Skip to main content

Mga proteksyon para sa mga nangungupahan sa panahon ng pandemyang coronavirus

Kung nahihirapan ka sa pagbabayad ng upa bilang resulta ng pandemyang coronavirus, hindi ka nag-iisa. Sa buong bansa, maraming mga nangungupahan ang nahaharap sa mga pagkawala ng trabaho, mga pagbabawas ng pasok, o bawas na oras, at sa paggawa ng mahihirap na pinansyal na pagpapasya upang matugunan ang mga bayarin. Sa kabutihang palad, may mga hakbang na maaaring gawin ng lahat ng mga nangungupahan, pati na rin ang maraming proteksyon upang hindi mapalayas na nalalapat sa ilang mga sitwasyon.

Sa blog na ito, sasaklawin natin ang:

Alamin ang tungkol sa mga bagong proteksyon para sa mga nangungupahan sa panahon ng pandemya ng coronavirus

Ang pederal, estado, at lokal na pamahalaan ay kumikilos upang mag-alok ng tulong, at kabilang dito ang pagtulong at pagprotekta sa maraming mga nangungupahan. Patuloy na magbasa upang malaman ang tungkol sa mga proteksyon na ito.

Pederal na mga proteksyon para sa mga nangungupahan

Ang Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act ay nagbibigay ng ilang mga proteksyon mula sa pagpapalayas at mga naantalang pagbabayad dahil sa hindi pagbabayad ng upa ng karamihan sa mga nangungupahan sa federally subsidized o federally backed na pabahay. Ang mga proteksyon na ito ay karaniwang nagbabawal sa pagpapalayas mula Marso 27 hanggang Hulyo 25, 2020. Nalalapat lamang ito sa hindi pagbabayad ng upa at iba pang mga bayarin, at hindi para sa iba pang mga kadahilanan ng pagpapalayas.

Ang mga nangungupahan ay inaasahan na patuloy na magbabayad ng kanilang mga upa sa panahon ng moratorium ng pagpapalayas, kung kaya nila. Ang mga nakakaranas ng problemang pinansyal ay dapat kausapin ang kanilang kasero upang talakayin ang kanilang sitwasyon at potensyal na solusyon.

Saklaw na pabahay

Maaari kang maprotektahan mula sa pagpapalayas kung nakatanggap ka ng tulong sa pederal na pag-upa o nakatira sa federally subsidized na pabahay, o ang iyong kasero ay may federally-backed na mortgage.

Naaangkop sa iyo ang mga proteksyon ng CARES Act kung:

Tumatanggap ka ng tulong sa pederal na pag-upa mula sa isa sa mga voucher na ito o programa na pagbibigay:

 • Seksyon 8 na programa ng voucher ng pabahay
 • Voucher program ng panlalawigang pabahay
 • Pagbibigay ng tulong sa mga walang bahay ng Mckinney-Vento
 • Housing Opportunities for Persons with AIDS (HOPWA)
 • Mga Voucher sa Panlalawigang Pag-unlad

Maaari kang makakuha ng tulong at malaman kung anong uri ng tulong sa pag-upa ang iyong matatanggap, sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa HUD sa (800) 955-2232, 9:00 a.m. - 5:00 p.m. E.S.T., Lunes hanggang Biyernes. O maaari mong bisitahin ang multifamily housing search tool ng National Low-Income Housing Coalition search tool .

