Skip to main content
Help is available for landlords
Landlords can get help too. You can apply for money to cover rent and utilities.

Trợ giúp dành cho chủ nhà

Đại dịch COVID-19 đã gây ra nhiều khó khăn về mặt tiền bạc cho cả người thuê nhà và chủ nhà. Quý vị là một phần quan trọng của thị trường cho thuê. Nếu thu nhập cho thuê bị giảm, quý vị có thể tận dụng nhiều lựa chọn hỗ trợ nhằm trợ giúp quý vị kiểm soát tài sản và tình hình tài chính của mình.

Thu hồi tiền thuê nhà – đăng ký hỗ trợ cho thuê

Hỗ trợ cho thuê có thể giúp quý vị thu hồi tiền thuê mà người thuê còn nợ và giúp tài chính của quý vị ổn định trở lại. Đây là những gì quý vị cần biết để bắt đầu.

 1. Quý vị có thể cần phải nộp đơn cho những người thuê nhà của quý vị.

  Là chủ nhà, quý vị có thể nghĩ rằng hỗ trợ cho thuê là dành cho người thuê nhà. Nhưng hiện tại, 3 trong 4 chương trình được tài trợ bởi Chương trình Hỗ trợ Cho thuê Khẩn cấp (ERA) của Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ chỉ nhận đơn từ các chủ nhà.

  Những nơi người thuê nhà có thể nộp đơn, họ thường cần thông tin từ quý vị để hoàn tất quy trình. Mục đích? Các khoản thanh toán tiền thuê nhà thường được chuyển thẳng đến bên cung cấp nhà ở.

 2. Điều kiện nhận hỗ trợ do nhu cầu của người thuê nhà quyết định.

  Điều kiện nhận hỗ trợ cho thuê của liên bang được quyết định bởi thu nhập hộ gia đình của người thuê nhà của quý vị, những khó khăn tài chính mà họ đang phải đối mặt và tình hình nhà ở của họ.

 3. Hỗ trợ cho thuê có xứng đáng với công sức bỏ ra không? Quý vị hãy tính toán.

  Cân nhắc tất cả các lựa chọn của quý vị. Tiền từ chương trình hỗ trợ cho thuê của liên bang có thể được cấp cho 18 tháng tiền thuê nhà - bao gồm tiền thuê chưa thanh toán phát sinh trong đại dịch COVID-19 và tiền thuê trong tương lai trong một số trường hợp nhất định - khi có đủ ngân sách. Trục xuất người thuê nhà có thể mất nhiều thời gian và tốn kém. Khi mọi chuyện kết thúc, quý vị có thể không bao giờ lấy lại được tiền thuê nhà chưa thanh toán.

Tìm một chương trình hỗ trợ cho thuê tại tiểu bang, bộ lạc hoặc khu vực địa phương của quý vị.

Tìm hiểu về điều kiện tham gia và loại chi phí được hỗ trợ

Chia sẻ với bạn bè và gia đình của quý vị về chương trình hỗ trợ cho thuê

Giống như những người khác, quý vị có thể dựa vào bạn bè và gia đình, đồng nghiệp tại chỗ làm và các chuyên gia đáng tin cậy khác để nắm bắt những diễn biến thay đổi nhanh chóng giữa đại dịch. Nếu quý vị thấy thông tin này hữu ích, vui lòng chia sẻ tài liệu phân phát của chúng tôi với mạng lưới bạn bè cũng như người thuê của quý vị.

Giữ quyền kiểm soát bằng cách xem xét qua tất cả các lựa chọn của quý vị

Quý vị có nhiều lựa chọn và đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ cho thuê khẩn cấp của liên bang là một bước đầu khả quan. Đồng thời, đừng đánh giá thấp sức mạnh của một cuộc trò chuyện cởi mở với người thuê nhà của quý vị về những cách thực tế để đôi bên có thể duy trì mối quan hệ cho thuê của mình.

Xem qua các mẹo của chúng tôi để có một cuộc trò chuyện hiệu quả

Khám phá việc hoãn trả nợ tạm thời để tạm dừng thanh toán khoản vay thế chấp của quý vị

Nhiều chủ nhà đang gặp khó khăn trong việc thanh toán khoản vay thế chấp hàng tháng. Điều này bao gồm các chủ sở hữu bất động sản phụ thuộc vào thu nhập cho thuê để kiếm sống. Nếu việc trả tiền thế chấp của quý vị trở nên khó khăn hơn trong đại dịch coronavirus, quý vị có thể đủ điều kiện để được hoãn trả nợ tạm thời. Đây là thời gian tạm dừng hoặc giảm các khoản thanh toán thế chấp hàng tháng của quý vị. Một số chủ nhà có thể lo lắng về điểm tín dụng của họ. Tuy nhiên, trong trường hợp đại dịch khẩn cấp, việc hoãn trả nợ tạm thời có thể không ảnh hưởng đến điểm tín dụng của quý vị.

Tìm hiểu về hoãn trả nợ tạm thời

Nhận trợ giúp của chuyên gia

Nói chuyện với cố vấn viên về nhà ở

Hãy chủ động. Nói chuyện với một chuyên gia địa phương, người có thể giúp quý vị xác định các chương trình hỗ trợ cho thuê trong khu vực của quý vị, hiểu các lựa chọn của quý vị với tư cách là chủ sở hữu bất động sản và lập kế hoạch hành động. Liên hệ với cơ quan tư vấn nhà ở được HUD chấp thuận trong khu vực của quý vị.