Skip to main content

Nhận trợ giúp về Quỹ hỗ trợ chủ nhà

Quỹ hỗ trợ chủ nhà (HAF) là một chương trình hỗ trợ của liên bang giúp các chủ nhà bị ảnh hưởng về tài chính do COVID-19 mà gặp khó khăn trả các khoản vay thế chấp hoặc các chi phí về nhà ở khác.

Thông tin quan trọng về chương trình

Tại đây, quý vị sẽ tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi chính về chương trình HAF. Đối với bất kỳ câu hỏi nào khác, hãy xem chi tiết bổ sung bên dưới hoặc liên lạc với cơ quan tư vấn nhà ở được HUD chấp thuận (bằng tiếng Anh). Họ có thể giúp hướng dẫn quý vị trong quá trình nộp đơn.

Quỹ Hỗ trợ chủ nhà được thành lập bởi Đạo luật Cứu trợ Hoa Kỳ để giúp những chủ nhà bị ảnh hưởng về tài chính do COVID-19 mà gặp khó khăn với các chi phí liên quan đến nhà ở. Mục tiêu của chương trình là tránh bị:

 • Các vấn đề về vay thế chấp như vi bị trễ hạn, vỡ nợ hoặc bị tịch thu nhà
 • Mất các dịch vụ điện hoặc các dịch vụ tiện ích nhà khác
 • Chủ nhà bị di dời và mất khả năng sống trong ngôi nhà của họ

Chương trình HAF có sẵn sẽ tùy thuộc vào khu vực của quý vị. Mỗi bang hoặc vùng lãnh thổ tự lập chương trình riêng. Các chương trình cũng được các Bộ lạc (hoặc Đơn vị Nhà ở được Chỉ định theo Bộ lạc của họ), Bộ Địa chính Nhà ở Hawaii, và Đặc khu Columbia lập.

Nhiều chương trình bắt đầu nhận đơn vào đầu năm 2022. Tổng cộng có khoảng $10 tỷ đô la sẽ được trả cho các chương trình trên khắp đất nước.

Để đủ điều kiện, quý vị phải:

 • Đang gặp khó khăn tài chính liên quan đến đại dịch COVID-19.
 • Nộp đơn xin hỗ trợ cho nơi cư trú chính của quý vị.
 • Có mức thu nhập của hộ gia đình bằng hoặc thấp hơn các yêu cầu của chương trình trong khu vực của quý vị. Hầu hết các chương trình giới hạn tính đủ điều kiện cho các hộ gia đình có thu nhập trung bình dưới 150% trong khu vực hoặc $79,900, tùy theo mức cao hơn. Một số chương trình đã thiết lập các giới hạn thấp hơn, vì vậy xem các yêu cầu thu nhập của chương trình trước khi nộp đơn (bằng tiếng Anh).
 • Quý vị cũng có thể phải đáp ứng các yêu cầu bổ sung dành riêng cho chương trình mà quý vị đang xin.

Tùy thuộc vào chương trình, chủ nhà có thể sử dụng quỹ cho các chi phí như:

 • Khoản chi trả vay thế chấp, bao gồm cả các khoản chi trả bị trễ hạn
 • Thuế đất
 • Bảo hiểm nhà
 • Phí hiệp hội chủ nhà
 • Các tiện ích, chẳng hạn như điện, ga, năng lượng trong gia đình (bao gồm củi và dầu sưởi ấm gia đình), nước và nước thải
 • Dịch vụ Internet
 • Sửa chữa nhà cụ thể

Không phải tất cả các chương trình sẽ bao gồm tất cả các chi phí được liệt kê ở đây. Xem chương trình địa phương của quý vị để biết chi tiết (bằng tiếng Anh).

Quy trình nộp đơn có thể khác tùy theo địa điểm. Quý vị sẽ cần xác minh rằng quý vị đáp ứng các yêu cầu về thu nhập và có thể cần phải cung cấp thêm tài liệu cần thiết. Quý vị phải xác nhận rằng quý vị đang gặp khó khăn về tài chính sau ngày 21 tháng 1 năm 2020 và mô tả chi tiết về khó khăn đó, chẳng hạn như mất việc làm, giảm thu nhập hoặc tăng chi phí do chăm sóc y tế hoặc cần phải chăm sóc cho một thành viên trong gia đình.

Để tìm hiểu về chương trình, vào trang web này (bằng tiếng Anh) và chọn tiểu bang, quận hoặc lãnh thổ thích hợp trên bản đồ. Quý vị sẽ có thể vào một trang web của chương trình cụ thể trong khu vực của mình, nơi quý vị có thể nộp đơn ngay lập tức hoặc đăng ký để nhận thông báo về thời điểm chương trình bắt đầu.

Nếu quý vị sống trong Bộ lạc hoặc sống trên các vùng đất của bộ lạc, quý vị có thể liên lạc với chính phủ có liên kết với bộ lạc để xem những tài liệu về HAF nào đang hiện có. Nếu quý vị là người bản địa Hawaii, quý vị có thể tìm thêm thông tin về chương trình trợ giúp vay thế chấp trên trang web của Sở Địa Ốc Hawaii (Department of Hawaiian Home Lands) (bằng tiếng Anh).

Thông tin bổ sung

Trong hầu hết các trường hợp, các chương trình cung cấp tiền là một khoản trợ cấp không cần phải trả lại. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các chương trình cá nhân có thể yêu cầu hoàn trả số tiền đó. Ví dụ, quý vị có thể yêu cầu hoàn trả nếu quý vị bán nhà trước ngày đã định. Xem các yêu cầu cụ thể về chương trình dành cho quý vị (bằng tiếng Anh) tùy theo khu vực của quý vị.

