Skip to main content

Yêu cầu hoãn trả nợ tạm thời

Việc hoãn trả nợ tạm thời không được cấp tự động. Để yêu cầu được hoãn trả nợ tạm thời khoản vay thế chấp, quý vị cần liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ của mình. Sử dụng thông tin này để giúp quý vị chuẩn bị cho cuộc trò chuyện đó.

Nếu quý vị đang gặp khó khăn về tài chính và cần hoãn trả nợ tạm thời, quý vị nên nộp yêu cầu ngay lập tức.

Nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ khoản vay thế chấp của quý vị

Nhà cung cấp dịch vụ khoản vay thế chấp là công ty mà hàng tháng, quý vị gửi các khoản vay thế chấp của mình. Gọi cho nhà cung cấp dịch vụ theo số trên bảng sao kê của quý vị hoặc kiểm tra trang web của họ. Hoặc, nếu quý vị đã trễ hạn trả và nhà cung cấp dịch vụ sẽ gọi cho quý vị — hãy nhấc máy.

Yêu cầu hoãn trả nợ tạm thời

Nói với nhà cung cấp dịch vụ rằng quý vị không thể trả khoản góp hàng tháng do COVID-19 và yêu cầu họ giúp đỡ để tránh bị tịch thu nhà (tài sản).

Nếu khoản vay của quý vị được đảm bảo bởi HUD/FHA, VA, USDA, Fannie Mae hoặc Freddie Mac, quý vị chỉ cần giải thích rằng quý vị gặp khó khăn tài chính do COVID, liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến đại dịch. Ngay cả đối với những khoản vay không được đảm bảo bởi Fannie Mae, Freddie Mac hoặc chính phủ liên bang, các nhà cung cấp dịch vụ thế chấp thường được yêu cầu thảo luận về các lựa chọn hỗ trợ trả góp với quý vị.

Đặt những câu hỏi này

Những câu hỏi này sẽ giúp đảm bảo rằng quý vị nhận được tất cả thông tin cần thiết về việc viện trợ khoản vay thế chấp do quý vị yêu cầu. Kiểm tra trang web của nhà cung cấp dịch vụ trước khi quý vị gọi điện để xem họ có thông tin bổ sung không, hoặc nếu quý vị có thể nộp đơn xin hoãn trả nợ tạm thời trực tuyến. Chuẩn bị sẵn số tài khoản của quý vị.

 • Những tùy chọn nào có sẵn để giúp tạm thời giảm hoặc tạm dừng các khoản tiền góp của tôi?
 • Tôi có được xin hoãn trả nợ tạm thời, điều chỉnh khoản vay, hoặc các loại viện trợ khoản vay thế chấp khác không?
 • Khi nào quý vị sẽ miễn các khoản phí trả chậm trên tài khoản vay thế chấp của tôi?
 • Tôi nên làm gì khi thời gian hoãn trả nợ tạm thời của mình kết thúc? Khi nào thì tôi nên liên lạc hoặc chờ nhận được tin tức từ nhà cung cấp dịch vụ của mình trước khi thời gian hoãn trả nợ tạm thời của tôi kết thúc?
 • Các phương án chi trả của tôi là gì sau khi thời gian hoãn trả nợ tạm thời kết thúc?
 • Nếu khoản vay của quý vị không được liên bang đảm bảo hoặc bảo hiểm, hoặc không được đảm bảo bởi Fannie Mae hoặc Freddie Mac, hãy hỏi: Những hạn chế và yêu cầu nào sẽ áp dụng khi thời gian hoãn trả nợ tạm thời kết thúc?
 • Quý vị có tính lãi cho các khoản vay thế chấp chưa trả của tôi trong suốt thời gian hoãn trả nợ tạm thời không?
 • Tôi có quyền gì nếu quý vị không cho tôi hoãn trả nợ tạm thời, và tôi không đồng ý với quyết định của quý vị?

Làm theo các bước này sau khi quý vị bắt đầu hoãn trả nợ tạm thời

Trong khi khoản vay của quý vị đang được hoãn trả nợ tạm thời, điều quan trọng là phải theo dõi khoản vay của quý vị và sẵn sàng hành động khi sắp hết thời gian hoãn trả nợ tạm thời. Lời khuyên này áp dụng cho cả việc hoãn trả nợ tạm thời do COVID và các khoản viện trợ thế chấp khác mà quý vị có thể được nhận.

