Skip to main content

Thông tin về Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ Và An Ninh Kinh Tế Trong Bối Cảnh Đại Dịch Vi-rút Corona (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES) cho các nhà ở dành cho nhiều gia đình

Thông tin về lệnh cấm trục xuất của Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ Và An Ninh Kinh Tế Trong Bối Cảnh Đại Dịch Vi-rút Corona (CARES) đối với người thuê nhà, chủ nhà và đại diện của các nhà ở dành cho nhiều gia đình được Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở Liên Bang (Federal Housing Administration, FHA) bảo đảm và các nhà ở dành cho nhiều gia đình được Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (Department of Housing and Urban Development, HUD) hỗ trợ.

English | Español | 繁體中文 | 한국어 | Tagalog | اَلْعَرَبِيَّةُ

Lưu ý: Để biết các điều khoản liên quan đến nhà ở dành cho Nhiều Gia Đình là Nhà Ở Nông Thôn trực tiếp hoặc được Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (U.S. Department of Agriculture, USDA) bảo đảm, vui lòng xem Nguồn Lực Phát Triển Nông Thôn trong Bối Cảnh Đại Dịch COVID-19 của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA) .

Tìm hiểu các câu hỏi theo chủ đề

Các nhà ở tuân thủ Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ Và An Ninh Kinh Tế Trong Bối Cảnh Đại Dịch Vi-rút Corona (CARES)

Các loại hình nhà ở nào cần tuân thủ lệnh cấm trục xuất của Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ Và An Ninh Kinh Tế Trong Bối Cảnh Đại Dịch Vi-rút Corona (CARES)?

Có hiệu lực từ ngày 27 tháng 3 năm 2020, chủ nhà buộc phải ngừng tiến hành các thủ tục mới đối với người thuê nhà ở được quy định trong đạo luật trong 120 ngày đối với cả nhà ở dành cho Nhiều Gia Đình được Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở Liên Bang (FHA) bảo đảm và nhà ở dành cho Nhiều Gia Đình được Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (HUD) hỗ trợ. Hơn nữa, họ phải miễn các khoản phí và lệ phí chậm trả vì không trả tiền thuê nhà trong thời gian này.

Lệnh cấm trục xuất có áp dụng cho các nhà ở dành cho Nhiều Gia Đình được Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (HUD) hỗ trợ hoặc các nhà ở dành cho Nhiều Gia Đình của Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (HUD) có khoản vay thế chấp được Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở Liên Bang (FHA) bảo đảm không?

Tất cả nhà ở dành cho Nhiều Gia Đình được Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (HUD) hỗ trợ cũng như nhà ở dành cho Nhiều Gia Đình của Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (HUD) có khoản vay thế chấp được Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở Liên Bang (FHA) bảo đảm đều được quy định trong Mục 4024 của Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ Và An Ninh Kinh Tế Trong Bối Cảnh Đại Dịch Vi-rút Corona (CARES). Do đó, lệnh cấm trục xuất sẽ áp dụng cho các chủ nhà tư nhân nhận được khoản tiền hỗ trợ nhà ở theo chương trình nhà ở dành cho Nhiều Gia Đình được hỗ trợ hoặc những người có khoản vay thế chấp được Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở Liên Bang (FHA) bảo đảm.

Lệnh cấm trục xuất có áp dụng cho tất cả những người thuê nhà hay chỉ những người thuê nhà có việc làm bị ảnh hưởng bởi Tình Trạng Khẩn Cấp Quốc Gia Trong Bối Cảnh Đại Dịch COVID-19?

Lệnh cấm trục xuất tạm thời vì không trả tiền thuê nhà, cũng như tạm hoãn tính phí và tiền phạt liên quan đến việc không trả tiền thuê nhà được áp dụng bất kể việc làm có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến COVID-19 hay không. Lệnh cấm trục xuất áp dụng đối với các ngôi nhà có khoản vay thế chấp được liên bang bảo đảm hoặc tham gia vào một số khoản trợ cấp nhà ở liên bang.

