Skip to main content

Tránh bị tịch thu nhà

Nếu quý vị lo lắng về việc mất nhà, quý vị không cần phải ứng phó một mình. Liên lạc với cơ quan tư vấn nhà ở được HUD chấp thuận để nhận hỗ trợ miễn phí của chuyên gia về cách tránh bị tịch thu nhà.

Tịch thu nhà là khi công ty cho vay lấy lại nhà sau khi chủ nhà không trả các khoản vay thế chấp.

Các quy trình tịch thu nhà khác nhau theo từng tiểu bang. Ở một số tiểu bang, công ty cho vay phải ra tòa để tịch thu tài sản của quý vị (tịch thu tài sản theo tư pháp), nhưng các tiểu bang khác không yêu cầu thủ tục tòa án (tịch thu tài sản ngoài tư pháp). Nói chung, người vay phải được thông báo nếu công ty cho vay hoặc công ty cung cấp dịch vụ bắt đầu thủ tục tịch thu nhà (tài sản). Theo luật liên bang, một công ty dịch vụ thường không thể bắt đầu quá trình tịch thu tài sản cho đến khi khoản vay của quý vị bị trễ hạn hơn 120 ngày. Có thể có những trường hợp ngoại lệ tùy thuộc vào chương trình hoãn trả nợ tạm thời hoặc các chương trình miễn giảm khoản vay thế chấp khác (thường được gọi là “các chương trình giảm tổn thất”).

4 bước để tránh bị tịch thu nhà

Các luật bảo vệ tránh bị tịch thu nhà

Có hiệu lực từ ngày 31 tháng 8 năm 2021, những công ty cung cấp dịch vụ nói chung không thể bắt đầu quá trình tịch thu nhà trước ngày 1 tháng 1 năm 2022, trước khi liên lạc hoặc thẩm định đơn xin các lựa chọn giúp quý vị tránh bị tịch thu tài sản.

Nếu công ty cung cấp dịch vụ của quý vị liên lạc với quý vị gần cuối thời hạn tạm hoãn trả nợ, họ thường phải cho quý vị biết:

  • Ngày chương trình tạm hoãn trả nợ của quý vị sẽ kết thúc
  • Các lựa chọn để quý vị hoàn trả các khoản tiền còn nợ và tránh bị tịch thu tài sản
  • Thông tin về cách liên lạc dịch vụ tư vấn nhà ở miễn phí để được hỗ trợ thêm

Các trường hợp ngoại lệ được áp dụng, vì vậy hãy giữ liên lạc với công ty cho vay thế chấp của quý vị. Nếu tránh các cuộc gọi của họ có thể làm cho thủ tục tịch thu nhà nhanh hơn. Ví dụ: công ty cung cấp dịch vụ có thể bắt đầu quá trình tịch thu nhà nếu họ không thể liên lạc với quý vị sau khi đã cố liên lạc trong ba tháng liên tục.

Các lệnh cấm tịch thu tài sản đang tạm ngừng hoặc ngăn chặn tịch thu nhà.

Nếu khoản vay của quý vị được Fannie Mae, Freddie Mac, HUD/FHA, USDA hoặc VA tài trợ, thì công ty cho vay hoặc công ty cung cấp dịch vụ cho vay của quý vị không thể đòi nợ cho đến sau ngày 30 tháng 7 năm 2021.

Cụ thể hơn, những hướng dẫn từ Fannie Mae và Freddie Mac, HUD/FHA, VA và USDA cấm các công ty cho vay và công ty cung cấp dịch vụ bắt đầu tịch thu tài sản theo tư pháp hoặc ngoài tư pháp của quý vị hoặc hoàn thành phán quyết hoặc bán tài sản bị tịch thu. Luật bảo vệ này đã bắt đầu vào ngày 18 tháng 3 năm 2020.

Nếu quý vị là một chủ nhà bị đuổi ra khỏi nhà vì bị tịch thu nhà, quý vị thường không thể bị đuổi cho đến sau ngày 30 tháng 9 năm 2021.

Fannie Mae, Freddie Mac , HUD / FHA , USDA , và VA , đã gia hạn một số thời hạn đuổi ra khỏi nhà liên quan đến tịch thu nhà đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021. Vì vậy, nếu quý vị bị mất nhà trong quá trình tịch thu nhà, thông thường quý vị sẽ không buộc phải rời khỏi nhà cho đến sau ngày 30 tháng 9 năm 2021.

Các lệnh cấm tịch thu tài sản của liên bang đã tạm ngưng việc tịch thu tài sản đã hết hạn vào ngày 31 tháng 7 năm 2021. Tuy nhiên, các tiểu bang và chính quyền địa phương đã tạm thời ngừng các vụ tịch thu nhà. Xem trang web của chính phủ tiểu bang mà quý vị đang sống để biết thêm chi tiết .

Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm

Công ty cung cấp dịch vụ có thể hợp tác với quý vị để tránh bị tịch thu nhà. Nếu quý vị không ở trong tình tạm hoãn trả nợ và đang bị nợ tiền thế chấp, thì tạm hoãn trả nợ vẫn có thể là một lựa chọn cho quý vị. Vì vậy, điều quan trọng là liên lạc ngay với công ty cung cấp dịch vụ của chúng tôi cũng như cơ quan tư vấn về nhà ở.

Bản Hướng Dẫn Giúp Chủ Nhà Thành Công giải thích luật liên bang và quý vị phải làm gì nếu không thể trả tiền vay thế chấp.

Nhận trợ giúp của chuyên gia

Nói chuyện với nhân viên tư vấn về nhà ở

Để được trợ giúp nói chuyện với công ty cung cấp dịch vụ thế chấp của quý vị hoặc hiểu các lựa chọn của mình, hãy liên lạc với cơ quan tư vấn nhà ở được HUD chấp thuận trong khu vực của quý vị. Nhân viên tư vấn về nhà ở có thể lập một kế hoạch phù hợp và giúp quý vị làm việc với công ty cho vay thế chấp hoàn toàn miễn phí.

Nói chuyện với luật sư

Nếu quý vị cần luật sư, có các nguồn lực hỗ trợ và quý vị có thể đủ điều kiện nhận các dịch vụ pháp lý miễn phí thông qua trợ giúp pháp lý. Nếu là quân nhân, quý vị nên xin tư vấn vớl Văn phòng hỗ trợ pháp lý địa phương.

Gửi khiếu nại

Nếu quý vị có khiếu nại về khoản vay thế chấp hoặc kế hoạch hoãn trả nợ tạm thời, hãy cho chúng tôi biết về vấn đề của quý vị — chúng tôi sẽ chuyển nó đến công ty và làm việc để giúp quý vị nhận được câu trả lời, thường trong vòng 15 ngày.