Skip to main content

Luật bảo vệ cho những người vay thế chấp ngược

Nếu đại dịch COVID-19 gây khó khăn cho quý vị đáp ứng các trách nhiệm của khoản vay thế chấp ngược, thì quý vị không đơn độc. Rất may có các phương án và nguồn lực có sẵn cho quý vị.

Các trách nhiệm (bằng tiếng Anh) cho Home Equity Conversion Mortgages (HECMs) Khoản Vay Thế Chấp Đổi Từ Vốn Sở Hữu Nhà (bằng tiếng Anh), loại hình vay thế chấp ngược phổ biến nhất, gồm tình huống quý vị cư ngụ trong nhà là nơi cư trú chính, đóng thuế đất hoặc bảo hiểm nhà đúng hạn và giữ cho ngôi nhà của mình trong tình trạng tốt.

Thông thường, nếu quý vị không thể đáp ứng các nghĩa vụ vay mượn này, công ty cho vay hoặc công ty cung cấp dịch vụ vay của quý vị sẽ thông báo “đến hạn và phải trả”, nghĩa là khoản vay có thể bị vỡ nợ và bị tịch thu nhà. Công ty cho vay hoặc công ty cung cấp dịch vụ vay cũng có thể gọi là khoản vay thế chấp ngược đến hạn và phải trả ​​(bằng tiếng Anh).

Nếu quý vị là người vay thế chấp ngược bị ảnh hưởng COVID19 trực tiếp hoặc gián tiếp, Đạo luật CARES và hướng dẫn của Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ (HUD) có thể bảo vệ quý vị khỏi tình trạng vỡ nợ và tịch thu nhà nếu quý vị có khoản vay thế chấp ngược HECM.

Đây là những điều quý vị cần biết:

Là một người đi vay, quý vị có thể yêu cầu công ty cho vay gia hạn thêm

Xin công ty cung cấp dịch vụ vay của quý vị hoãn gọi khoản vay đến hạn và phải trả. Theo yêu cầu lúc đầu của quý vị, công ty cho vay hoặc công ty cung cấp dịch vụ vay phải hoãn việc gọi khoản vay đến hạn và phải trả trong thời gian tối đa sáu tháng. Quý vị không cần phải cung cấp bất kỳ tài liệu nào cho công ty cho vay hoặc công ty cung cấp dịch vụ vay để được gia hạn. Trong thời gian gia hạn, công ty cho vay hoặc công ty cung cấp dịch vụ cho vay của quý vị không được tính bất kỳ khoản phí và tiền phạt trả trễ nào.

Nếu quý vị cần thêm thời gian, quý vị có thể xin gia hạn thêm tối đa là 12,15, hoặc 18 tháng, tùy thuộc vào lúc quý vị xin gia hạn lúc đầu. Xem chi tiết trên HUD’s table on extension timelines (Bảng liệt kê khung thời gian gia hạn của HUD) (bằng tiếng Anh).

Quý vị sẽ không được xin gia hạn thêm quá ngày 30 tháng 9 năm 2022 hoặc sáu tháng sau ngày kết thúc lệnh Khẩn Cấp Quốc Gia Do Đại Dịch COVID-19 hoặc là thời hạn nào trễ hơn.

Quý vị có thể yêu cầu gia hạn, nếu quý vị là người vợ/chồng chưa vay mượn hoặc người thừa kế đủ điều kiện

Những người ​vợ/chồng chưa vay mượn (bằng tiếng Anh) hoặc người thừa kế đủ điều kiện có thể yêu cầu công ty cho vay hoặc công ty cung cấp dịch vụ vay gia hạn khung thời gian trả tiền khi người vay thế chấp ngược qua đời. Những khung thời gian mà công ty cho vay hoặc công ty cung cấp dịch vụ vay có thể gia hạn, ví dụ như khi người thừa kế trả hết khoản vay hoặc bán căn nhà (bằng tiếng Anh).