Skip to main content

Tulong sa mortgage at pabahay sa panahon ng pambansang emergency kaugnay ng coronavirus

Kung nag-aalala ka kung paano babayaran ang iyong mortgage o renta dahil sa pambansang emergency kaugnay ng coronavirus, basahin ang impormasyon kung ano ang gagawin ngayon, at ano ang mga mapipili para sa tulong sa pagbabayad ng mortgage at renta.

English | Español | 繁體中文 | 简体中文 | Tiếng Việt | 한국어

Nagtutulungan ang The Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), Federal Housing Finance Agency (FHFA) , at U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) para tulungan ang mga may-ari ng bahay at nangungupahan sa panahon ng pamdemya sa coronavirus.

Matuto nang higit pa tungkol sa:

Kailangan ng tulong sa mga pangunahing impormasyon?

Matuto kung paano basahin ang iyong buwanang statement ng mortgage o maunawaan ang mahahalagang termino sa mortgage. tulad ng mortgage forbearance [pagpapaumanhin].

Magsimula sa mga pangunahing impormasyon tungkol sa mortgage

Mga mapipili sa tulong sa mortgage: mga hakbang para makakuha ng tulong

Matuto tungkol sa iyong mga mapipili at alin ang maaari kang maging nararapat

Isang bagong federal na batas, ang Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act, na nagpapatupad ng mga pangkukop para sa mga may-ari ng bahay na may mga mortgage na inalalayan o tinutustusan ng federal o ng Government Sponsored Enterprise (GSE) (ng FHA, VA, USDA, Fannie Mae, o Freddie Mac).

Matuto tungkol sa mga mapipili sa tulong sa mortgage

Alamin kung aling mapipili ang maaaring nararapat ka

Tingnan kung paano humiling ng forebearance o tulong sa mortgage

Karapat-dapat ka sa mortgage forebearance kung mayroon kang mortgage natinutustusanng federal o GSE at nakakaranas ka ng paghihirap pampananalapi dahil sa, nang tuwiran o hindi, pambansang emergency kaugnay ng coronavirus. Kapag humihiling ng tulong sa mortgage, maghanda ng sumusunod na impormasyon at mga gusto mong itanong.

Humiling ng forbearance o tulong sa mortgage

Ano ang dapat gawin sa sandaling makatanggap ka ng mapipili sa tulong sa mortgage

Habang kayo ay nasa natatanging panahon ng forebearance dahil sa coronavirus, o nagtatrabaho sa ilalim ng isa pang mapipiling tulong sa mortgage, may ilang bagay kang dapat gawin para kupkupin ang iyong sarili.

Suriin ang dapat mong gawin pagkatapos matanggap ang tulong sa mortgage

Mga pangkukop para sa mga nangungupahan

Kung isa kang nangungupahan na nakatira sa pabahay na may abuloy ng federal o nangungupahan sa isang may-ari na may mortgage na tinutustusanng federal o GSE, nagbibigay ang CARES Act ng pagpapahinto o moratorium [pagpaliban] sa mga pagpapalayas.

Matutuo kung ano ang kahulugan nito sa iyo at ano ang dapat mong gawin

Pag-iwas sa mga panloloko at nagpapanggap

Magharap ng reklamo

Nagkakaproblema ka ba sa isang produkto o serbisyo pampananalapi? Subukang makipag-ugnayan muna sa kumpanya. Kung nasubukan mo nang makipag-ugnayan sa kumpanya at mayroon pa ring suliranin, puwede kang magharap ng reklamo. Sabihin sa amin ang suliranin mo—ipapadala namin ito sa kompanya at magsisikap na makakuha ng tugon, na karaniwanag nasa loob ng 15 araw.

Para sa mga may-ari ng mortgage: Magsimula ng reklamo

Para sa mga nangungupahan: Tumingin pa tungkol sa pagsampa ng reklamo tungkol sa discrimination [masamang pangtangi] o laban sa isang kasero