Skip to main content
Trợ giúp sẵn có cho người thuê
Lệnh cấm của CDC đã kết thúc vào ngày 26 tháng 8 năm 2021, nhưng vẫn còn sự trợ giúp. Xin tiền hỗ trợ để trang trải tiền thuê nhà và các tiện ích ngay hôm nay.

Trợ giúp cho người thuê nhà

English | Español | 繁體中文 | 한국어 | Tagalog | اَلْعَرَبِيَّةُ

Nếu quý vị đang gặp khó khăn trả tiền thuê nhà do đại dịch coronavirus, quý vị sẽ không đơn độc.

Chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương đang hỗ trợ chi phí nhà ở và tránh tình trạng trục xuất. Tìm hiểu những điều này có ảnh hưởng gì đến quý vị và quý vị có thể làm được gì.

Hãy hành động để tránh bị trục xuất ra khỏi nhà

Hiểu các quyền của quý vị nếu quý vị lo lắng về việc bị trục xuất

Chúng tôi có thể giúp quý vị hiểu những bước tiếp theo cần thực hiện, dựa trên tình hình hiện tại của quý vị.

Chọn tình huống của quý vị để xem quý vị có thể làm gì

Một số chính quyền địa phương và tiểu bang đã hạn chế việc bị trục xuất ra khỏi nhà để ngăn chặn sự lây lan của dịch coronavirus.

Truy cập Eviction Lab để tìm hiểu về các biện pháp bảo vệ trục xuất của tiểu bang hoặc địa phương

Nhận trợ giúp trả tiền thuê nhà và các dịch vụ tiện ích

Tìm trợ giúp khẩn cấp về tiền thuê nhà và tiện ích

Nếu quý vị đang gặp khó khăn trong việc trả tiền thuê nhà và các tiện ích, quý vị không đơn độc. Chương trình Hỗ trợ Cho thuê Khẩn cấp (ERA) của liên bang được tạo ra để giúp quý vị trang trải chi phí nhà ở và có nhà ở ổn định giữa đại dịch coronavirus.

  • Tiền hỗ trợ có thể được sử dụng để trang trải tiền thuê nhà còn thiếu và tiền thuê nhà cộng với các dịch vụ tiện ích trong tương lai cũng như các chi phí nhà ở khác giữa đại dịch COVID-19
  • Có thể có tiền hỗ trợ để giúp trả chi phí chuyển chỗ ở
  • Các khoản hỗ trợ thường được gửi trực tiếp đến chủ nhà và các công ty tiện ích

Tìm một chương trình hỗ trợ cho thuê tại địa phương

Tìm hiểu về điều kiện tham gia và loại chi phí được hỗ trợ

Nhận trợ giúp quanh năm với các hóa đơn dịch vụ tiện ích

Liên lạc với văn phòng Chương trình Hỗ trợ Năng lượng Cho Gia đình Thu nhập Thấp (LIHEAP) tại địa phương của quý vị để được giúp trả các hóa đơn điện và gas của quý vị.

Tìm văn phòng LIHEAP gần nhất hoặc gọi cho Đường dây nóng Giới thiệu Hỗ trợ Năng lượng Toàn Quốc tại số (866) 674-6327.

Tận dụng những trợ giúp miễn phí về nhà ở

Có rất nhiều thứ cần thông qua. Cố vấn viên về nhà ở có thể giúp quý vị hiểu các lựa chọn của mình, lập kế hoạch hành động và thậm chí giúp quý vị đăng ký hỗ trợ cho thuê.

Nếu quý vị muốn có một chuyên gia giúp đỡ, hãy liên lạc với chương trình tư vấn nhà ở của Bộ Phát triển Đô thị và Nhà ở (HUD).

Gọi (800) 569-4287 hoặc tìm một cơ quan tư vấn nhà ở được chấp thuận

Xácnhận lại thu nhập có thể giúp những người thuê nhà nhận được sự trợ giúp từ HUD

Nếu quý vị đã nhận trợ giúp cho người thuê nhà từ Bộ Phát triển Đô thị và Nhà ở (HUD), và thu nhập của quý vị đã thay đổi, quý vị có thể đủ điều kiện để nhận giá thuê thấp hơn. Hoặc quý vị có thể đủ điều kiện để được miễn trừ vì hoàn cảnh khó khăn cho phép quý vị không trả một hoặc nhiều đợt tiền thuê nhà.

