Skip to main content

Trợ giúp cho người thuê nhà

English | Español | 繁體中文 | 한국어 | Tagalog | اَلْعَرَبِيَّةُ

Nếu quý vị đang gặp khó khăn trả tiền thuê nhà do đại dịch coronavirus, quý vị sẽ không đơn độc.

Rất may, chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương đang cung cấp các luật bảo vệ cũng như trợ cấp cho người thuê. Tìm hiểu những điều này có ảnh hưởng gì đến quý vị và quý vị có thể làm được gì.

Hãy làm theo các bước để không bị đuổi khỏi nhà

Quý vị cần phải làm theo các bước để không bị đuổi khỏi nhà. Các luật bảo vệ này không tự động áp dụng. Hãy tiếp tục đọc để tìm hiểu thêm!

Ký tên vào đơn khai trình của CDC và gửi cho chủ nhà của quý vị

Quý vị có thể có quyền được ở lại trong nhà của mình. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đã tạm dừng hầu hết các vụ đuổi người thuê ra khỏi nhà để ngăn chặn sự lây lan của coronavirus. Tuy nhiên, quý vị phải làm theo các bước để áp dụng quyền lợi này.

Tìm hiểu xem tiểu bang hoặc chính quyền địa phương của quý vị có tạm ngừng luật đuổi người thuê ra khỏi nhà không

Một số chính quyền địa phương và tiểu bang đã hạn chế việc đuổi người thuê ra khỏi nhà để ngăn chặn sự lây lan của dịch coronavirus.

Xem tổ chức phi lợi nhuận, Eviction Lab để tìm hiểu về các luật bảo vệ không bị đuổi ra khỏi nhà của tiểu bang hoặc địa phương

Tìm các luật khác bảo vệ người thuê nhà không bị đuổi ra khỏi nhà

Trong khu vực hoặc trong hoàn cảnh của quý vị có thể có những cách khác để quý vị có thể ở lại trong căn nhà đang thuê của mình.

Hỏi chủ nhà của quý vị xem họ có nhận trợ giúp về khoản vay thế chấp hay không

Nếu chủ nhà của quý vị đang được hoãn trả nợ thế chấp tạm thời, quý vị có thể được bảo vệ không bị đuổi ra khỏi nhà.

Tìm hiểu xem quý vị được luật này bảo vệ không

Đối với người phục vụ tại ngũ, quý vị có thể có nhiều quyền lợi hơn

Luật hỗ trợ nhân viên phục vụ dân sự (SCRA) cung cấp cho hầu hết các thành viên phục vụ tại ngũ nhất định các luật bảo vệ không bị đuổi ra khỏi nhà và yêu cầu chủ nhà phải có trát tòa trước khi đuổi một thành viên phục vụ tại ngũ ra khỏi nhà.

Liên lạc với luật sư hỗ trợ pháp lý quân sự để tìm hiểu xem các luật của SCRA có áp dụng cho quý vị không

Xem Đạo luật CARES có bảo vệ quý vị không

Hầu hết các luật bảo vệ trong Đạo luật CARES đã hết hạn. Nhưng nếu chủ nhà của quý vị muốn thu phí hoặc đuổi quý vị ra khỏi nhà vì chưa trả tiền thuê hoặc các lệ phí tính từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 24 tháng 7 năm 2020, thì vẫn có một số luật bảo vệ quý vị.

Xem thêm về các luật bảo vệ theo Đạo luật CARES

Tận dụng sự trợ giúp miễn phí về nhà ở

Nếu quý vị muốn một chuyên gia giúp đỡ, hãy liên lạc với chương trình tư vấn nhà ở của Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị (HUD).

Gọi số (800) 569-4287 hoặc tìm một cố vấn viên về nhà ở

Nhận trợ giúp trả tiền thuê nhà và các dịch vụ tiện ích

Tìm trợ giúp khẩn cấp nếu quý vị không thể trả tiền thuê nhà và các tiện ích

Quý vị có thể xin trợ giúp từ các tổ chức nhà nước và địa phương.

  • Tiền có thể được dùng để trả tiền thuê nhà, tiền điện nước và các chi phí nhà ở khác phát sinh do COVID-19
  • Các khoản chi trả thường gửi trực tiếp đến chủ nhà và các công ty tiện ích
  • Tiền có thể dùng để trả phí di chuyển

Quý vị hoặc chủ nhà của quý vị có thể nộp đơn, tùy thuộc vào nơi quý đang sống.

Nhận trợ giúp cả năm với các hóa đơn dịch vụ tiện ích

Liên lạc với văn phòng Chương trình Hỗ trợ Năng lượng Cho Gia đình Thu nhập Thấp (LIHEAP) tại địa phương của quý vị để được giúp trả các hóa đơn điện và gas của quý vị.

Xác nhận lại thu nhập có thể giúp những người thuê nhà nhận trợ giúp từ HUD

Nếu quý vị đã nhận trợ giúp cho người thuê nhà từ Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị (HUD), và thu nhập của quý vị đã thay đổi, quý vị có thể đủ điều kiện để được thuê với mức thấp hơn. Hoặc quý vị có thể đủ điều kiện để được miễn trừ vì hoàn cảnh khó khăn cho phép quý vị không trả một hoặc nhiều đợt tiền thuê nhà.

Yêu cầu "xác nhận lại thu nhập" thông qua Cơ quan Nhà ở Công cộng (PHA) hoặc chủ nhà của quý vị. Hãy làm bước này càng sớm càng tốt. Sự thay đổi về tiền thuê nhà có thể áp dụng vào khoản tiền thuê chưa trả.