Ikaw o ang iyong kasero ay tumatanggap ng tulong sa pamamagitan ng alinman sa mga federally-subsidized na programang pabahay:

 • Pampublikong pabahay
 • Seksyon 8 nakabatay sa proyektong pabahay
 • Seksyon 202 pabahay para sa mga nakatatanda
 • Seksyon 811 pabahay para sa mga taong may kapansanan
 • Seksyon 236 o 538 pangmaramihang pamilya na pag-upa na pabahay
 • Below Market Interest Rate (BMIR) na pabahay
 • Housing Opportunities for Persons with AIDS (HOPWA)
 • Mga programang pabahay sa pangmaramihang pamilya na Panlalawigang Pag-unlad, pagbibigay, o mga voucher (Seksyon 516 Mga Pabahay na Pagbibigay sa mga Nagtatrabaho sa Bukid, Seksyon 542 mga Voucher sa Panlalawigang Pag-unlad, Seksyon 521 Tulong sa Panlalawigang Pag-upa, Seksyon 533 Housing Preservation na pagbibigay);
 • Programang Pautang sa Pabahay na Buwis sa mga Maliit ang Kita (LIHTC)

Upang malaman kung anong uri ng pabahay ang iyong pinasukan, makipag-ugnay sa HUD sa (800) 955-2232, 9:00 a.m. - 5:00 p.m. E.S.T., Lunes hanggang Biyernes. O maaari mong bisitahin ang multifamily housing search tool ng National Low-Income Housing Coalition search tool .

Ang iyong inuupahang bahay o gusaling apartment ay may federally-backed na mortgage. Kasama dito ang mga:

 • FHA, VA, HUD, at USDA na mga mortgage
 • Kasama rin dito ang mga mortgage na suportado ng Fannie Mae at Freddie Mac

Alamin kung ang iyong inuupahang bahay o gusaling apartment ay may federally-backed mortgage

 • Kung nakatira ka sa isang gusali na may 5 o higit pang mga yunit, maaari mong gamitin ang tool na ito upang malaman kung ang iyong ari-arian ay mayroong FHA, VA, HUD, o USDA na mortgage.
 • Kung nakatira ka sa isang gusali na may 5 o higit pang mga yunit, maaari mong gamitin ang mga tool na ito upang malaman kung ang mortgage sa iyong gusali ay sinusuportahan ng Fannie Mae o Freddie Mac.

Maaari ring suriin ng iyong kasero ang Freddie Mac , Fannie Mae , VA , o USDA upang malaman kung saklaw ang kanilang pag-aari.

Mga Proteksyon

Kung ang iyong pabahay ay tumapat sa isa sa mga kategoryang ito sa itaas, kaya sa pagitan ng Marso 27 at Hulyo 25, 2020, ang iyong kasero o awtoridad sa pabahay ay maaaring hindi:

 • Mag-file ng isang ligal na pagkilos upang palayasin ka para sa hindi pagbabayad ng upa o iba pang mga bayarin o singilin
 • Maningil, multa, o iba pang mga singil na nauugnay sa hindi pagbabayad
 • Bigyan ka ng isang 30-araw na abiso upang bakantehin (iwanan ang pag-aari) hanggang pagkatapos ng Hulyo 25, 2020

Ang mga proteksyon ng CARES Act ay hindi nalalapat kung:

 • Ang iyong kasero ay nagsampa ng demanda upang palayasin ka bago ang Marso 27, 2020. Tandaan: sa sitwasyong ito, ang iyong estado o lokal na hurisdiksyon ay maaaring mag-alok ng proteksyon mula sa pagpapaalis.
 • Pinapatalsik ka sa mga kadahilanan maliban sa hindi pagbabayad ng upa o iba pang mga bayarin at singilin. Halimbawa, maaari pa ring subukan ng iyong kasero na palayasin ka sa paglabag sa iba pang mga kasunduan sa iyong pag-upa.

Kung ang iyong kasero ay nakakakuha ng relief mortgage

Binibigyan ng CARES Act ang mga kasero ng karapatang pansamantalang relief mula sa paggawa ng mga pagbabayad ng mortgage (forbearance) kung mayroon silang federally-backed na mortgage. Maaaring hindi mo alam kung nakakuha ng relief ang iyong kasero maliban kung makipag-usap ka sa kanila o gumawa ng karagdagang pagsisiyasat. Kung nakakakuha sila ng relief, kung gayon maaaring protektado ka mula sa pagpapalayas sa mas mahabang panahon.

