Đảm bảo rằng quý vị có sự đồng ý về số tiền mà quý vị đang nợ, bao gồm mọi khoản phí trả trễ hoặc các khoản phí khác.

Các lựa chọn

Cách thức thực hiện

Khi đây là một lựa chọn tốt 

Điều chỉnh ngày phải trả

Ngày phải trả tiền thuê nhà được thay đổi để phù hợp với ngày trả lương hoặc chia thành nhiều lần để trả trong một tháng.

Những người thuê nhà đang xoay sở với nhiều hóa đơn có thể gặp khó khăn khi phải trả đầy đủ tiền thuê nhà vào ngày đầu tiên của tháng. Có thể dễ hơn khi chia các khoản trả tiền thuê nhà thành hai khoản tiền nhỏ hơn mỗi tháng.  

Miễn khoản phí trả trễ 

Phí trả trễ và tiền lãi được miễn khi quý vị trả một số tiền

Chủ nhà có thể sẵn sàng bỏ qua các hình phạt thông thường, miễn là người thuê nhà tiếp tục trả số tiền mà cả hai đã đồng ý. 

Đồng ý giảm số tiền thuê nhà

Nhận một khoản tiền thuê nhỏ hơn, miễn là có trả một số tiền mỗi tháng.

Chủ nhà có thể sẵn sàng chấp nhận một số tiền nhỏ hơn trong một vài tháng, miễn là người thuê nhà trả số tiền đã thỏa thuận mỗi tháng. Quý vị cũng có thể kết hợp cách này với một kế hoạch trả nợ. 

Lập kế hoạch trả nợ

Tiền thuê nhà còn nợ được hoàn trả trong một khoảng thời gian, chẳng hạn như sáu tháng đến một năm. Một phần của số tiền còn nợ được cộng vào số tiền thuê nhà hàng tháng.

Những người thuê nhà có thể cảm thấy tự tin hơn để trả các khoản tiền lớn hơn khi họ ổn định trở lại. Một số người thuê nhà cũng có thể nhận một số tiền, chẳng hạn như từ khoản tín dụng thuế trẻ em hoặc tiền thưởng, có thể được dùng để trả một phần nhỏ số tiền còn nợ. 

Bắt đầu nói chuyện với những bí quyết này

Giảm đi sự căng thẳng

Nếu quý vị cảm thấy thật khó nói về vấn đề tiền bạc của mình hoặc nếu quý vị không có mặt để nói chuyện, hãy nói như vậy và nhận lỗi khi quý vị có góp phần trì hoãn cuộc nói chuyện quan trọng này.

Thừa nhận những khó khăn cả hai bên đang phải đối mặt

Nhiều người thuê nhà đang gặp khó khăn về tài chính do đại dịch COVID-19.

Chủ nhà, nếu người thuê nhà của quý vị đang bị thiếu hụt thu nhập, quý vị có thể thừa nhận những gì người thuê nhà đang trải qua và tìm hiểu thêm về những nỗ lực của họ để kiếm sống.

Người thuê nhà nên giải thích những gì quý vị đã làm để thử và trả tiền thuê.

Giải thích lý do tại sao quý vị muốn giải quyết sự việc

Chủ nhà không nên tự suy rằng người thuê của mình hiểu được hoàn cảnh của quý vị. Hãy cho người thuê nhà biết quý vị cảm kích họ về điều gì và lý do tại sao quý vị muốn họ ở lại. Quý vị cũng có thể cho họ biết nếu quý vị phụ thuộc vào tiền cho thuê để trang trải các khoản vay thế chấp, phí bảo hiểm và các chi phí khác.

Người thuê nhà nên bắt đầu giải thích cho chủ nhà hiểu tại sao cuộc nói chuyện này lại quan trọng đối với mình. Điều đó có nghĩa là gì đối với quý vị và gia đình của mình được ở lại nơi đang ở? Nhà quý vị có gần nơi làm việc và trường học không? Quý vị cảm kích chủ nhà của mình về điều gì, về ngôi nhà, hoặc về khu phố của mình? Đừng tự suy rằng chủ nhà của quý vị biết những điều đó.