Skip to main content

5 điều quan trọng quý vị có thể chưa biết về Tín Thuế Trẻ Em Ứng Trước

1. Quý vị có thể nhận Tín Thuế Trẻ Em ngay cả khi quý vị hoàn toàn không có thu nhập vào năm 2019 hoặc 2020.

2. Nếu quý vị thường không khai thuế, quý vị cần phải khai thuế năm 2020 hoặc đăng ký với IRS để nhận tiền của mình.

Nếu quý vị thường không phải khai thuế vì thu nhập của mình và không cung cấp thông tin cho IRS để nhận Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế, quý vị có thể sử dụng Công cụ đăng ký Tín Thuế Trẻ Em của IRS dành cho người không khai thuế để nhận được Tín Thuế Trẻ Em hàng tháng của quý vị.

3. Quý vị sẽ tự động nhận được một nửa số tiền của mình với các khoản thanh toán hàng tháng từ tháng 7 đến tháng 12 và một nửa còn lại khi quý vị khai thuế vào năm 2022.

Quý vị có thể chọn không nhận thanh toán hàng tháng thông qua Cổng Cập Nhật Tín Thuế Trẻ Em của IRS sắp ra mắt và nhận tiền một lần khi quý vị khai thuế vào năm 2022.

4. Khi cung cấp thông tin ngân hàng cho IRS để nhận thanh toán, quý vị có thể chọn thêm khoản thanh toán đó vào Thẻ trả trước.

Hãy kiểm tra với nhà cung cấp thẻ trả trước của quý vị để xác nhận xem thẻ trả trước có số tài khoản và số định tuyến mà quý vị có thể sử dụng hay không.

5. Đề phòng gian lận và lừa đảo.

IRS sẽ không bao giờ liên hệ để hỏi thông tin cá nhân của quý vị thông qua điện thoại, email hoặc tin nhắn và quý vị sẽ không bao giờ phải trả tiền cho bất kỳ ai để nhận tiền của mình.