Sa panahong ng relief na ito, ang iyong kasero ay hindi maaaring:

 • Palayasin ka o magsimula ng pagpapalayas para lamang sa hindi pagbabayad ng upa o iba pang mga bayarin o singilin
 • Singilin ka ng anumang mga huling bayarin o multa para sa naantalang pagbabayad sa upa
 • Bigyan ka ng 30-araw na paunawa upang umalis

Ang mga nangungupahan na naninirahan sa pangmaramihang pamilya na pag-aari na may suportadong Fannie Mae o Freddie Mac na mga mortgage na nangangailangan ng suporta ay dapat makipag-ugnayan sa Fannie Mae o Freddie Mac.

Ang mga proteksyon na ito ay tatagal hanggang sa matapos ang National Coronavirus Emergency o Disyembre 31, 2020, alinmang petsa ang mauna.

Mga proteksyon ng estado at lokal sa pagpapalayas

Maraming mga estado at lokal na pamahalaan ang tumigil sa mga pagpapalayas dahil sa pandemya ng coronavirus. Ang mga detalye kung paano protektado ang mga nangungupahan, at kung gaano katagal, depende sa kung saan ka nakatira.

Ang ilang mga estado ay:

 • Ipinagbawal ang anumang mga abiso ng pagpapalayas o aksyon
 • Ipinatigil ang lahat ng pagpapalayas na pagdinig sa korte
 • Ipinatigil ang pagpapatupad ang mga kautusang pagpapalayas o paghuhusga

Bisitahin ang listahan Eviction Lab ng estado at lokal na pagpapalayas at pagsasara ng mga limitasyon upang malaman kung ang iyong estado o lokal na komunidad ay may mga proteksyon sa pagpapalayas sa panahong ito.

Mga proteksyon mula sa utility at pagkaputol ng telepono

Utility Moratoria

Sinuspinde ng maraming estado ang mga pag-diskonek ng public utility. I-check ang iyong komisyon sa utility ng estado o ang iyong lokal na utility upang makita kung anong proteksyon o relief ang mayroon. Ang mga utility ng munisipalidad at Rural Electric Cooperatives (REC) ay maaaring saklaw ng emergency proclamation ng iyong estado. Maaaring mayroon rin silang sariling COVID-19 na patakaran ng pag-diskonek. I-check ang utility ng iyong munisipalidad o REC para sa mga detalye.

Sinuspinde ang mga Lifeline na Pag-terminated

Upang matulungan ang mga Amerikano na konektado sa panahon ng pandemya ng coronavirus, ang Pederal na Komisyon ng Komunikasyon (FCC) ay pansamantalang inurong ang mga kinakailangang paggamit ng Lifeline at pangkalahatang mga pamamaraan ng de-enrolment hanggang Mayo 29, 2020. Isang kautusan ng FCC , na inilabas noong Marso 30, 2020, ay makakatulong na matiyak na walang kasalukuyang mga subscriber ng Lifeline ang hindi sinasadyang tinanggal mula sa programa ng Lifeline sa panahong ito ng pambansang krisis.

Saan makakakuha ng karagdagang tulong?

Kung kailangan mo ng tulong, maaaring kang tumawag ng isang propesyonal tungkol sa iyong partikular na sitwasyon.

Hanapin ang higit pang impormasyon tungkol sa COVID-19 mula sa CFPB

Gumagawa kami upang patuloy na i-update ang impormasyon para sa mga mamimili sa panahon ng mabilis na nagbabagong sitwasyong ito.

Ilalathala naming ang lahat ng impormasyon at blog nauugnay sa COVID-19 sa aming resource page (pahina ng mapagkukunan ng impormasyon at suporta). Dapat na ituring na tumpak ang impormasyon sa petsa ng paglalathala ng blog.

Tingnan ang aming resource page para sa COVID-19 (sa Ingles)

Join the conversation. Follow CFPB on Twitter and Facebook .