 • Ngừng hoặc thay đổi khoản trả góp tự động cho khoản vay thế chấp của quý vị. Nếu quý vị đang cho khấu trừ tự động khoản vay thế chấp từ tài khoản ngân hàng của mình, hãy đảm bảo rằng quý vị thực hiện bất kỳ điều chỉnh cần thiết nào để tránh phí hoặc lệ phí.
 • Xác nhận thuế đất của quý vị và bảo hiểm sẽ được trả. Quý vị nên tiếp tục thuế đất và bảo hiểm nhà cho công ty cung cấp dịch vụ nếu khoản vay thế chấp của quý vị có một tài khoản ủy thác giữ, nhưng quý vị có thể xác nhận lại điều đó với công ty cung cấp dịch vụ của mình. Nếu khoản vay thế chấp của quý vị không có tài khoản ủy thác giữ, quý vị sẽ phải chịu trách nhiệm đóng thuế đất và tiền bảo hiểm. Quý vị có trách nhiệm trả bất kỳ khoản phí HOA và chi phí căn hộ nào trong suốt thời gian hoãn trả nợ tạm thời. Khi quý vị chấm dứt hoãn trả nợ tạm thời, tài khoản ủy thác giữ của quý vị có thể bị thiếu hụt, vì vậy hãy thảo luận các lựa chọn tiềm năng với nhà cung cấp dịch vụ của quý vị.
 • Chú ý đến bảng sao kê thế chấp hàng tháng của quý vị. Tiếp tục theo dõi bảng sao kê thế chấp hàng tháng của quý vị để đảm bảo rằng quý vị không thấy bất kỳ sai sót nào.
 • Theo dõi tín dụng của quý vị. Nên thường xuyên kiểm tra báo cáo tín dụng của quý vị để đảm bảo không có lỗi hoặc sai sót nào. Quý vị có thể kiểm tra chúng hàng tuần miễn phí cho đến ngày 20 tháng 4 năm 2022 tại AnnualCreditReport.com . Các nhà cung cấp dịch vụ có thể báo cáo rằng tài khoản của quý vị đang được hoãn trả nợ tạm thời. Tuy nhiên, nếu tài khoản quý vị đang được trả đúng hạn và quý vị đã nhận được khoản viện trợ theo quy định của Đạo luật CARES, thì nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên cho vay của vị quý phải báo cáo tài khoản của quý vị đang được trả đúng hạn. Nếu quý vị ngừng trả khoản vay thế chấp mà không hoãn trả nợ tạm thời, nhà cung cấp dịch vụ sẽ báo cáo thông tin này cho các công ty báo cáo tín dụng và nó có thể có tác động tiêu cực lâu dài đến lịch sử tín dụng của quý vị. Tuy nhiên, nếu tìm thấy sai sót, quý vị có thể tiến hành tranh chấp.

Nhận thêm thông tin về cách bảo vệ tín dụng của quý vị trong đại dịch coronavirus.

Tiếp theo nên làm gì

Trước khi thời gian hoãn trả nợ tạm thời kết thúc, quý vị sẽ phải sắp xếp để trả bất kỳ khoản chi trả nào còn nợ. Nhưng nếu quý vị đang được hoãn trả nợ tạm thời và cần thêm thời gian, quý vị có thể yêu cầu xin gia hạn.

Nhận trợ giúp của chuyên gia

Nói chuyện với nhân viên tư vấn nhà ở

Để được trợ giúp nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ thế chấp của quý vị hoặc hiểu các lựa chọn của mình, hãy liên lạc với cơ quan tư vấn nhà ở được HUD chấp thuận trong khu vực của quý vị. Nhân viên tư vấn về nhà ở có thể phát triển một kế hoạch hành động phù hợp và giúp quý vị làm việc với công ty cho vay thế chấp, hoàn toàn miễn phí.

Nói chuyện với luật sư

Nếu quý vị cần luật sư, có thể có các nguồn hỗ trợ và quý vị có thể đủ điều kiện nhận các dịch vụ pháp lý miễn phí thông qua trợ giúp pháp lý. Nếu là quân nhân, quý vị nên xin tư vấn với Văn phòng hỗ trợ pháp lý địa phương.

Nộp đơn khiếu nại

Nếu quý vị có khiếu nại về khoản vay thế chấp hoặc kế hoạch hoãn trả nợ tạm thời, hãy cho chúng tôi biết về vấn đề của quý vị — chúng tôi sẽ chuyển nó đến công ty và làm việc để giúp quý vị nhận được phản hồi, thường là trong vòng 15 ngày.