Skip to main content

Bảo vệ người thuê nhà

English | Español | 繁體中文 | 简体中文 | 한국어 | Tagalog | اَلْعَرَبِيَّةُ

Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc trả tiền thuê nhà hay bị trục xuất do hậu quả của đại dịch vi-rút corona, quý vị không đơn độc. Hãy tìm hiểu xem quý vị có thể làm gì cũng như tìm hiểu các điều khoản bảo vệ người thuê nhà mới.

Chính quyền địa phương, tiểu bang và liên bang đang thực hiện các hành động để viện trợ, và những viện trợ này bao gồm giúp đỡ và bảo vệ rất nhiều người thuê nhà. Hãy tiếp tục đọc để tìm hiểu về những biện pháp bảo vệ này.

Nội dung này đã được cập nhật bằng Tiếng Anh. Bản dịch sẽ được cập nhật sớm.

Tìm hiểu về các biện pháp bảo vệ người thuê nhà của liên bang

Đạo luật Viện trợ, Cứu tế và Bảo đảm Kinh tế trước Vi-rút Corona (CARES) có các các điều khoản bảo vệ nhất định chống lại tình trạng trục xuất và áp đặt phí chậm trả do không trả tiền thuê đối với hầu hết người thuê nhà trong các căn hộ được liên bang bảo đảm hay tài trợ.

Từ ngày 27/3-24/7/2020, nếu quý vị thuộc một trong những loại dưới đây, chủ nhà hoặc cơ quan quản lý nhà ở của quý vị không thể:

 • Nộp đơn tố cáo để trục xuất quý vị do không trả tiền thuê nhà hay các khoản phí/phụ phí khác.
 • Thu phí, phí phạt hoặc phụ phí khác liên quan đến việc không trả tiền thuê
 • Gửi thông báo trước 30 ngày để dọn nhà (rời khỏi nhà) cho đến ngày 25/7/2020

Nếu chủ nhà của quý vị nhận được viện trợ theo Đạo luật CARES cho các khoản trả nợ thế chấp cho nhà ở của quý vị, vậy quý vị sẽ được bảo vệ khỏi việc bị trục xuất trong thời gian dài hơn (sau ngày 25/7/2020).

Những điều khoản bảo vệ theo Đạo luật CARES này không áp dụng nếu:

 • Chủ nhà của quý vị nộp đơn tố cáo để trục xuất quý vị trước ngày 27/3/2020. Trong tình huống này, khu vực có thẩm quyền tại địa phương hay tiểu bang của quý vị có thể đưa ra các biện pháp bảo vệ chống trục xuất cho quý vị.
 • Quý vị bị trục xuất vì các lý do khác không phải vì không trả tiền thuê nhà hay các phí/phụ phí khác. Ví dụ: chủ nhà của quý vị vẫn có thể tiến hành trục xuất quý vị vì lý do vi phạm thỏa thuận khác trong hợp đồng thuê nhà.

Tiền thuê vẫn phải trả khi theo hạn

Ngay cả khi lệnh hoãn trả nợ, cấm trục xuất của Đạo luật CARES được áp dụng cho quý vị, tiền thuê vẫn phải trả theo hạn vào đúng ngày như bình thường. Nếu có thể, quý vị hãy tiếp tục trả tiền thuê để tránh bị trục xuất trong tương lai.

Nếu quý vị đang gặp khó khăn về tài chính khiến quý vị khó có thể trả tiền thuê đúng hạn, hãy liên lạc với chủ nhà hoặc cơ quan quản lý nhà ở của quý vị ngay lập tức.

 • Nếu quý vị thuê nhà của công ty hay chủ nhà tư nhân, thỏa thuận chi trả có thể giúp quý vị tránh bị trục xuất sau khi thời gian hoãn trả nợ kết thúc.
 • Nếu quý vị sống trong nhà ở do liên bang tài trợ và thu nhập của quý vị thay đổi, quý vị có thể đủ điều kiện được giảm tiền thuê. Hãy liên lạc với cơ quan quản lý nhà ở để thảo luận về việc tái chứng nhận thu nhập.

Tìm hiểu xem quý vị có được bảo vệ không

Quý vị có thể được bảo vệ khỏi sự trục xuất nếu được hưởng hỗ trợ thuê nhà của liên bang hay sống trong nhà ở do liên bang tài trợ, hay chủ nhà của quý vị có thế chấp được liên bang bảo lãnh.

Các điều khoản bảo vệ của Đạo luật CARES áp dụng cho quý vị nếu:

Bao gồm:

 • Chương trình voucher nhà ở Section 8
 • Chương trình voucher nhà ở nông thôn
 • Tài trợ hỗ trợ vô gia cư McKinney-Vento
 • Cơ hội Nhà ở cho Người mắc bệnh AIDS (HOPWA)
 • Chương trình voucher Phát triển Nông thôn
TÌM HIỂU

Để tìm hiểu xem quý vị được hưởng loại hỗ trợ thuê nhà nào

 • Hãy liên lạc với HUD qua số điện thoại (800) 955-2232, 9 giờ sáng – 5 giờ chiều (EST - múi giờ miền đông) từ thứ Hai đến thứ Sáu.
 • Truy cập công cụ tìm kiếm nhà ở nhiều hộ của Liên hiệp Nhà ở cho Người thu nhập thấp Quốc gia (National Low-Income Housing Coalition’s multifamily housing).