Quý vị có thể xác nhận thu nhập của mình qua email, tin nhắn hoặc fax. Hãy cung cấp cho chủ nhà hoặc PHA chữ ký gốc của quý vị sau này. Hãy nói chuyện với họ để biết cách thực hiện.


Lên kế hoạch để trả kịp tiền thuê

Các luật bảo vệ người thuê không bị đuổi ra khỏi nhà sẽ không xóa tiền thuê nhà mà quý vị đang nợ. Tìm trợ giúp để trả tiền thuê còn nợ, sau đó lên kế hoạch trả lại số tiền thuê nhà còn lại để tránh bị đuổi ra khỏi nhà khi các luật bảo vệ kết thúc.

Hãy nói chuyện với một chuyên gia tại địa phương. Luật sư hoặc cố vấn viên về nhà ở có thể giúp quý vị biết các phương án cụ thể hoặc thương lượng với chủ nhà. Nhiều cố vấn viên về nhà ở cung cấp dịch vụ cho người thuê nhà và chủ nhà.

Tìm trợ giúp về tiền thuê nhà và hóa đơn dịch vụ tiện . Vào xem thư mục trợ cấp cho người thuê của Liên minh Nhà ở Thu nhập Thấp Toàn Quốc.

Xem quý vị có đủ khả năng chi trả bao nhiêu mỗi tháng. HIểu rõ ngân sách của quý vị trước khi bắt đầu nói chuyện với chủ nhà của mình. Bằng cách này, quý vị có thể tránh không thất hứa với chủ nhà.

Nói với chủ nhà rằng quý vị muốn thực hiện một thỏa thuận chi trả. Đừng đồng ý với một kế hoạch mà quý vị không có khả năng chi trả.

Các phương án quý vị có thể xin với chủ nhà của mình:

Kế hoạch trả nợ. Quý vị có thể yêu cầu hoãn trả tiền góp và đồng ý trả phần còn nợ khi quý vị có thêm thu nhập. Điều này có nghĩa là quý vị có thể phải trả khoản tiền góp nhiều hơn khi ổn định trở lại.

Giảm tiền thuê nhà. Nếu quý vị có khả năng trả khoản tiền góp hàng tháng ít hơn, quý vị có thể xin chủ nhà giảm tiền thuê nhà cho đến khi quý vị có đủ khả năng trả nhiều hơn. Quý vị cũng có thể kết hợp điều này với một kế hoạch trả nợ.

Miễn trả nợ. Nếu quý vị không thể trả được bất kỳ khoản tiền thuê nhà nào, quý vị có thể xin chủ nhà miễn không lấy tiền thuê nhà của quý vị trong khoảng thời gian ngắn.

Hãy lưu ý: quý vị có quyền lợi với tư cách là người thuê nhà. Quý vị có quyền xin giảm tiền thuê nhà nếu nhà quý vị đang thuê cần sửa chữa hoặc có các vấn đề khác, ngay cả khi quý vị đang gặp khó khăn về tài chính. Khi quý vị và chủ nhà đồng ý về phương án trả tiền thuê nhà còn nợ, hãy đảm bảo quý vị không ký vào hợp đồng loại bỏ những quyền này.


Tìm hiểu về quyền lợi của người thuê và thu nợ

Quyền lợi của người thuê nhà ở tiểu bang và địa phương

Theo pháp luật, chủ nhà của quý vị không thể:

  • Đuổi quý vị ra ngoài bằng cách thay ổ khóa cửa mà không có trát tòa
  • Yêu cầu tiền phí, lãi suất hoặc các khoản phí khác mà quý vị đã không đồng ý trước

Các quyền lợi của quý vị với tư cách là người thuê nhà sẽ phụ thuộc theo bản hợp đồng thuê nhà của quý vị và luật pháp của tiểu bang hoặc địa phương. Hãy vào trang web LegalFAQ.org để tìm hiểu về quyền của người thuê nhà ở tiểu bang của quý vị.

Hãy nói chuyện với luật sư, liên lạc với hiệp hội luật sư hoặc trợ giúp pháp lý tại địa phương của quý vị

Nếu quý vị là quân nhân, hãy liên lạc với Văn phòng hỗ trợ pháp lý địa phương của mình

Hãy nói chuyện với một chuyên gia tại địa phương

Điều này nghe có vẻ hơi rắc rối. Có các chuyên gia tại địa phương có thể giúp đỡ quý vị miễn phí hoặc với mức phí thấp.

Hỗ trợ về pháp lý

Nếu chủ nhà hăm dọa đuổi quý vị ra khỏi nhà hoặc quý vị cần giúp đỡ để hiểu thêm về các quyền lợi của mình, hãy nói chuyện với luật sư. Quý vị có thể đủ điều kiện để được giúp đỡ về pháp lý miễn phí dựa trên thu nhập của bạn.

Liên lạc với hiệp hội luật sư tại địa phương hoặc văn phòng trợ giúp về pháp lý

Nếu quý vị là quân nhân, hãy liên lạc với Văn phòng hỗ trợ về pháp lý tại địa phương của mình

Tận dụng sự trợ giúp miễn phí về nhà ở

Nếu quý vị muốn có một chuyên gia giúp đỡ, hãy liên lạc với chương trình tư vấn nhà ở của Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị (HUD).

Gọi số 800-569-4287 hoặc tìm cố vấn viên về nhà ở