(Lưu ý: Thông tin này mô tả cách Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ Và An Ninh Kinh Tế Trong Bối Cảnh Đại Dịch Vi-rút Corona (CARES) áp dụng cho những người thuê nhà trong các ngôi nhà dành cho Nhiều Gia Đình được Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở Liên Bang (FHA) bảo đảm và các ngôi nhà dành cho Nhiều Gia Đình được Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (HUD) hỗ trợ. Nếu quý vị không phải là người thuê loại nhà này, vui lòng xem công cụ tìm kiếm nhà ở dành cho nhiều gia đình của Liên Minh Nhà Ở Dành Cho Người Có Thu Nhập Thấp Quốc Gia để xem các điều khoản cứu trợ nào được áp dụng.

Chủ nhà hoặc đại diện vẫn có thể trục xuất tội phạm bạo hành gia đình hoặc tội phạm hình sự không? Chủ nhà hoặc đại diện vẫn có thể trục xuất tội phạm bạo hành gia đình hoặc tội phạm hình sự không? Chủ nhà hoặc đại diện có thể trục xuất vì các hành vi vi phạm hợp đồng thuê nhà khác không?

Có. Lệnh cấm trục xuất được nêu trong Mục 4024(b) của Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ Và An Ninh Kinh Tế Trong Bối Cảnh Đại Dịch Vi-rút Corona (CARES) chỉ áp dụng cho các trường hợp trục xuất liên quan đến việc không trả tiền thuê nhà hoặc không trả các khoản phí khác. Lệnh cấm cũng cấm tính các khoản phí khác, tiền phạt hoặc các khoản lệ phí khác do không trả tiền thuê nhà. Các biện pháp bảo vệ theo Đạo Luật Gia Hạn Chống Bạo Hành Phụ Nữ (Violence Against Women Act, VAWA) năm 2013 (P.L. 113-4) vẫn có hiệu lực. Chủ nhà và đại diện nên tham khảo Thông Báo về Nhà Ở 2017-05 để biết thêm thông tin về các quyền về nhà ở của nạn nhân bạo hành gia đình, bạo hành khi hẹn hò, tấn công tình dục và theo dõi theo Đạo Luật Gia Hạn Chống Bạo Hành Phụ Nữ (VAWA).

Sức khỏe và quyền tiếp cận nhà ở của cư dân

Nếu một cư dân có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và hiện đang nằm viện, điều gì sẽ xảy ra khi cư dân đó được xuất viện và cần cách ly tại nhà - có chính sách Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (HUD) cấm cư dân trở về nhà của họ cho đến khi họ nhận được kết quả xét nghiệm âm tính không?

Không, Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (HUD) không cấm cư dân quay lại nhà ở của họ cho đến khi nhận được kết quả xét nghiệm âm tính. Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (HUD) khuyến khích chủ nhà và đại diện của các ngôi nhà dành cho nhiều gia đình được Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (HUD) hỗ trợ phối hợp và hợp tác với các chuyên gia và viên chức chăm sóc sức khỏe tại địa phương để đảm bảo chuyển đổi an toàn từ địa điểm này sang địa điểm khác.

Nếu một người bị cách ly có thêm thành viên gia đình cần được cách ly, người quản lý nhà ở có những lựa chọn nào để đáp ứng những nhu cầu đó? Điều gì sẽ xảy ra nếu người quản lý được yêu cầu sử dụng các phòng trống để làm chỗ cách ly?

Cần xác minh yêu cầu của cư dân về việc sử dụng các phòng trống hoặc tạm thời di dời trước khi được cấp. Việc xác minh có thể bao gồm thông báo bằng văn bản từ một chuyên gia y tế hoặc thông qua trao đổi với sở y tế địa phương. Người quản lý có thể xác minh qua phương thức điện tử và điện thoại.

Có thể cấm hoặc hạn chế khách đến thăm một ngôi nhà được Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (HUD) hỗ trợ không?