Nếu quý vị vẫn không chắc về việc có cần phải hoàn trả bất kỳ khoản hỗ trợ đã nhận hay không, hãy liên lạc với cơ quan tư vấn nhà ở được HUD chấp thuận (bằng tiếng Anh).

Không đảm bảo quý vị sẽ nhận được hỗ trợ về tài chính khi nộp đơn xin. Tùy thuộc vào khu vực của quý vị, có một số chương trình sẽ không có đủ tiền để giúp mỗi người nộp đơn. Một số địa điểm dự tính sẽ nhận được nhiều đơn xin hơn mức có thể được chương trình tài trợ.

Trong hầu hết các trường hợp, nếu quý vị được chấp thuận, tiền sẽ được gửi trực tiếp đến dịch vụ vay thế chấp, công ty tiện ích hoặc nhà thầu sửa chữa của quý vị, nếu họ tham gia vào chương trình HAF. Dịch vụ vay thế chấp là công ty gửi bản sao kê vay thế chấp của quý vị và là nơi quý vị trả các khoản vay thế chấp của mình. Nếu tiền này được sử dụng để giúp trả khoản vay thế chấp, quý vị nên gọi cho dịch vụ vay thế chấp của mình để thảo luận về quy trình, xác minh rằng họ có tham gia vào chương trình HAF và cho họ biết rằng họ có thể sẽ nhận được tiền từ chương trình HAF. Chương trình hỗ trợ HAF có thể và nên được sử dụng cùng với bất kỳ tùy chọn điều chỉnh chi trả khác do dịch vụ vay thế chấp của quý vị cung cấp.

Cố vấn viên về nhà ở được chứng nhận của HUD có thể hỗ trợ quý vị trong quá trình nộp đơn. Tìm một cố vấn viên ở gần nhà quý vị (bằng tiếng Anh).

Nhiều chương trình yêu cầu về nhiều loại nhà, bao gồm:

 • Nhà đơn
 • Nhà duplex
 • Nhà condo
 • Nhà có từ một đến bốn căn hộ
 • Nhà mobilehome

Xem chương trình tại địa phương của quý vị để biết thêm chi tiết (bằng tiếng Anh)

Có, nếu quý vị đã được chấp thuận nhận tiền của chương trình HAF nhưng gặp khó khăn với dịch vụ vay thế chấp của quý vị không nhận tiền này, quý vị có thể gửi đơn khiếu nại trực tuyến (bằng tiếng Anh). Chúng tôi sẽ chuyển đơn khiếu nại của quý vị đến dịch vụ đó và sẽ giúp quý vị nhận câu trả lời— thường là trong vòng 15 ngày.

Nếu quý vị chưa được chấp thuận, quý vị có thể liên lạc với một đại diện từ chương trình HAF tại địa phương, người đó có thể giải thích lý do tại sao quý vị không đủ điều kiện. Tìm chương trình dành cho quý vị bằng cách truy cập trang web này (bằng tiếng Anh). và chọn tiểu bang, quận hoặc lãnh thổ thích hợp trên bản đồ.

Những kẻ lừa đảo thường nhắm vào những chủ nhà dễ mắc bẫy, những người đang cần hỗ trợ hoặc muốn vẫn được ở trong nhà của họ. Một cách phổ biến mà những kẻ lừa đảo sử dụng là yêu cầu quý vị trả trước một khoản phí trước khi cung cấp bất kỳ dịch vụ nào. Họ cũng có thể tính phí khi quý vị nộp đơn xin một chương trình miễn phí. Nói chung là không cần thiết và thường là bất hợp pháp khi một công ty tính phí trả trước với lời hứa giúp quý vị được giảm tiền trả vay thế chấp. Tránh bất kỳ dịch vụ nào muốn làm vậy. Không có phí nào để xin chương trình HAF.

Ngoài ra, những kẻ lừa đảo có thể yêu cầu quý vị ký tên vào chủ quyền của quý vị, yêu cầu ký vào các giấy tờ mà quý vị không hiểu, kêu quý vị nên bắt đầu trả cho người khác không phải là dịch vụ vay thế chấp hoặc công ty cho vay, hoặc yêu cầu quý vị ngừng trả các khoản vay thế chấp hoàn toàn. Hãy cẩn thận tránh những kẻ lừa đảo (bằng tiếng Anh) đang làm những điều này.

Quý vị phải luôn kiểm tra xem mình đang lấy thông tin và nộp đơn xin từ các trang web chính thức của chính phủ (ví dụ: với địa chỉ trang web kết thúc bằng “.gov”) và các nguồn. Những kẻ lừa đảo đôi khi sẽ sử dụng các trang web giống với các trang web chính thức của chính phủ để lừa người tiêu dùng. Nếu quý vị không chắc có phải là lừa đảo hay không, hãy liên lạc với cơ quan tư vấn nhà ở được HUD chấp thuận (bằng tiếng Anh).

Nếu quý vị không đủ điều kiện cho chương trình HAF và vẫn lo lắng về việc mất nhà, có thể sẽ có các lựa chọn khác dành cho quý vị. Tìm hiểu về một số cách khả thi để trả cho các khoản vay thế chấp còn nợ hoặc liên lạc với cơ quan tư vấn nhà ở được HUD chấp thuận. Họ có thể giúp quý vị tìm ra các cách khác và hướng dẫn quý vị thủ tục giấy tờ và quy trình làm việc với dịch vụ vay thế chấp của quý vị. Tìm một cố vấn viên về nhà ở gần quý vị (bằng tiếng Anh).

Hãy nhớ trợ giúp là hoàn toàn miễn phí. Quý vị không phải trả tiền cho bất kỳ ai giúp mình tránh bị tịch thu tài sản vay thế chấp.