Bao gồm:

 • Nhà ở công cộng
 • Nhà ở theo dự án Section 8
 • Nhà ở Section 202 cho người già
 • Nhà ở Section 811 cho người khuyết tật
 • Nhà thuê nhiều hộ Section 236 hoặc 538
 • Nhà ở Dưới Mức Lãi suất Thị trường (BMIR)
 • Cơ hội Nhà ở cho Người mắc bệnh AIDS (HOPWA)
 • Các trợ cấp, chương trình voucher hay chương trình nhà ở nhiều hộ Phát triển Nông thôn (Trợ cấp Nhà ở Lao động Trang trại Section 516, Chương trình voucher Phát triển Nông thôn Section 542, Hỗ trợ Thuê nhà Nông thôn Section 521, Trợ cấp Bảo toàn Nhà ở Section 533)
 • Chương trình Hoàn TiềnThuế Nhà ở cho người có Thu nhập thấp (LIHTC)
TÌM HIỂU

Để tìm hiểu xem quý vị đang sống trong loại nhà ở nào:

 • Hãy liên lạc với HUD qua số điện thoại (800) 955-2232, 9 giờ sáng – 5 giờ chiều (EST – múi giờ miền đông) từ thứ Hai đến thứ Sáu.
 • Truy cập công cụ tìm kiếm nhà ở nhiều hộ của Liên hiệp Nhà ở cho Người thu nhập thấp Quốc gia.
 • Xem FAQ (Câu hỏi thường gặp) để biết thông tin về người thuê nhà công cộng của Đạo luật CARES.

Bao gồm:

 • Thế chấp FHA, VA, HUD và USDA.
 • Ngoài ra còn bao gồm các khoản vay thế chấp được Fannie Mae và Freddie Mac tài trợ.
TÌM HIỂU

Nếu quý vị sống trong tòa nhà có từ 5 căn hộ trở lên:

Nếu quý vị đang thuê tòa nhà có từ 4 căn hộ trở xuống, chủ nhà của quý vị cũng có thể kiểm tra với Freddie Mac , Fannie Mae , VA , hay USDA để xem tòa nhà của họ có được hỗ trợ không.

CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ KHÁC NẾU CHỦ NHÀ CỦA QUÝ VỊ ĐANG NHẬN VIỆN TRỢ THẾ CHẤP

Đạo luật CARES giúp chủ nhà có quyền nhận viện trợ tạm thời trong việc trả nợ thế chấp (hoãn trả nợ) không nếu họ có khoản vay thế chấp được liên bang bảo lãnh. Quý vị có thể không biết được liệu chủ nhà có đang nhận viện trợ này hay không trừ khi quý vị nói chuyện với họ hoặc tiến hành điều tra thêm. Nếu họ đang nhận viện trợ, và quý vị sống trong một tòa nhà nhiều hộ (từ 5 căn hộ trở lên), vậy quý vị có thể được bảo vệ khỏi sự trục xuất trong thời gian lâu hơn.

Trong giai đoạn viện trợ này, chủ nhà không thể:

 • Trục xuất quý vị hay bắt đầu quy trình trục xuất do không trả tiền thuê nhà hay các khoản phí/phụ phí khác.
 • Thu phí trả chậm hay phí phạt từ quý vị vì trả tiền thuê chậm
 • Gửi cho quý vị thông báo trước 30 ngày để dọn nhà

Những điều khoản bảo vệ này có hiệu lực cho đến khi Tình trạng Khẩn cấp Quốc gia do Vi-rút Corona kết thúc hoặc ngày 31/12/2020, tùy theo ngày nào đến trước.

Quý vị cần kiểm tra điều gì tiếp theo

Nhiều chính quyền tiểu bang và địa phương đã ngừng trục xuất do đại dịch vi-rút corona. Thông tin chi tiết về sự bảo vệ dành cho người thuê nhà và thời gian được bảo vệ sẽ tùy theo nơi quý vị sống.

Một số tiểu bang đã:

 • Cấm tố tụng hay gửi thông báo trục xuất
 • Dừng tất cả các cuộc phúc thẩm trục xuất ở tòa án
 • Dừng việc thi hành lệnh hay phán quyết về trục xuất

Truy cập danh sách cách giới hạn trục xuất và tịch biên tài sản để thế nợ của địa phương và tiểu bang để tìm hiểu xem liệu cộng đồng địa phương hoặc tiểu bang của quý vị có các điều khoản bảo vệ chống trục xuất trong thời gian này hay không.

Nếu quý vị đang gặp khó khăn tài chính

CFPB cam kết cung cấp cho khách hàng thông tin cập nhật và nguồn lực để bảo vệ và quản lý tài chính của họ trong thời điểm khó khăn này. Chúng tôi có nguồn lực để giúp quý vị đánh giá tình hình tài chính hiện tại và đưa ra quyết định về ngân sách của mình.

Để biết thông tin về các nguồn lực, vui lòng truy cập trang về Vi-rút Corona của CFPB.