Chủ nhà và đại diện của các ngôi nhà dành cho nhiều gia đình được Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (HUD) hỗ trợ có thể có quyền hạn chế khách đến thăm và nên xem lại luật pháp của tiểu bang và địa phương để xác định khả năng cấm khách đến thăm. Nếu chủ nhà hoặc đại diện có kế hoạch thực hiện việc hạn chế hoặc cấm khách đến thăm thông qua các chính sách sửa đổi hoặc nội quy nhà ở, Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (HUD) khuyến nghị việc này được thực hiện như một phần của kế hoạch rộng lớn hơn, được công bố công khai để ứng phó với Tình Trạng Khẩn Cấp Quốc Gia Trong Bối Cảnh Đại Dịch COVID-19. Chủ nhà nên cân nhắc rằng cư dân sẽ vẫn cần nhận các dịch vụ thiết yếu, chẳng hạn như giao thực phẩm, thuốc men và Trợ Lý Chăm Sóc Cá Nhân (PCA). Các hạn chế nên theo hướng dẫn của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (Center for Disease Control, CDC) và khuyến nghị từ các quan chức y tế của tiểu bang hoặc địa phương. Các chủ nhà cũng được nhắc nhở rằng họ phải tiếp tục tuân thủ các yêu cầu của Đạo Luật Nhà Ở Công Bằng khi thực hiện các hạn chế đó.

Tái chứng nhận thu nhập

Các khoản thanh toán của hộ gia đình theo Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ Và An Ninh Kinh Tế Trong Bối Cảnh Đại Dịch Vi-rút Corona (CARES) có được báo cáo là thu nhập của người thuê nhà không?

Viện Trợ Do Tác Động Kinh Tế (về cơ bản là khoản trả trước cho một khoản tín dụng thuế có thể được kê khai trên tờ khai thuế năm 2020) và tiền trả bổ sung tạm thời hàng tuần của liên bang đối với bảo hiểm thất nghiệp do Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ Và An Ninh Kinh Tế Trong Bối Cảnh Đại Dịch Vi-rút Corona (CARES) quy định sẽ không được đưa vào tính toán thu nhập. Tuy nhiên, Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (HUD) lưu ý rằng các khoản tiền trả bảo hiểm thất nghiệp thường xuyên (do tiểu bang cấp) được coi là thu nhập, theo thông lệ của chương trình.

Những cư dân bị ảnh hưởng có tiếp tục phải hoàn thành tái chứng nhận hàng năm và chứng nhận tạm thời cho thu nhập bị mất không?

Quy chế và quy định của Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (HUD) yêu cầu phải xem xét lại thu nhập của gia đình ít nhất hàng năm để xác định số tiền gia đình phải trả cho nhà ở được trợ giúp. Chủ nhà phải tiếp tục thực hiện tái chứng nhận hàng năm và tạm thời, theo yêu cầu của người thuê nhà, trong khung thời gian bắt buộc và sử dụng dữ liệu hiện tại/dự kiến. Tái chứng nhận hàng năm không được sử dụng thu nhập của năm trước để xác định tiền thuê nhà và hỗ trợ, ngoại trừ trường hợp sử dụng các công thức xác định thu nhập hợp lý.

Xem xét tình trạng khẩn cấp hiện tại do COVID-19, có thể có các tình tiết giảm nhẹ cản trở chủ nhà và người thuê nhà tuân thủ các yêu cầu tái chứng nhận tạm thời và hàng năm. Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (HUD) coi các khuyến nghị của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) về việc kiểm soát sự lây lan của vi-rút cũng như các lệnh cách ly tại chỗ và các lệnh tương tự được coi là một tình tiết giảm nhẹ. Người thuê nhà có các tình tiết giảm nhẹ do vi-rút COVID-19 có thể cung cấp cho chủ nhà tài liệu để tái chứng nhận qua email hoặc gửi qua phương thức điện tử khác theo quyết định của chủ nhà. Tài liệu bao gồm, nhưng không giới hạn ở, bảng lương, các khoản trợ cấp An Sinh Xã Hội (Social Security, SS)/An Sinh Xã Hội Bổ Sung (Supplemental Social Security, SSI)/Chương Trình Trợ Cấp Bổ Sung Của Tiểu Bang (State Supplemental Program, SSP), bảng sao kê ngân hàng và tài liệu trợ cấp an sinh xã hội. Nếu chủ nhà nhận được tài liệu điện tử và chính sách của Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (HUD) yêu cầu phải cung cấp tài liệu gốc, chủ nhà phải thu thập tài liệu gốc từ người thuê nhà vào một thời điểm sau đó.

Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (HUD) sẽ cho phép những người thuê nhà được hỗ trợ có thể bị mất thu nhập do COVID-19 tự chứng nhận để được tái chứng nhận hàng năm hoặc tạm thời. Có thể chấp nhận chứng nhận của gia đình nếu thông tin không thể được xác minh bằng một phương pháp xác minh được chấp nhận khác; tuy nhiên, khi sử dụng chứng nhận của gia đình, chủ nhà phải ghi lại hồ sơ người thuê nhà để giải thích lý do tại sao không có xác minh của bên thứ ba. Trong trường hợp khẩn cấp Quốc Gia COVID-19, chứng nhận này có thể được cung cấp cho chủ nhà bằng các phương thức khác như thư gửi đường bưu điện hoặc email. Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (HUD) sẽ cho phép các chữ ký thay thế (ví dụ: bản sao hoặc hình ảnh của chữ ký được gửi qua email, fax hoặc các phương tiện điện tử khác) miễn là chữ ký gốc, chữ ký “bằng mực” được lấy vào một thời điểm sau đó.

Một cư dân đang thất nghiệp hoặc được cho nghỉ việc tạm thời có thể tiếp tục nhận được khoản khấu trừ thu nhập cho chi phí chăm sóc trẻ em không?

Có, cư dân có thể tiếp tục nhận được khoản khấu trừ cho chi phí chăm sóc trẻ em hợp lý nếu phụ huynh/người giám hộ/người chăm sóc tiếp tục có chi phí chăm sóc trẻ em. Các quy định của Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (HUD) theo 24 CFR 5.611(a) cho phép khấu trừ chi phí chăm sóc trẻ em chưa hoàn trả để cho phép một thành viên trong gia đình tìm kiếm việc làm, được thuê làm việc hoặc nâng cao trình độ học vấn của họ.

Kiểm tra và bảo trì nhà ở

Xét đến các lo ngại về những chuyến thăm thực tế đến các nhà ở của Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (HUD), tình trạng của các cuộc thanh tra của Trung Tâm Thẩm Định Bất Động Sản (Real Estate Assessment Center, REAC) đối với các Nhà Ở Dành Cho Nhiều Gia Đình (Multifamily Housing, MFH) như thế nào?

Cho đến khi có thông báo mới, chương trình nhà ở dành cho Nhiều Gia Đình đang tạm hoãn tất cả các cuộc thanh tra nhà ở của REAC đối với tất cả các nhà ở dành cho nhiều gia đình được Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (HUD) hỗ trợ. Khi có tình huống cấp bách hoặc lý do để tin rằng có mối đe dọa đến tính mạng hoặc nhà ở tại một địa điểm cụ thể, các đơn vị thanh tra đảm bảo chất lượng của Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (HUD) sẽ tiến hành thanh tra theo hướng dẫn của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC).

Các nhân viên sửa chữa cần vào các đơn vị nhà ở sau khi nhận cuộc gọi yêu cầu sửa chữa lo ngại rằng cư dân có thể bị nhiễm COVID-19. Họ có thể hỏi người thuê nhà xem người thuê nhà có mắc các triệu chứng COVID-19 trước khi vào nhà ở không? Có thể hoãn các hoạt động sửa chữa không thiết yếu không?

Nhân viên bảo trì và các nhân viên khác có thể hỏi cư dân xem liệu có an toàn hay không trước khi vào nhà. Chủ nhà/nhân viên quản lý không cảm thấy an toàn không nên vào căn hộ của người thuê nhà. Cư dân bị nghi ngờ mắc bệnh không được báo cáo nên được giới thiệu đến nơi cung cấp dịch vụ y tế và/hoặc các viên chức y tế địa phương.

Việc trì hoãn các hoạt động sửa chữa không cần thiết hoặc không liên quan đến sức khỏe và an toàn phải được thực hiện trên cơ sở từng nhà một. Nếu hoạt động sửa chữa là cần thiết đối với sức khỏe và sự an toàn của cư dân và nhân viên không thoải mái khi vào nhà do có thể tiếp xúc với COVID-19, chủ nhà/ban quản lý nên tham khảo hướng dẫn y tế địa phương về các biện pháp phòng ngừa thích hợp.