Skip to main content

Giai đoạn tạm hoãn trả khoản vay thế chấp kết thúc? Đã đến lúc thực hiện bước tiếp theo.

Hàng triệu chủ nhà đã tận dụng trợ giúp tạm hoãn trả khoản vay thế chấp. Nếu giai đoạn tạm hoãn trả khoản vay thế chấp ban đầu của quý vị gần kết thúc, hãy quyết định các bước tiếp theo.

Nếu tiền của quý vị vẫn quá eo hẹp

Nếu quý vị ký kết hợp đồng cho vay thế chấp theo Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ Và An Ninh Kinh Tế Trong Bối Cảnh Đại Dịch Vi-rút Corona (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES) và vẫn gặp khó khăn tài chính vì đại dịch, quý vị có quyền yêu cầu và được gia hạn. Việc gia hạn sẽ không tự động xảy ra—quý vị cần đề nghị dịch vụ vay thế chấp của quý vị. Trao đổi với dịch vụ vay thế chấp của quý vị hoặc cố vấn viên nhà ở được Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (Department of Housing and Urban Development, HUD) phê chuẩn.

Nếu quý vị có khả năng chi trả

Nếu tình hình tài chính của quý vị cho phép quý vị trả khoản vay thế chấp, đã đến lúc thoát khỏi giai đoạn tạm hoãn trả khoản vay thế chấp. Bởi vì quý vị cần theo kịp tình hình và hoàn trả các khoản chưa trả, bước tiếp theo quý vị cần thực hiện là trao đổi với dịch vụ vay thế chấp của quý vị hoặc cố vấn viên về nhà ở. Dịch vụ vay thế chấp của quý vị có thể cho quý vị biết về các lựa chọn mà quý vị có thể chi trả.

Nhận trợ giúp chuyên môn từ một cố vấn viên

Truy cập consumerfinance.gov/mortgagehelp hoặc gọi Cục Bảo Vệ Tài Chính cho Người Tiêu Dùng (Consumer Financial Protection Bureau, CFPB) theo số (855) 411-CFPB (2372) để tìm một cố vấn viên về nhà ở được Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (HUD) phê chuẩn và miễn phí cho quý vị.

Tránh xa những chiêu trò lừa đảo

Những kẻ lừa đảo muốn lợi dụng những chủ nhà gặp rắc rối bằng cách tính nhiều tiền—thậm chí hàng nghìn đô la—cho những lời hứa hẹn giúp đỡ dối trá. Quý vị không nên trả cho bất cứ ai để giúp quý vị tránh khỏi bị tịch thu nhà/đất thế chấp. Sự trợ giúp mà quý vị cần có thể được cung cấp miễn phí cho quý vị từ dịch vụ vay thế chấp hoặc thông qua cơ quan tư vấn nhà ở được Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (HUD) phê chuẩn.

Federal Coronavirus resources

White House Coronavirus Task Force

Information about COVID-19 from the White House Coronavirus Task Force in conjunction with CDC, HHS, and other agency stakeholders.
Visit coronavirus.gov

USAGov

Information on what the U.S. Government is doing in response to COVID-19.
Visit usa.gov (English)
Visit usa.gov (Spanish)