Skip to main content

Làm theo các bước của lệnh CDC để tránh bị đuổi ra khỏi nhà

English | Español | 繁體中文 | 한국어 | Tagalog | اَلْعَرَبِيَّةُ

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đã ban hành lệnh có thể bảo vệ quý vị khỏi bị đuổi ra khỏi nhà đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021, nhằm giúp mọi người có nhà ở ổn định trong đại dịch COVID-19.

Quý vị có thể phải làm theo các bước ngay bây giờ để tránh bị đuổi ra khỏi nhà.

Làm theo các bước sau để tránh bị đuổi ra khỏi nhà

Tại đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị từng bước một về nội dung đơn khai trình của CDC.

Bước 1. Tận dụng sự trợ giúp miễn phí về nhà ở

Quý vị có thể nhận trợ giúp từ chuyên gia địa phương với các bước sau đây. Liên lạc với chương trình tư vấn nhà ở của Bộ Phát triển Nhà và Đô thị (HUD).

Gọi số (800) 569-4287 hoặc là tìm một cố vấn viên về nhà ở

Tải xuống mẫu đơn của CDC

Sử dụng mẫu đơn này để không bị đuổi ra khỏi nhà

Tải xuống mẫu đơn khai trình của CDC bằng tiếng Tây Ban Nha

Hãy tiếp tục đọc để tìm hiểu xem đơn này có áp dụng cho quý vị không và xem cách sử dụng.

Nếu quý vị đã đưa cho chủ nhà của mình đơn khai trình để ký trước khi CDC có lệnh gia hạn thêm, quý vị không cần phải đưa cho họ đơn mới.

Bước 2. Xem quý vị có đủ điều kiện không

Nếu quý vị đánh vào ít nhất một ô trong danh sách bên dưới (“Thu Nhập” và “Khó Khăn Về Tài Chính”), quý vị đủ điều kiện để nhận sự bảo vệ từ CDC.

Thu Nhập


 • Tôi đã nhận được ngân phiếu tiền viện trợ tác động kinh tế (Economic Impact Payment) vào năm 2020 hoặc 2021
 • Tôi không cần phải báo cáo bất kỳ thu nhập nào cho IRS vào năm 2020
 • Vào năm 2020 hoặc 2021, tôi đã kiếm được (hoặc kỳ vọng sẽ kiếm được) ít hơn $99,000 với tư cách cá nhân hoặc ít hơn $198,000 với tư cách là người khai thuế chung
 • Quý vị có thể đã kiếm được số tiền ít hơn mức này nếu quý vị nhận được bất kì những lợi ích sau:

  • SNAP (Chương trình giúp đỡ trợ cấp dinh dưỡng)
  • Hỗ trợ tạm thời cho các gia đình khó khăn (TANF)
  • SSI (Thu nhập bảo đảm được trợ cấp)
  • Bảo hiểm Người khuyết tật An sinh Xã hội (SSDI)
  Nếu những điều kiện trên không áp dụng vào trường hợp của quý vị, quý vị không đủ điều kiện.

Khó khăn về tài chính

Tôi không thể trả toàn bộ số tiền thuê nhà hoặc trả đủ số tiền nhà vì:My household income has gone down substantially

 • Thu nhập trong hộ gia đình của tôi đã giảm đáng kể
 • Tôi đã bị cho nghỉ việc
 • Giờ làm việc hoặc tiền lương của tôi đã bị cắt
 • Tôi có chi phí y tế tự trả rất cao, khoảng 7,4% tổng thu nhập đã điều chỉnh của tôi trong năm

Nếu những điều kiện trên không áp dụng vào trường hợp của quý vị, quý vị không đủ điều kiện.

Quý vị đã đánh vào ít nhất một mục trong mỗi danh sách liệt kê chưa? Tình huống của quý vị đủ điều kiện.

Bước 3. Đọc và ký vào tờ khai

Đọc các lời khai trình sau đây. Hãy bảo đảm các câu này đúng sự thật. Nếu các câu này là sự thật, quý vị hãy tải xuống và ký vào tờ khai .

 • Mức thu nhập của tôi đủ điều kiện vì những lý do đã giải thích ở trên
 • Tôi đã cố gắng hết sức để trả kịp thời một khoản tiền gần đủ và để được chính phủ hỗ trợ trong việc trả tiền thuê nhà hoặc tiền nhà của tôi
 • Nếu bị đuổi ra khỏi nhà, tôi sẽ không còn lựa chọn nhà ở nào khác, vì vậy tôi sẽ:
  • Có thể trở thành người vô gia cư, hoặc
  • Phải chuyển đến nơi tạm trú dành cho người vô gia cư, hoặc
  • Phải chuyển đến ở với những người khác trong khu ở chung và sát nhau
 • Tôi hiểu điều đó sau khi tôi ký tên:
  • Trừ khi tôi thỏa thuận được với chủ nhà của mình, tôi vẫn phải chịu trách nhiệm về số tiền thuê nhà, tiền thuê đã thiếu và bất kỳ lệ phí, tiền phạt hoặc lãi suất nào theo hợp đồng thuê nhà của tôi
  • Tôi vẫn phải tuân theo các điều kiện trong hợp đồng thuê nhà của mình
  • Trừ khi tôi thỏa thuận được với chủ nhà của mình, nếu tôi không trả số tiền thuê theo yêu cầu, tôi có thể bị đuổi ra khỏi nhà khi lệnh tạm ngừng bị đuổi ra khỏi nhà kết thúc
  • Tôi vẫn có thể bị đuổi ra khỏi nhà vì những lý do khác ngoài việc không trả tiền thuê nhà hoặc không trả tiền nhà
 • Tôi ký vào đơn khai trình này và chịu hình phạt nếu tôi khai man. Tôi cam kết rằng những lời khai trên là sự thật. Tôi hiểu rằng tôi có thể bị phạt tội hình sự vì nói dối.

Bước 4. Đưa tờ khai đã ký cho chủ nhà của quý vị

Hãy kiểm tra lại xem quý vị đã ký tên và ghi ngày vào Tờ khai trước khi gửi đi. Quý vị có thể gửi qua bưu điện, email, fax hoặc trực tiếp.

Quý vị hãy giữ một bản sao của đơn khai trình để làm hồ sơ.

Nếu quý vị đã đưa cho chủ nhà của mình đơn khai trình để ký trước khi CDC có lệnh gia hạn thêm, quý vị không cần phải đưa cho họ đơn mới.

Thêm nguồn lực trợ giúp về việc bị đuổi ra khỏi nhà

Tìm hiểu xem tiểu bang hoặc chính quyền địa phương của quý vị có tạm ngừng luật đuổi ra khỏi nhà không

Một số chính quyền địa phương và tiểu bang đã hạn chế đuổi người thuê ra khỏi nhà để ngăn chặn sự lây lan của dịch coronavirus.

Quý vị đang bị đuổi ra khỏi nhà? Tìm hiểu xem quý vị có đang cư ngụ trong loại nhà ở đủ điều kiện theo lệnh này không

Nếu quý vị đang cư ngụ trong một tòa nhà có từ năm căn hộ trở lên và chủ nhà đang được miễn giảm khoản vay thế chấp theo Đạo luật CARES, thì họ không thể đuổi quý vị vì không trả tiền thuê nhà hoặc phí trễ hạn.