Skip to main content

Xem Đạo luật CARES có bảo vệ quý vị không bị tính các khoản phí thuê hoặc bị đuổi ra khỏi nhà không

English | Español | 繁體中文 | 한국어 | Tagalog | اَلْعَرَبِيَّةُ

Hầu hết các luật bảo vệ theo Đạo luật CARES (Viện trợ Coronavirus, Cứu trợ và An ninh Kinh tế) đã hết hạn vào cuối năm 2020.

Nhưng nếu chủ nhà của quý vị đang hoãn trả nợ tạm thời, hoặc nếu chủ nhà của quý vị muốn tính phí trong khoảng thời gian từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 24 tháng 7 năm 2020, quý vị vẫn có thể được trợ giúp theo Đạo luật CARES.

Quý vị được bảo vệ như thế nào

Các luật bảo vệ theo Đạo luật CARES được áp dụng nếu:

 • Quý vị hoặc chủ nhà của quý vị được trợ cấp thuê nhà từ liên bang, gồm các chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà như vouchers và tiền tài trợ
 • Chủ nhà của quý vị đang được miễn giảm khoản vay thế chấp theo Đạo luật CARES

Nếu Đạo luật CARES được áp dụng, chủ nhà của quý vị không thể:

 • Thu phí trễ hạn từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 24 tháng 7 năm 2020
 • Đuổi quý vị khỏi nhà vì quý vị không trả tiền thuê nhà, phí trả trễ hoặc các khoản phí từ khoảng thời gian đó

Chủ nhà của quý vị vẫn có thể kiện hoặc đuổi quý vị ra khỏi nhà để thu tiền thuê nhà, phí tổn và lệ phí từ trước ngày 27 tháng 3 năm 2020 hoặc sau ngày 24 tháng 7 năm 2020.

Tìm hiểu xem Đạo luật CARES có áp dụng cho hoàn cảnh của quý vị không

Đạo luật CARES áp dụng cho "nhà ở đủ điều kiện", thuộc hai loại:

Điều này bao gồm:

 • Nhà ở công cộng
 • Mục 236 hoặc 538 nhà ở dành cho nhiều hộ gia đình
 • Nhà ở dựa trên dự án Mục 8 (Section 8)
 • Phiếu lựa chọn nhà ở Mục 8 (Section 8)
 • Quỹ tài trợ McKinney-Vento giúp người vô gia cư
 • Cơ hội nhà ở cho người bị AIDS (HOPWA)
 • Tín dụng Thuế Nhà Ở cho Người Có Thu Nhập Thấp (LIHTC) cho chủ nhà
 • Mục 8 (Section) phục hồi khả năng tự sống cho người vô gia cư ở mức trung bình
 • Mục 811 nhà ở cho người khuyết tật
 • Mục 202 nhà ở cho người già
 • Nhà ở Dưới Lãi suất Thị trường (BMIR)
 • Chương trình phát triển nông thôn dành cho nhà ở cho nhiều hộ gia đình, tài trợ hoặc phiếu voucher

Nếu quý vị không chắc chắn:

Điều này bao gồm các khoản vay thế chấp được hỗ trợ bởi:

 • Fannie Mae và Freddie Mac (FHFA)
 • Cơ quan Quản lý Nhà ở Liên bang (FHA), Hội đồng Cựu chiến binh (VA), Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị (HUD) và Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)

Hãy nói chuyện với chủ nhà của quý vị để biết họ có loại thế chấp nào.

Nếu quý vị sống trong một tòa nhà có năm căn hộ trở lên

Quý vị có thể sử dụng các công cụ này để tìm hiểu xem tòa nhà này có khoản vay thế chấp được liên bang bảo đảm hay không:

Nếu quý vị sống trong tòa nhà có bốn căn hộ trở xuống

Chủ nhà của quý vị có thể hỏi Freddie Mac , Fannie Mae , Hội đồng Cựu chiến binh , hoặc là Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ xem nhà của họ có được bảo đảm hay không.

Tận dụng sự trợ giúp miễn phí về nhà

Nếu quý vị muốn một chuyên gia giúp đỡ, hãy liên lạc với chương trình tư vấn nhà ở của Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị (HUD).

Gọi số (800) 569-4287 hoặc tìm một cố vấn viên về nhà ở

Thêm nguồn lực trợ giúp về việc bị đuổi ra khỏi nhà

Ký tên và gửi đơn khai trình của CDC cho chủ nhà của quý vị

Quý vị có thể có quyền được ở lại trong nhà của mình. Do quý vị tự quyết định có nên làm theo các bước theo lệnh của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) không.

Xem các bước cần làm và bắt đầu ngay hôm nay

Tìm hiểu xem tiểu bang hoặc chính quyền địa phương của quý vị có tạm ngừng luật đuổi người thuê ra khỏi nhà không

Một số chính quyền địa phương và tiểu bang đã hạn chế việc đuổi người thuê ra khỏi nhà để ngăn chặn sự lây lan của dịch coronavirus.

Quý vị đang bị đuổi ra khỏi nhà? Tìm hiểu xem quý vị có đang sống trong loại nhà ở đủ điều kiện theo lệnh này không

Nếu quý vị đang cư ngụ trong một tòa nhà có từ năm căn hộ trở lên và chủ nhà đang được miễn giảm khoản vay thế chấp theo Đạo luật CARES, thì họ không thể đuổi quý vị vì không trả tiền thuê nhà hoặc phí trễ hạn.