Yêu cầu "xác nhận lại thu nhập" thông qua Cơ quan Nhà ở Công cộng (PHA) hoặc chủ nhà của quý vị. Hãy làm bước này càng sớm càng tốt. Sự thay đổi về tiền thuê nhà có thể áp dụng vào khoản tiền thuê chưa trả.

Quý vị có thể xác nhận thu nhập của mình qua email, tin nhắn hoặc fax. Hãy cung cấp cho chủ nhà hoặc PHA chữ ký gốc của quý vị sau này. Hãy nói chuyện với họ để biết cách thực hiện.


Bàn với chủ nhà của quý vị về các lựa chọn thay thế để trả lại tiền thuê nhà

Trục xuất có thể tốn kém và gây khó khăn cho cả người thuê và chủ nhà. Đó có thể là điều mà cả hai phía đều muốn tránh. Ngoài việc nộp đơn xin hỗ trợ cho thuê khẩn cấp, bây giờ có thể là lúc để bắt đầu bàn bạc với chủ nhà của quý vị về một số lựa chọn thay thế để trả toàn bộ tiền thuê nhà của quý vị mỗi tháng.

Tìm hiểu về các lựa chọn và cách bắt đầu cuộc trò chuyện

Tìm hiểu xem quý vị có nhiều biện pháp bảo vệ hơn không

Các biện pháp bảo vệ người thuê sống trong nhà ở được liên bang trợ cấp

Nếu quý vị nhận được phiếu hỗ trợ dựa trên người thuê hoặc sống trong một tòa nhà có từ 5 căn hộ trở lên:

  • Quý vị có thể được bảo vệ khỏi việc bị trục xuất ra khỏi nhà vì không trả tiền thuê. Nếu chủ nhà của quý vị đang được hoãn trả nợ thế chấp tạm thời, họ có thể không được phép trục xuất quý vị hoặc tính phí trả chậm do quý vị không trả tiền thuê nhà.
  • Quý vị có thể có quyền nhận được thông báo trước 30 ngày theo Đạo luật CARES để dọn đi trước khi chủ nhà tiến hành trục xuất quý vị.
  • Chủ nhà của quý vị có thể bị cấm thu phí hoặc tiền phạt trễ hạn từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 24 tháng 7 năm 2020.

Các biện pháp bảo vệ này áp dụng cho hàng triệu nhà ở trên khắp Hoa Kỳ.

Tìm hiểu về các biện pháp bảo vệ người thuê sống trong nhà ở được liên bang trợ cấp

Tìm hiểu về quyền của người thuê và thu hồi nợ

Ngoài Đạo luật CARES, quý vị còn có các quyền tại địa phương, tiểu bang và liên bang bảo vệ quý vị trong thời kỳ đại dịch. Một số có thể giúp quý vị ở lại nhà và trì hoãn việc bị trục xuất ra khỏi nhà.

Là một người thuê nhà, quý vị có:

  • quyền của người thuê nhà tại tiểu bang và địa phương
  • quyền của một nạn nhân bạo lực gia đình
  • quyền báo cáo một chủ nhà xấu
  • quyền báo cáo về sự phân biệt đối xử về nhà ở

Xem các quyền này

Quyền của quân nhân tại ngũ

Theo Đạo luật Cứu trợ Dân sự cho Quân nhân (SCRA), hầu hết các quân nhân tại ngũ đều có thêm quyền bổ sung khi là người thuê nhà.

Tìm hiểu về các biện pháp bảo vệ đặc biệt dành cho quân nhân

Hãy nói chuyện với một chuyên gia tại địa phương

Điy nói chuyện với một chuyên gia tại địa phươngheaders ow onsumer-advisory-know-your-rights-under-servicemember-civil-

Hỗ trợ về pháp lý

Nếu chủ nhà hăm dọa đuổi quý vị ra khỏi nhà hoặc quý vị cần giúp đỡ để hiểu thêm về các quyền lợi của mình, hãy nói chuyện với luật sư. Quý vị có thể đủ điều kiện để được giúp đỡ về pháp lý miễn phí dựa trên thu nhập của quý vị.

Liên lạc với hiệp hội luật sư tại địa phương hoặc văn phòng trợ giúp về pháp lý

Tận dụng những trợ giúp miễn phí về nhà ở

Nếu quý vị muốn có một chuyên gia giúp đỡ, hãy liên lạc với chương trình tư vấn nhà ở của Bộ Phát triển Đô thị và Nhà ở (HUD).

Gọi (800) 569-4287 hoặc tìm một cơ quan tư vấn nhà ở được chấp thuận