Skip to main content
Trợ giúp sẵn có cho người thuê
Lệnh cấm của CDC đã kết thúc vào ngày 26 tháng 8 năm 2021, nhưng vẫn còn sự trợ giúp. Xin tiền hỗ trợ để trang trải tiền thuê nhà và các tiện ích ngay hôm nay.

Trợ giúp cho người thuê nhà

Nếu quý vị đang gặp khó khăn trả tiền thuê nhà do đại dịch coronavirus, quý vị sẽ không đơn độc.

Chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương đang hỗ trợ chi phí nhà ở và tránh tình trạng trục xuất. Tìm hiểu những điều này có ảnh hưởng gì đến quý vị và quý vị có thể làm được gì.

Trên trang này quý vị sẽ thấy các tài liệu về:

Tôi nên làm gì nếu đang gặp khó khăn trả tiền thuê nhà

Tìm trợ giúp khẩn cấp về tiền thuê nhà và tiện ích

Nếu quý vị đang gặp khó khăn trong việc trả tiền thuê nhà và các tiện ích, quý vị không đơn độc. Chương trình Hỗ trợ Cho thuê Khẩn cấp (ERA) của liên bang được tạo ra để giúp quý vị trang trải chi phí nhà ở và có nhà ở ổn định giữa đại dịch coronavirus.

Bàn với chủ nhà của quý vị về các lựa chọn thay thế để trả lại tiền thuê nhà

Ngoài việc nộp đơn xin trợ cấp thuê nhà khẩn cấp, quý vị nên trao đổi với chủ nhà ngay bây giờ nếu quý vị đang gặp khó khăn trả đủ tiền thuê nhà mỗi tháng hoặc cần phải trả tiền thuê còn thiếu.

Tìm hiểu về các lựa chọn và cách bắt đầu cuộc trò chuyện

Cách tránh bị lừa đảo

Những kẻ lừa đảo đang lợi dụng đại dịch coronavirus để nhắm vào người đang cần trợ cấp thuê nhà. Tìm tài liệu để giúp quý vị nhận biết, tránh và báo các vụ lừa đảo (bằng tiếng Anh)

Hãy hành động để tránh bị trục xuất ra khỏi nhà

Tìm hiểu xem quý vị có nhiều biện pháp bảo vệ hơn không

Trong đại dịch này, là người thuê nhà quý vị có quyền tại địa phương, tiểu bang và liên bang. Một số luật có thể giúp quý vị ở yên tại nhà và trì hoãn bị đuổi ra khỏi nhà.

Hãy nói chuyện với một chuyên gia tại địa phương

Điy nói chuyện với một chuyên gia tại địa phươngheaders ow onsumer-advisory-know-your-rights-under-servicemember-civil-

Hỗ trợ về pháp lý

Nếu chủ nhà hăm dọa đuổi quý vị ra khỏi nhà hoặc quý vị cần giúp đỡ để hiểu thêm về các quyền lợi của mình, hãy nói chuyện với luật sư. Quý vị có thể đủ điều kiện để được giúp đỡ về pháp lý miễn phí dựa trên thu nhập của quý vị.

Liên lạc với hiệp hội luật sư tại địa phương hoặc văn phòng trợ giúp về pháp lý

Tận dụng những trợ giúp miễn phí về nhà ở

Nếu quý vị muốn có một chuyên gia giúp đỡ, hãy liên lạc với chương trình tư vấn nhà ở của Bộ Phát triển Đô thị và Nhà ở (HUD).

Gọi (800) 569-4287 hoặc tìm một cơ quan tư vấn nhà ở được chấp thuận